ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းတြင္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးေျမႀကီးထဲကၽြံက်…

Saturday, 30 March 2013

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းတြင္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးေျမႀကီးထဲကၽြံက်…


မတ္လ(၂၇)ရက္ေန႔က တ႐ုတ္ႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္းတြင္ မီတာ(၂၀)အနက္
ရွိသည့္ ေျမက်င္းႀကီးတစ္ခုထဲကို လံုၿခံဳေရးအမ်ိဳးသားတစ္ဦးမတ္တပ္ရပ္
ေနစဥ္ျပဳတ္က်သြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။အသက္(၂၅)ႏွစ္အရြယ္ လံုၿခံဳ
ေရးအမ်ိဳးသားယန္စီဘင္းသည္ ရွန္ဇီးၿမိဳ႕အိမ္ယာ၀င္းတစ္ခုအတြင္းက
လံုၿခံဳေရး၀န္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္ၿပီးေျမႀကီးထဲကၽြံက်မႈေၾကာင့္ ဒဏ္ရာအျပင္း
အထန္ရရွိခဲ့ၿပီး ေဆး႐ံုတြင္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့သည္္။အနီးပတ္၀န္းက်င္
ေနရပ္ကြက္သူရပ္ကြက္သားမ်ားသည္ အခင္းျဖစ္ပြားရာႏွင့္ အနီးရွိေဆာက္
လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္တရားမ၀င္ေျမႀကီးတူးေဖာ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ယခုလိုျဖစ္ပြား
ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အျပစ္တင္ေျပာဆိုလ်က္ရွိသည္။လက္ရွိအေျခအေနတြင္
တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျမႀကီးကၽြံက်မႈျဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းကို
ရွာေဖြလွ်က္ရွိၿပီး အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အေဆာက္အအံုကလူမ်ားကို
ယာယီတည္းခိုစရာစီစဥ္ေပးထားေၾကာင္း ႐ိုက္တာသတင္းဌာနက တင္ျပသြားသည္။
SkyNet TV Browser

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...