ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: Miss A အဖြဲ႔ စင္ကာပူ ႏုိင္ငံတြင္ ေနာက္ဆံုး ေတးစီးရီး ေဖ်ာ္ေျဖမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းစာ ႐ွင္းလင္းပြဲ က်င္းပ

Thursday, 21 February 2013

Miss A အဖြဲ႔ စင္ကာပူ ႏုိင္ငံတြင္ ေနာက္ဆံုး ေတးစီးရီး ေဖ်ာ္ေျဖမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းစာ ႐ွင္းလင္းပြဲ က်င္းပ


Photo: Miss A အဖြဲ႔ စင္ကာပူ ႏုိင္ငံတြင္ ေနာက္ဆံုး ေတးစီးရီး ေဖ်ာ္ေျဖမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းစာ ႐ွင္းလင္းပြဲ က်င္းပ 

Good Bye Baby, Bad Girl Good Girl, I Don't Need a Man ေတးစီးရီးမ်ား သီဆိုခဲ့ေသာ တ႐ုတ္-ကိုရီးယား မိန္းကေလး  သီးသန္႔အဖြဲ႔ ျဖစ္သည့္ Miss A အဖြဲ႔သည္  ေနာက္ဆံုး ေတးစီးရီး "Independent Women Part III" အေခြကို စင္ကာပူ ႏုိင္ငံရွိ  အႏုပညာ ခန္းမ၌

ေဖေဖာ္ဝါရီ  ၁၆ ရက္ နံနက္ ၇ နာရီ၌ ေဖ်ာ္ေျဖ သီဆိုခဲ့သည္။ အဆိုပါ ပထမဆံုး အႀကိမ္  ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ ခဲ့မႈႏွင့္  ပတ္သက္ၿပီး စင္ကာပူ ႏိုင္ငံ ရွိ  Grand Copthorne Waterfront ဟိုတယ္ ၌ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ Miss A အဖြဲ႔က သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ Miss A အဖြဲ႕ဝင္ Fei, Jia, Min ႏွင့္ Suzy တို႔သည္ ၎တို႔ သီဆုိခဲ့ေသာ girl-next-door သီခ်င္းကဲ့သို႔ လက္ေတြ႔ဆန္ၿပီး သဘာဝက်ေသာ မိန္းကေလးမ်ား ျဖစ္သည္။ ေဖ်ာ္ေျဖ တင္ဆက္ခဲ့ေသာ ေတးစီးရီးတြင္ ပါရွိသည့္ ေတးသီခ်င္းမ်ားသည္ မိမိတို႔ ကိုယ္ပိုင္ သီခ်င္းမ်ား မဟုတ္ေသာ္လည္း ေဖ်ာ္ေျဖ တင္ဆက္မႈကို ပရိသတ္မ်ားက ႏွစ္သက္ လက္ခံ လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ ေၾကာင္း Jia က သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။Good Bye Baby, Bad Girl Good Girl, I Don't Need a Man ေတးစီးရီးမ်ား သီဆိုခဲ့ေသာ တ႐ုတ္-ကိုရီးယား မိန္းကေလး သီးသန္႔အဖြဲ႔ ျဖစ္သည့္ Miss A အဖြဲ႔သည္ ေနာက္ဆံုး ေတးစီးရီး "Independent Women Part III" အေခြကို စင္ကာပူ ႏုိင္ငံရွိ အႏုပညာ ခန္းမ၌

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ ရက္ နံနက္ ၇ နာရီ၌ ေဖ်ာ္ေျဖ သီဆိုခဲ့သည္။ အဆိုပါ ပထမဆံုး အႀကိမ္ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ ခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စင္ကာပူ ႏိုင္ငံ ရွိ Grand Copthorne Waterfront ဟိုတယ္ ၌ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ Miss A အဖြဲ႔က သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ Miss A အဖြဲ႕ဝင္ Fei, Jia, Min ႏွင့္ Suzy တို႔သည္ ၎တို႔ သီဆုိခဲ့ေသာ girl-next-door သီခ်င္းကဲ့သို႔ လက္ေတြ႔ဆန္ၿပီး သဘာဝက်ေသာ မိန္းကေလးမ်ား ျဖစ္သည္။ ေဖ်ာ္ေျဖ တင္ဆက္ခဲ့ေသာ ေတးစီးရီးတြင္ ပါရွိသည့္ ေတးသီခ်င္းမ်ားသည္ မိမိတို႔ ကိုယ္ပိုင္ သီခ်င္းမ်ား မဟုတ္ေသာ္လည္း ေဖ်ာ္ေျဖ တင္ဆက္မႈကို ပရိသတ္မ်ားက ႏွစ္သက္ လက္ခံ လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ ေၾကာင္း Jia က သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...