ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: Miss Myanmar International 2012 ဆုရွင္ နန္းခင္ေဇယ်ာကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလံုးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ သံတမန္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔

Friday, 1 March 2013

Miss Myanmar International 2012 ဆုရွင္ နန္းခင္ေဇယ်ာကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလံုးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ သံတမန္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔

Photo: Miss Myanmar International 2012 ဆုရွင္ နန္းခင္ေဇယ်ာကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလံုးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ သံတမန္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ မီဒီယာ
ဒါရိုက္တာ ဦးစိုးမိုးက တဆင့္ ကမ္းလွမ္းခဲ့ရာ နန္းခင္ေဇယ်ာက
လက္ခံလိုက္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း သူ႕ရဲ႕ facebook စာမ်က္ႏွာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ေဘာလံုးအားကစား အပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အားကစား အဆင့္အတန္း
ျမင့္မားေရးအတြက္ သူတတ္ႏိုင္သေလာက္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမယ္လို႔လည္း
ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ လက္ရွိ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပေတာ့မယ့္ AFC Challenge Cup ၿပိဳင္ပြဲမွာ ျမန္မာအသင္း ေအာင္ပဲြရေအာင္ သြားျပီး အားေပးမယ္လို႔လည္း နန္းခင္ေဇယ်ာက ေျပာထားပါတယ္။

Photo: Nang Khin Zay Yar facebookMiss Myanmar International 2012 ဆုရွင္ နန္းခင္ေဇယ်ာကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလံုးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ သံတမန္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ မီဒီယာ
ဒါရိုက္တာ ဦးစိုးမိုးက တဆင့္ ကမ္းလွမ္းခဲ့ရာ နန္းခင္ေဇယ်ာက
လက္ခံလိုက္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း သူ႕ရဲ႕ facebook စာမ်က္ႏွာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ေဘာလံုးအားကစား အပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အားကစား အဆင့္အတန္း
ျမင့္မားေရးအတြက္ သူတတ္ႏိုင္သေလာက္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမယ္လို႔လည္း
ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ လက္ရွိ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပေတာ့မယ့္ AFC Challenge Cup ၿပိဳင္ပြဲမွာ ျမန္မာအသင္း ေအာင္ပဲြရေအာင္ သြားျပီး အားေပးမယ္လို႔လည္း နန္းခင္ေဇယ်ာက ေျပာထားပါတယ္။

Photo: Nang Khin Zay Yar facebook

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...