ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဖိလစ္ပိုင္က ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ ဧရာမကာစီႏို ဖြင့္လွစ္

Sunday, 17 March 2013

ဖိလစ္ပိုင္က ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ ဧရာမကာစီႏို ဖြင့္လွစ္


Photo: ဖိလစ္ပိုင္က ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ 
ဧရာမကာစီႏို ဖြင့္လွစ္
Sunday, March 17, 2013

ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ ဧရာမကာစီႏို ကစား႐ံုႀကီးကို ဖိလစ္ပိုင္တြင္ မတ္ ၁၆ ရက္က ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ကမၻာ့
ထိပ္တန္း ကစားပြဲ႐ံုေစ်းကြက္သို႔ ၀င္ေရာက္ရန္ ေျခလွမ္းျပင္ဆင္ခဲ့သည္။

မနီလာပင္လယ္ေအာ္တြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ကာစီႏိုေလးခု၌ ပထမဆံုးဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ Solaire Malina Resorts သည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံအတြက္ ခ်မ္းသာေသာ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြား သန္းေပါင္းမ်ားစြာကို ဆြဲေဆာင္ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု အစိုးရႏွင့္ ကာစီႏိုလုပ္ငန္း တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။

"Solaire က ဖိလစ္ပိုင္မွာမရွိတဲ့ ေဖ်ာ္ေျဖေရးနဲ႔ ကစားပြဲ အေတြ႔
အၾကံဳေတြကို ယူေဆာင္ေပးလာပါၿပီ" ဟု Solaire ၏ အမႈေဆာင္
အရာရွိခ်ဳပ္ မိုက္ကယ္ဖရန္႔က ေအအက္ဖ္ပီသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ဖိလစ္ပိုင္ ဆိပ္ကမ္းလုပ္ငန္း ဘီလ်ံနာ အင္းနရစ္ရာဇြန္က ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံ လတ္ဗီးဂက္စ္အေျခစိုက္ Global Gaming Asset Management က လည္ပတ္မည့္ ယင္းကာစီႏိုသည္ ေဘာ္လံုးကြင္း
ေလးကြင္းစာခန္႔ အရြယ္အစားရွိေသာ အက်ယ္အ၀န္းရွိၿပီး ကစား 
စားပြဲ ၃၀၀ ရွိကာ အေၾကြေစ့စက္ ၁၂၀၀ ရွိမည္ ျဖစ္သည္။
ယင္းအေဆာက္အံုထဲတြင္ ဟိုတယ္အခန္း ၅၀၀ ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ကားအစီး ၂၀၀၀ ခန္႔ ကားရပ္နားႏိုင္သည့္ေနရာလည္း ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ဟိုတယ္အခန္း ၃၀၀ ခန္႔ႏွင့္ တန္ဖိုးႀကီး ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်မည့္
ေစ်းဆိုင္ခန္း ၄၀ ခန္႔ကိုလည္း တိုးခ်ဲ႕ေနရာတြင္ တည္ေဆာက္ေနသည္။

ေနာက္ထပ္ကာစီႏိုသံုး႐ံုကို ဖြင့္လွစ္ၿပီးပါက မနီလာေလဆိပ္ အနီးတြင္
ေဖ်ာ္ေျဖေရးၿမိဳ႕ေတာ္ ေပၚေပါက္လာမည္ ျဖစ္သည္။ ဖိလစ္ပိုင္ အခ်မ္းသာ ဆံုးပုဂၢိဳလ္ ဟင္နရီဆုိင္၊ ၾသစေၾတးလ် ဘီလ်ံနာ ဂ်ိမ္းပက္ကာ၊ မကာအို ကာစီႏိုသူေဌး ေလာရင့္ဟိုတို႔ ဖက္စပ္ဖြင့္လွစ္မည့္ Belle Grande ကာစီႏိုကုိ လာမည့္ႏွစ္တြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္ကာစီႏိုသူေဌး ကာဇူအို အိုကာဒါႏွင့္ မေလးရွားကာစီႏိုလုပ္ငန္းစု Genting တို႔ လုပ္ကိုင္မည့္ ကာစီႏိုႏွစ္ခုကိုလည္း ၂၀၁၅ ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။ 

Solaire ကာစီႏိုဖြင့္လွစ္ႏိုင္မႈေၾကာင့္ ဖိလစ္ပိုင္ကာစီႏိုလုပ္ငန္း ၀င္ေငြကို ယခုႏွစ္အတြင္း ေဒၚလာ ၂ ဘီလ်ံထိ ႏွစ္ဆတိုးလာၿပီး ကာစီႏိုေလးခုစလံုး ဖြင့္လွစ္ၿပီးပါက ေဒၚလာ ၁၀ ဘီလ်ံထိ ျမင့္တက္လာမည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ 
ထားသည္။

ဓာတ္ပုံ -  Solaire ကာစီႏုိတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ားက ဖြင့္ပဲြမတိုင္မီ ေလ့က်င့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနစဥ္ (Photo - AFP)

Ref:AFP
Eleven Media Groupေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ ဧရာမကာစီႏို ကစား႐ံုႀကီးကို ဖိလစ္ပိုင္တြင္ မတ္ ၁၆ ရက္က ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ကမၻာ့
ထိပ္တန္း ကစားပြဲ႐ံုေစ်းကြက္သို႔ ၀င္ေရာက္ရန္ ေျခလွမ္းျပင္ဆင္ခဲ့သည္။

မနီလာပင္လယ္ေအာ္တြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ကာစီႏိုေလးခု၌ ပထမဆံုးဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ Solaire Malina Resorts သည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံအတြက္ ခ်မ္းသာေသာ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြား သန္းေပါင္းမ်ားစြာကို ဆြဲေဆာင္ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု အစိုးရႏွင့္ ကာစီႏိုလုပ္ငန္း တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။

"Solaire က ဖိလစ္ပိုင္မွာမရွိတဲ့ ေဖ်ာ္ေျဖေရးနဲ႔ ကစားပြဲ အေတြ႔
အၾကံဳေတြကို ယူေဆာင္ေပးလာပါၿပီ" ဟု Solaire ၏ အမႈေဆာင္
အရာရွိခ်ဳပ္ မိုက္ကယ္ဖရန္႔က ေအအက္ဖ္ပီသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ဖိလစ္ပိုင္ ဆိပ္ကမ္းလုပ္ငန္း ဘီလ်ံနာ အင္းနရစ္ရာဇြန္က ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံ လတ္ဗီးဂက္စ္အေျခစိုက္ Global Gaming Asset Management က လည္ပတ္မည့္ ယင္းကာစီႏိုသည္ ေဘာ္လံုးကြင္း
ေလးကြင္းစာခန္႔ အရြယ္အစားရွိေသာ အက်ယ္အ၀န္းရွိၿပီး ကစား
စားပြဲ ၃၀၀ ရွိကာ အေၾကြေစ့စက္ ၁၂၀၀ ရွိမည္ ျဖစ္သည္။
ယင္းအေဆာက္အံုထဲတြင္ ဟိုတယ္အခန္း ၅၀၀ ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ကားအစီး ၂၀၀၀ ခန္႔ ကားရပ္နားႏိုင္သည့္ေနရာလည္း ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ဟိုတယ္အခန္း ၃၀၀ ခန္႔ႏွင့္ တန္ဖိုးႀကီး ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်မည့္
ေစ်းဆိုင္ခန္း ၄၀ ခန္႔ကိုလည္း တိုးခ်ဲ႕ေနရာတြင္ တည္ေဆာက္ေနသည္။

ေနာက္ထပ္ကာစီႏိုသံုး႐ံုကို ဖြင့္လွစ္ၿပီးပါက မနီလာေလဆိပ္ အနီးတြင္
ေဖ်ာ္ေျဖေရးၿမိဳ႕ေတာ္ ေပၚေပါက္လာမည္ ျဖစ္သည္။ ဖိလစ္ပိုင္ အခ်မ္းသာ ဆံုးပုဂၢိဳလ္ ဟင္နရီဆုိင္၊ ၾသစေၾတးလ် ဘီလ်ံနာ ဂ်ိမ္းပက္ကာ၊ မကာအို ကာစီႏိုသူေဌး ေလာရင့္ဟိုတို႔ ဖက္စပ္ဖြင့္လွစ္မည့္ Belle Grande ကာစီႏိုကုိ လာမည့္ႏွစ္တြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္ကာစီႏိုသူေဌး ကာဇူအို အိုကာဒါႏွင့္ မေလးရွားကာစီႏိုလုပ္ငန္းစု Genting တို႔ လုပ္ကိုင္မည့္ ကာစီႏိုႏွစ္ခုကိုလည္း ၂၀၁၅ ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။

Solaire ကာစီႏိုဖြင့္လွစ္ႏိုင္မႈေၾကာင့္ ဖိလစ္ပိုင္ကာစီႏိုလုပ္ငန္း ၀င္ေငြကို ယခုႏွစ္အတြင္း ေဒၚလာ ၂ ဘီလ်ံထိ ႏွစ္ဆတိုးလာၿပီး ကာစီႏိုေလးခုစလံုး ဖြင့္လွစ္ၿပီးပါက ေဒၚလာ ၁၀ ဘီလ်ံထိ ျမင့္တက္လာမည္ဟုေမွ်ာ္လင့္
ထားသည္။

ဓာတ္ပုံ - Solaire ကာစီႏုိတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ားက ဖြင့္ပဲြမတိုင္မီ ေလ့က်င့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနစဥ္ (Photo - AFP)

Ref:AFP
Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...