ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: “ၿဗိတိန္မိန္းကေလးငယ္တစ္ဦး ေခြးမ်ား ဝုိင္းဝန္းကုိက္ခဲမႈေၾကာင့္ ေသဆုံး”

Thursday, 28 March 2013

“ၿဗိတိန္မိန္းကေလးငယ္တစ္ဦး ေခြးမ်ား ဝုိင္းဝန္းကုိက္ခဲမႈေၾကာင့္ ေသဆုံး”


ဂရိတ္တား မန္ခ်က္စတာ အရပ္တြင္ ေနထုိင္သည့္ အသက္(၁၄)ႏွစ္အရြယ္ ဂ်ိတ္အန္ဒါဆန္အား ရိုင္းစိုင္း ေဒါသထြက္ေနေသာ အိမ္ေမြးေခြးမ်ားက ဝိုင္းဝန္းတိုက္ခိုက္သျဖင့္ မိန္းကေလး ေသဆံုးသြားသည့္ ကိစၥသည္ ၿဗိတိန္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးကို ေျခာက္ျခားသြားေစခဲ့သည္။

ဂရိတ္တား မန္ခ်က္စတာ အရပ္တြင္ ေနထုိင္သည့္ အသက္(၁၄)ႏွစ္အရြယ္ ဂ်ိတ္အန္ဒါဆန္အား ရိုင္းစိုင္း ေဒါသထြက္ေနေသာ အိမ္ေမြးေခြးမ်ားက ဝိုင္းဝန္းတိုက္ခိုက္သျဖင့္ မိန္းကေလး ေသဆံုးသြားသည့္ ကိစၥသည္ ၿဗိတိန္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးကို ေျခာက္ျခားသြားေစခဲ့သည္။ ေခြးမ်ားကိုက္ခဲမႈေၾကာင့္ ေသဆံုးသြားရွာသည့္

မိန္းကေလးငယ္အတြက္ မိသားစုႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားက ေၾကကြဲဝမ္းနည္းမႈ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားတစ္ရပ္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ယင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ဂယက္အျဖစ္ အစိုးရအား အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ျပန္လည္ ေလ့လာစီစစ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားပင္ ရွိလာခဲ့သည္။


ေနအိမ္တြင္ ေခြးေမြးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စံႏႈန္းမ်ားကို ယခင္ကလည္း ၿဗိတိန္တြင္ အေလးအနက္ ေဆြးေႏြးဖူးၿပီး ယခုအခါ ယင္းကိစၥ တစ္ေက်ာ့ျပန္ အားေကာင္းလာဖြယ္ ရွိေနသည္။ ဝီဂန္အနီးရွိ ေအသာတန္တြင္ အိမ္တစ္အိမ္၌ ေမြးထား သည့္ ေခြး(၅)ေကာင္က ဂ်ိတ္အား ကိုက္ခဲ သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ကိစၥအတြက္ ေခြးမ်ားကို သုတ္သင္ခဲ့ေသာ္လည္း တာဝန္မဲ့ေသာ ေခြးပိုင္ရွင္ကို ရာဇဝတ္ေၾကာင္းအရ တရားစြဲႏုိင္ရန္ အလားအလာ နည္းပါးေနသည္။ ရဲတပ္ဖဲြ႕ကမူ အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္တြင္ ရာဇဝတ္မႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေလာက္ေသာ အေၾကာင္းျခင္းရာ ရွိမရွိ မိမိတုိ႔ စံုစမ္းမည္ဟု ေျပာၾကားထားသည္။

သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ေကာ္မတီ၏ ဥကၠျဖစ္သူ အန္နီ မကၠင္ေတာ့ရွ္က "အစိုးရဟာ ဒီကိစၥအတြက္ ဥပေဒ မူၾကမ္းကို အေရးတႀကီး သတ္မွတ္သင့္ပါၿပီ။ (၅)ပတ္၊ (၆)ပတ္ေလာက္ ၾကာလာေပမယ့္ ဘာမွ ထူးျခားမလာဘူး။ ဒီျဖစ္စဥ္မွာ တာဝန္မဲ့တဲ့ အေျခအေနေတြအတြက္ တိက်တဲ့ ရာဇဝတ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ခ်က္ လိုအပ္ေနပါတယ္"ဟု ေဝဖန္ခဲ့သည္။ ဂ်ိတ္ကို ေခြးတစ္ေကာင္က ကိုက္ခဲေနဆဲ အေနအထားတြင္ ဒဏ္ရာဗရပြျဖင့္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ေနာက္ သူနာျပဳ တပ္ဖြဲ႕မ်ား ေရာက္ရွိလာခ်ိန္တြင္မူ အသက္မရွိေတာ့ေခ်။

ယခုကိစၥတြင္ ပါဝင္တုိက္ခုိက္ေသာ ေခြးမ်ိဳးစိတ္မ်ားကို အတည္မျပဳရေသးေသာ္လည္း (၂)ေကာင္က Bull Mastiffမ်ား၊ က်န္(၂)ေကာင္က Staffordshire Bull Terrierမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းအခ်ို႕ ထြက္ေပၚေနသည္။ ေခြး(၄)ေကာင္ကို ရဲမ်ားက ခ်က္ခ်င္း ပစ္သတ္ခဲ့ၿပီး ပဉၥမေျမာက္ ေခြးကိုမူ အရွင္ဖမ္းမိခဲ့ၿပီး ရဲမ်ားက ထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။


(ေခြးကုိက္ခံရသျဖင့္ ေသဆုံးသြားသည့္ ဂ်ိတ္အန္ဒါဆန္အား သူမ၏မိခင္ႏွင့္အတူ ေတြ႕ရစဥ္)

Planet Myanmar Network

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...