ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: Spice Girls အဖြဲ႕ ကမာၻလွည့္ေဖ်ာ္ေျဖပြဲတြင္ ဗစ္တုိးရီးယား ပါဝင္ေတာ့မည္မဟုတ္

Thursday, 28 February 2013

Spice Girls အဖြဲ႕ ကမာၻလွည့္ေဖ်ာ္ေျဖပြဲတြင္ ဗစ္တုိးရီးယား ပါဝင္ေတာ့မည္မဟုတ္


Photo: Spice Girls အဖြဲ႕ ကမာၻလွည့္ေဖ်ာ္ေျဖပြဲတြင္ ဗစ္တုိးရီးယား ပါဝင္ေတာ့မည္မဟုတ္
Thursday, February 28, 2013

လာမည့္ႏွစ္တြင္ စီစဥ္ထားသည့္ Spice Girlsအဖြဲ႕ ကမာၻလွည့္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ အစီအစဥ္၌ ဗစ္တုိးရီးယား ဘက္ဟမ္း လုိက္ပါေတာ့မည္ မဟုတ္ဟု သိရွိရသည္။ အေစာပိုင္းက ယခင္ Spice Girls အဖြဲ႕ဝင္ အမ်ိဳးသမီး (၅)ဦးလံုး စံုစံုညီညီ စုစည္းကာ ကမာၻလွည့္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ တစ္ခု ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္မူ ဗစ္တိုးရီးယားက Down Under ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ အစီအစဥ္မွ ႏုတ္ထြက္ရန္ ဆံုးျဖတ္လုိက္သည္။ အဆိုေတာ္ ဘဝမွ ဖက္ရွင္ ဒီဇုိင္နာဘဝ ကူးေျပာင္းၿပီး ေအာင္ျမင္ေနသည့္ ၿဗိတိသွ် နာမည္ေက်ာ္ အႏုပညာရွင္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သူမ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္က "(၂၀၁၄)မွာ Spice Girls အဖြဲ႕နဲ႔အတူ ကမာၻလွည့္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲအတြက္ လုိက္ပါဖုိ႔ စီစဥ္ထားတာ မရွိပါဘူး"ဟု ေျပာၾကားသြားသည္။

Planet Myanmar Networkလာမည့္ႏွစ္တြင္ စီစဥ္ထားသည့္ Spice Girlsအဖြဲ႕ ကမာၻလွည့္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ အစီအစဥ္၌ ဗစ္တုိးရီးယား ဘက္ဟမ္း လုိက္ပါေတာ့မည္ မဟုတ္ဟု သိရွိရသည္။ အေစာပိုင္းက ယခင္ Spice Girls အဖြဲ႕ဝင္ အမ်ိဳးသမီး (၅)ဦးလံုး စံုစံုညီညီ စုစည္းကာ ကမာၻလွည့္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ တစ္ခု ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္မူ ဗစ္တိုးရီးယားက Down Under ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ အစီအစဥ္မွ ႏုတ္ထြက္ရန္ ဆံုးျဖတ္လုိက္သည္။ အဆိုေတာ္ ဘဝမွ ဖက္ရွင္ ဒီဇုိင္နာဘဝ ကူးေျပာင္းၿပီး ေအာင္ျမင္ေနသည့္ ၿဗိတိသွ် နာမည္ေက်ာ္ အႏုပညာရွင္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သူမ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္က "(၂၀၁၄)မွာ Spice Girls အဖြဲ႕နဲ႔အတူ ကမာၻလွည့္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲအတြက္ လုိက္ပါဖုိ႔ စီစဥ္ထားတာ မရွိပါဘူး"ဟု ေျပာၾကားသြားသည္။

Planet Myanmar Network

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...