ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: “အလွေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ အခ်စ္ေၾကာင့္ သမီးေလးပံုကို ဘယ္လက္ေမာင္းမွာ ထိုးခဲ့တဲ့ ဇူးျမတ္ထက္”

Tuesday, 19 February 2013

“အလွေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ အခ်စ္ေၾကာင့္ သမီးေလးပံုကို ဘယ္လက္ေမာင္းမွာ ထိုးခဲ့တဲ့ ဇူးျမတ္ထက္”


Photo: “အလွေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ အခ်စ္ေၾကာင့္ သမီးေလးပံုကို ဘယ္လက္ေမာင္းမွာ ထိုးခဲ့တဲ့ ဇူးျမတ္ထက္”

သရုပ္ေဆာင္ အဆိုေတာ္ ဇူးျမတ္ထက္က သူခ်စ္တဲ့ ဇနီး ထက္ထက္မိုးဦးပံု ကို ရင္ဘတ္မွာ ေဆးမွင္ေၾကာင္ထုိးထားသလိုပဲ သူ႔ရဲ႕ တစ္ဦးတည္းေသာ သမီး စစ္လြန္း၀တီထက္ပံုကိုလည္း ဘယ္လက္ေမာင္းေပၚမွာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၈ ရက္ေန႔တုန္းက ဆရာတြတ္ပီဆီမွာ ထပ္မံၿပီး ေဆးမွင္ေၾကာင္ ထိုးထား ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုပံုေရးထိုးတာ အလွမဟုတ္ဘဲ အခ်စ္ေၾကာင့္ပါလို႔ ဆိုတဲ့ ဇူးျမတ္ထက္က “အစကတည္းက ထုိးဖို႔ အစီအစဥ္ ရွိၿပီးသားပါ။ ကၽြန္ေတာ္ ခ်စ္တဲ့ သမီးေလးနဲ႔ သူ႔အေမပံု ႏွစ္ေယာက္စလံုး ထိုးဖို႔ ရည္ရြယ္ထား တာေလ။ ဒီပံုေလးက သူတစ္ႏွစ္ျပည့္ မယ္သီလရွင္၀တ္တုန္းက ပံုေလးပါ။ ဆရာတြတ္ပီ ထိုးေပးတာပါ။ အဓိက ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ မထက္ေရာ၊ သမီးေလးကိုေရာ ခ်စ္တယ္။ ခ်စ္လို႔ အသားထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္ ေဆးမွင္ထိုး ခဲ့တာပါ” လို႔ ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

ထူးထူး

ဓာတ္ပံု- ထက္ထက္မိုးဦး ေဖ့ဘုတ္မွ

Popular Journalသရုပ္ေဆာင္ အဆိုေတာ္ ဇူးျမတ္ထက္က သူခ်စ္တဲ့ ဇနီး ထက္ထက္မိုးဦးပံု ကို ရင္ဘတ္မွာ ေဆးမွင္ေၾကာင္ထုိးထားသလိုပဲ သူ႔ရဲ႕ တစ္ဦးတည္းေသာ သမီး စစ္လြန္း၀တီထက္ပံုကိုလည္း ဘယ္လက္ေမာင္းေပၚမွာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၈ ရက္ေန႔တုန္းက ဆရာတြတ္ပီဆီမွာ ထပ္မံၿပီး ေဆးမွင္ေၾကာင္ ထိုးထား ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုပံုေရးထိုးတာ အလွမဟုတ္ဘဲ အခ်စ္ေၾကာင့္ပါလို႔ ဆိုတဲ့ ဇူးျမတ္ထက္က “အစကတည္းက ထုိးဖို႔ အစီအစဥ္ ရွိၿပီးသားပါ။ ကၽြန္ေတာ္ ခ်စ္တဲ့ သမီးေလးနဲ႔ သူ႔အေမပံု ႏွစ္ေယာက္စလံုး ထိုးဖို႔ ရည္ရြယ္ထား တာေလ။ ဒီပံုေလးက သူတစ္ႏွစ္ျပည့္ မယ္သီလရွင္၀တ္တုန္းက ပံုေလးပါ။ ဆရာတြတ္ပီ ထိုးေပးတာပါ။ အဓိက ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ မထက္ေရာ၊ သမီးေလးကိုေရာ ခ်စ္တယ္။ ခ်စ္လို႔ အသားထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္ ေဆးမွင္ထိုး ခဲ့တာပါ” လို႔ ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

Photo ထူးထူး

ဓာတ္ပံု- ထက္ထက္မိုးဦး ေဖ့ဘုတ္မွ

Popular Journal

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...