ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: မဲေခါင္ျမစ္အတြင္းက တ႐ုတ္သေဘာၤသား ၁၃ ဦးကို သတ္ျဖတ္မႈနဲ့ ဖမ္းဆီးထားတဲ့ စုိင္းေနာ္ခမ္း နဲ႔ အေပါင္းအပါ ၃ ဦးကိုု ေဆးထိုး ကြပ္မ်က္ဖို့ ကူမင္း လူထုတရား႐ုံး က ခ်မွတ္လိုက္ပါတယ္။

Friday, 1 March 2013

မဲေခါင္ျမစ္အတြင္းက တ႐ုတ္သေဘာၤသား ၁၃ ဦးကို သတ္ျဖတ္မႈနဲ့ ဖမ္းဆီးထားတဲ့ စုိင္းေနာ္ခမ္း နဲ႔ အေပါင္းအပါ ၃ ဦးကိုု ေဆးထိုး ကြပ္မ်က္ဖို့ ကူမင္း လူထုတရား႐ုံး က ခ်မွတ္လိုက္ပါတယ္။

DVB TV NEWS

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...