ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေဟာင္ေကာင္ က်ားသံုးေကာင္

Saturday, 2 March 2013

ေဟာင္ေကာင္ က်ားသံုးေကာင္



ေဟာင္ေကာင္ က်ားသံုးေကာင္ဆုိျပီး ဂ်က္ကီးခ်န္းကိုယ္တိုင္ ဂုဏ္ယူျပီး Facebook မွာ တင္လိုက္တဲ့ ပံုေလးပါ။

တစ္ခ်ိန္က ေဟာင္ေကာင္ ရုပ္ရွင္ေလာကကို ဦးေဆာင္ခဲ့ျပီး ယေန႔တိုင္ တစ္ကမၻာလံုးရွိ (အမ်ားအားျဖင့္ အာရွမွ) လူၾကီး၊ လူငယ္၊ လူလတ္ အားလံုး အတြက္ ေလးစားအားက်ရတဲ့ ေဟာင္ေကာင္ ကြန္ဖူးမင္းသားမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။
--
Ref:Jackie Chan
International news for myanmar
---

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...