ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ခ်စ္စရာ အိမ္ေမြးပုတ္သင္ညိဳ Chameleon

Tuesday, 29 January 2013

ခ်စ္စရာ အိမ္ေမြးပုတ္သင္ညိဳ Chameleon


Photo: ခ်စ္စရာ အိမ္ေမြးပုတ္သင္ညိဳ Chameleon 

အိမ္ေမြးတိရစၦာန္ထဲမွာ ပါတဲ့ Chameleon ဟာ ျမန္မာျပည္မွာ တစ္ေကာင္ ကို ၂ သိန္း၊ ၃ သိန္း ဝန္းက်င္မွာ အစားစား ေပါက္ေစ်း ရွိပါတယ္။ ေစ်းၾကီး အိမ္ေမြးတိရစၦာန္တစ္မ်ိဳးထဲမွာ ပါဝင္ပါတယ္။ 

လူကို အႏၱရာယ္မျပဳတတ္ပဲ မ်က္လံုးေမွးေမွး၊ ကုပ္ကုပ္ကေလးေနတတ္တဲ့ သူ႔ကို အာဖရိကတိုက္မွ ပိုမို ျမင္ေတြ႔ရပါတယ္။ အာဖရိက၊ အိႏၵိယ၊ သီရိလကၤာ တုိ႔လို ႏိုင္ငံကေန ဥေရာပ၊ အေမရိက တိုက္အထိ ပ်ံ ႔ႏွံ ႔တည္ရွိ ေနပါျပီ။ မိုးသစ္ေတာနဲ႔ အပူပိုင္း ေဒသေတြမွာ ေနထိုင္ႏိုင္တဲ့ သတၱယါ တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ 

Chameleon မွာ အမ်ိဳးအစား ၃၀ ထပ္ကြဲေပမယ့္ အိမ္ေမြးထဲမွာေတာ့ အဓိက ၆ မ်ိဳးပဲ ထပ္ကြဲ ပါတယ္။ အၾကီးဆံုး မ်ိဳးစိတ္က ၁၃ လက္မ ကေန ၂၄ လက္အ အထိ ၾကီးႏုိင္ျပီး အေသးဆံုးမ်ိဳးစိတ္ကေတာ့ ၂ လက္မ မွ ၃ လက္မ ျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္ေမြးအမ်ားစုက ၆ လက္မထက္ ပိုမၾကီးပါဘူး။ အေကာင္ေသးေသးေလးေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

မ်က္လံုး ႏွစ္လံုးကို တစ္လံုးစီ သီးျခားအသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ၃၆၀ ဒီဂရီလွည့္ပတ္ ၾကည့္ႏိုင္ျပီး အျမင္အာရံု အားေကာင္းတဲ့ တိရစၦာန္ လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ Chameleon ဟာ ယေန႔မွာ လူၾကိဳက္မ်ား အိမ္ေမြး တိရစၦာန္ တစ္မ်ိဳး ျဖစ္လာေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 
----
Ref: wiki
International news for myanmarအိမ္ေမြးတိရစၦာန္ထဲမွာ ပါတဲ့ Chameleon ဟာ ျမန္မာျပည္မွာ တစ္ေကာင္ ကို ၂ သိန္း၊ ၃ သိန္း ဝန္းက်င္မွာ အစားစား ေပါက္ေစ်း ရွိပါတယ္။ ေစ်းၾကီး အိမ္ေမြးတိရစၦာန္တစ္မ်ိဳးထဲမွာ ပါဝင္ပါတယ္။

လူကို အႏၱရာယ္မျပဳတတ္ပဲ မ်က္လံုးေမွးေမွး၊ ကုပ္ကုပ္ကေလးေနတတ္တဲ့ သူ႔ကို အာဖရိကတိုက္မွ ပိုမို ျမင္ေတြ႔ရပါတယ္။ အာဖရိက၊ အိႏၵိယ၊ သီရိလကၤာ တုိ႔လို ႏိုင္ငံကေန ဥေရာပ၊ အေမရိက တိုက္အထိ ပ်ံ ႔ႏွံ ႔တည္ရွိ ေနပါျပီ။ မိုးသစ္ေတာနဲ႔ အပူပိုင္း ေဒသေတြမွာ ေနထိုင္ႏိုင္တဲ့ သတၱယါ တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။

Chameleon မွာ အမ်ိဳးအစား ၃၀ ထပ္ကြဲေပမယ့္ အိမ္ေမြးထဲမွာေတာ့ အဓိက ၆ မ်ိဳးပဲ ထပ္ကြဲ ပါတယ္။ အၾကီးဆံုး မ်ိဳးစိတ္က ၁၃ လက္မ ကေန ၂၄ လက္အ အထိ ၾကီးႏုိင္ျပီး အေသးဆံုးမ်ိဳးစိတ္ကေတာ့ ၂ လက္မ မွ ၃ လက္မ ျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္ေမြးအမ်ားစုက ၆ လက္မထက္ ပိုမၾကီးပါဘူး။ အေကာင္ေသးေသးေလးေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

မ်က္လံုး ႏွစ္လံုးကို တစ္လံုးစီ သီးျခားအသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ၃၆၀ ဒီဂရီလွည့္ပတ္ ၾကည့္ႏိုင္ျပီး အျမင္အာရံု အားေကာင္းတဲ့ တိရစၦာန္ လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ Chameleon ဟာ ယေန႔မွာ လူၾကိဳက္မ်ား အိမ္ေမြး တိရစၦာန္ တစ္မ်ိဳး ျဖစ္လာေၾကာင္း သိရပါတယ္။
----
Ref: wiki
International news for myanmar

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...