ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဦးေမာ့စ္ တစ္ေယာက္

Tuesday, 12 February 2013

ဦးေမာ့စ္ တစ္ေယာက္

Photo: တေလာကပဲ အကယ္ဒမီ ရခဲ့တဲ့ ဦးေမာ့စ္ တစ္ေယာက္ SSC ေဆးရံုမွာပဲ ဒီေန႔ မနက္ ၄နာရီ မိနစ္၂၀ကပဲ ဆံုးသြားတယ္လို႔ ဦးေမာ့စ္ ရဲ႕သားၿဖစ္သူ ထိုက္စံ Facebook Wall တင္ထားတာ ေတြ႔လိုက္ပါတယ္။ ၿပည္သူခ်စ္တဲ့ အႏုပညာရွင္ ဦးေမာ့စ္တစ္ေယာက္ ေကာင္းရာမြန္ရာ ေရာက္ပါေစ။

Myanmar Youth Media Clubတေလာကပဲ အကယ္ဒမီ ရခဲ့တဲ့ ဦးေမာ့စ္ တစ္ေယာက္ SSC ေဆးရံုမွာပဲ ဒီေန႔ မနက္ ၄နာရီ မိနစ္၂၀ကပဲ ဆံုးသြားတယ္လို႔ ဦးေမာ့စ္ ရဲ႕သားၿဖစ္သူ ထိုက္စံ Facebook Wall တင္ထားတာ ေတြ႔လိုက္ပါတယ္။ ၿပည္သူခ်စ္တဲ့ အႏုပညာရွင္ ဦးေမာ့စ္တစ္ေယာက္ ေကာင္းရာမြန္ရာ ေရာက္ပါေစ။

Myanmar Youth Media Club

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...