ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ Cobra Gold စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈတြင္ သံုးဦး ဒဏ္ရာ ရရွိ

Friday, 22 February 2013

ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ Cobra Gold စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈတြင္ သံုးဦး ဒဏ္ရာ ရရွိ

ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ Cobra Gold စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈတြင္ သံုးဦး ဒဏ္ရာ ရရွိ

22.2.2013

ထုိင္းႏုိင္ငံ ေတာင္ပိုင္း၌ Cobra Gold စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈ ျပဳလုပ္ေနစဥ္ အတြင္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ဝ ရက္က အေမရိကန္ မရိမ္းတပ္ဖြဲ႕မွ ရဟတ္ယာဥ္ တစ္စင္း ေျမျပင္သို႔ ၾကမ္းတမ္းစြာ ဆင္းသက္ခဲ့ရာ ရဟတ္ယာဥ္ေပၚ လုိက္ပါလာသူ အခ်ဳိ႕ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ အေမရိကန္ သံ႐ံုးက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈတြင္ ပါဝင္မည့္ အေမရိကန္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ မ်ားကို သယ္ေဆာင္ လာေသာ CH-46 Sea Knight ရဟတ္ယာဥ္ မေတာ္တဆ မႈတြင္ ေသေက် ပ်က္စီး ဆံုး႐ံႈးမႈ မရွိ ခဲ့ေၾကာင္း သံ႐ံုးမွ ေျပာေရးဆုိခြင့္ ရွိသူ ေဝါလ္တာ ဘေရာင္ဖုိ ဟပ္လာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေျမျပင္ စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈတြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ အျခား ႏုိင္ငံမ်ားမွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ မ်ားစြာ ပါဝင္ၿပီး ယင္း စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈသည္ အာရွ- ပစိဖိတ္ ေဒသတြင္ အေမရိကန္၏ အႀကီးဆံုး ဘက္စံု စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈ ျဖစ္သည္။

ဒဏ္ရာ ရရွိသူ မ်ားအနက္ ႏွစ္ဦးသည္ ဒဏ္ရာ ျပင္းထန္သျဖင့္ အေရးေပၚ ခြဲစိတ္ ကုသရန္ လုိအပ္ၿပီး တစ္ဦးမွာ ဒဏ္ရာ ျပင္းထန္မႈ မရွိေၾကာင္း သတင္း ဌာန တစ္ခုက ေဖာ္ျပခဲ့ သည္။

ႏွစ္စဥ္ ျပဳလုပ္သည့္ Cobra Gold စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ တုိ႔၏ စစ္ဘက္ဆုိင္ ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ၏ အဓိက အခန္းက႑ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ျမ၀တီ

22.2.2013

ထုိင္းႏုိင္ငံ ေတာင္ပိုင္း၌ Cobra Gold စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈ ျပဳလုပ္ေနစဥ္ အတြင္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ဝ ရက္က အေမရိကန္ မရိမ္းတပ္ဖြဲ႕မွ ရဟတ္ယာဥ္ တစ္စင္း ေျမျပင္သို႔ ၾကမ္းတမ္းစြာ ဆင္းသက္ခဲ့ရာ ရဟတ္ယာဥ္ေပၚ လုိက္ပါလာသူ အခ်ဳိ႕ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ အေမရိကန္ သံ႐ံုးက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈတြင္ ပါဝင္မည့္ အေမရိကန္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ မ်ားကို သယ္ေဆာင္ လာေသာ CH-46 Sea Knight ရဟတ္ယာဥ္ မေတာ္တဆ မႈတြင္ ေသေက် ပ်က္စီး ဆံုး႐ံႈးမႈ မရွိ ခဲ့ေၾကာင္း သံ႐ံုးမွ ေျပာေရးဆုိခြင့္ ရွိသူ ေဝါလ္တာ ဘေရာင္ဖုိ ဟပ္လာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေျမျပင္ စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈတြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ အျခား ႏုိင္ငံမ်ားမွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ မ်ားစြာ ပါဝင္ၿပီး ယင္း စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈသည္ အာရွ- ပစိဖိတ္ ေဒသတြင္ အေမရိကန္၏ အႀကီးဆံုး ဘက္စံု စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈ ျဖစ္သည္။

ဒဏ္ရာ ရရွိသူ မ်ားအနက္ ႏွစ္ဦးသည္ ဒဏ္ရာ ျပင္းထန္သျဖင့္ အေရးေပၚ ခြဲစိတ္ ကုသရန္ လုိအပ္ၿပီး တစ္ဦးမွာ ဒဏ္ရာ ျပင္းထန္မႈ မရွိေၾကာင္း သတင္း ဌာန တစ္ခုက ေဖာ္ျပခဲ့ သည္။

ႏွစ္စဥ္ ျပဳလုပ္သည့္ Cobra Gold စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ တုိ႔၏ စစ္ဘက္ဆုိင္ ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ၏ အဓိက အခန္းက႑ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
RND: 22.2.2013
ျမ၀တီ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...