ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေျမက်င္း တူးရာမွ အေျမာက္ က်ည္ဆန္မ်ား ေတြ႕ရွိ

Sunday, 10 March 2013

ေျမက်င္း တူးရာမွ အေျမာက္ က်ည္ဆန္မ်ား ေတြ႕ရွိ


Photo: ေျမက်င္း တူးရာမွ အေျမာက္ က်ည္ဆန္မ်ား ေတြ႕ရွိ

စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ ျမဝတီ ရပ္ကြက္ရွိ ဦးထြန္းျမင့္ဦး၏ ေနအိမ္ဝင္း အတြင္း RC တစ္ထပ္တိုက္ ေဆာက္လုပ္ရန္ ေဖာင္ေဒးရွင္း တူးရာမွ အေျမာက္ က်ည္ဆန္မ်ား ေတြ႕ရွိ ရေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ မတ္ ၈ ရက္ ညေနပိုင္းက ဦးဖိုးလံုးႏွင့္ ငါးဦးတို႔မွ အက်ယ္ ၂ ေပ၊ အနက္ ၃ ေပရွိ ေပ ၃ဝ ပတ္လည္ က်င္းတူး ေနစဥ္ အရွည္ ၁ ေပ ၆ လက္မ၊ လံုးပတ္ ၄ လက္မရွိ အေျမာက္ က်ည္ဆန္ ငါးလံုး၊ ထိပ္ဖူး ၁၅ ခု တို႔အား တူးေဖာ္ ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ တူးေဖာ္ ေတြ႕ရွိမႈအား ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးရဲဝင္းဦးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား ထံသို႔ သတင္း ပို႔ခဲ့ၿပီး ဆက္လက္ တူးေဖာ္ခဲ့ရာ ယမန္ေန႔ ညေနပိုင္းက အရွည္ ၁ ေပ၊ လံုးပတ္ ၄ လက္မရွိ အေျမာက္ က်ည္ဆန္ ၅ ခု ထပ္မံ ေတြ႕ရွိခဲ့သျဖင့္ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ တစ္ဆင့္ ထားဝယ္ေစ်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးမ်ဳိးျမင့္ေအာင္ တို႔က အမွတ္ (၁) ရဲစခန္းသို႔ အေၾကာင္းၾကား ခဲ့သည္။

အဆိုပါ အေျမာက္ က်ည္ဆန္မ်ားအား ယမန္ေန႔ည ၇ နာရီ ၄၅ မိနစ္္က သက္ဆိုင္ရာသို႔ ဆက္လက္ လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ ျမဝတီ ရပ္ကြက္ရွိ ဦးထြန္းျမင့္ဦး၏ ေနအိမ္ဝင္း အတြင္း RC တစ္ထပ္တိုက္ ေဆာက္လုပ္ရန္ ေဖာင္ေဒးရွင္း တူးရာမွ အေျမာက္ က်ည္ဆန္မ်ား ေတြ႕ရွိ ရေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ မတ္ ၈ ရက္ ညေနပိုင္းက ဦးဖိုးလံုးႏွင့္ ငါးဦးတို႔မွ အက်ယ္ ၂ ေပ၊ အနက္ ၃ ေပရွိ ေပ ၃ဝ ပတ္လည္ က်င္းတူး ေနစဥ္ အရွည္ ၁ ေပ ၆ လက္မ၊ လံုးပတ္ ၄ လက္မရွိ အေျမာက္ က်ည္ဆန္ ငါးလံုး၊ ထိပ္ဖူး ၁၅ ခု တို႔အား တူးေဖာ္ ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ တူးေဖာ္ ေတြ႕ရွိမႈအား ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးရဲဝင္းဦးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား ထံသို႔ သတင္း ပို႔ခဲ့ၿပီး ဆက္လက္ တူးေဖာ္ခဲ့ရာ ယမန္ေန႔ ညေနပိုင္းက အရွည္ ၁ ေပ၊ လံုးပတ္ ၄ လက္မရွိ အေျမာက္ က်ည္ဆန္ ၅ ခု ထပ္မံ ေတြ႕ရွိခဲ့သျဖင့္ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ တစ္ဆင့္ ထားဝယ္ေစ်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးမ်ဳိးျမင့္ေအာင္ တို႔က အမွတ္ (၁) ရဲစခန္းသို႔ အေၾကာင္းၾကား ခဲ့သည္။

အဆိုပါ အေျမာက္ က်ည္ဆန္မ်ားအား ယမန္ေန႔ည ၇ နာရီ ၄၅ မိနစ္္က သက္ဆိုင္ရာသို႔ ဆက္လက္ လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...