ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေသနတ္ပစ္တတ္ေသာ လင္းပိုင္မ်ား

Thursday, 28 March 2013

ေသနတ္ပစ္တတ္ေသာ လင္းပိုင္မ်ား


လင္းပိုင္ေတြကို ေသနတ္ပစ္တတ္ေအာင္ သင္ေပးတာေတြ ကမၻာမွာ တကယ္ လုပ္ၾကပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဆုီဗီယက္နဲ႔ အေမရိကန္တုိ႔မွာ ျဖစ္ျပီး လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္မကက ျပဳလုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ယခုေတာ့ အေမရိကန္မွာ မရွိေတာ့ပဲ ဆုိဗီယက္ျပိဳကြဲႏိုင္ငံအခ်ိဳ ႔မွာသာ က်န္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ယူကရိန္းႏိုင္ငံမွာ ယေန႔တိုင္ လင္းပိုင္မ်ားကို လက္နတ္ တပ္ဆင္ေပးျပီး ေလ့က်င့္ သင္ၾကားလ်က္ ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေခါင္းနဲ႔ ေတာင္ပံမွာ တပ္ဆင္ျပီး လင္းပိုင္တိ႔ု ကလည္း တကယ္

ပစ္ခတ္ႏိုင္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ ပင္လယ္ငါးဖမ္း သေဘၤာအခ်ိဳ ႔ဟာ ေသနတ္တပ္ဆင္ထားတဲ့ လင္းပိုင္မ်ားကို ထူးဆန္း စြာ ျမင္ေတြ႔ရေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ဒီအတြက္ ယူကရိန္းမွလည္း ျပန္လည္ျငင္းဆိုထား ပါတယ္။ ေရငုပ္သေဘၤာ နဲ႔ ေရျပင္သြား သေဘၤာနဲ႔ ကမ္းေျခက ရန္သူေတြကို တုိက္ခိုက္ဖို႔အတြက္ လင္းပိုင္မ်ားကို ေသခ်ာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ လင္းပိုင္ဟာ ဥာဏ္ရည္ျမင့္တဲ့ တိရစၦာန္မ်ားထဲမွာ ပါဝင္တဲ့အတြက္ ျဖစ္ ပါတယ္။ ယူကရိန္းတင္မကပဲ အျခားေသာ ဆုိဗီယက္နဲ႔ ဥေရာပ ႏိုင္ငံမ်ား ကလည္း ေရသတၱဝါမ်ားကို လက္နက္တပ္ဆင္ေပးသည့္ စီမံကိန္း မ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
--
Ref: techblog
Aung Kham (TSJ team)

TechSpace Journal

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...