ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေသြးစုပ္လင္းႏုိ႔

Thursday, 28 March 2013

ေသြးစုပ္လင္းႏုိ႔

ေသြးစုပ္လင္းႏုိ႔ (Vampire bat) ေတြဟာ တိရိစာၦန္ေတြ အထူးသျဖင့္ ႏြားေတြရဲ့ ေသြးကို စုပ္တဲ့ လင္းႏုိ႔ေတြျဖစ္ပါတယ္...

ဒါေပမဲ့ တစ္ခါတစ္ရံမွာ လူေတြကိုလည္း ေသြးစုပ္တတ္ပါတယ္..

ဒီလင္းႏုိ႔ေတြဟာ မကၠစီကို၊ ဘရာဇီးလ္၊ ခ်ီလီနဲ႔ အာဂ်င္တီးနားႏုိင္ငံေတြမွာ ေပါက္ဖြားရွင္သန္ၾကပါတယ္...
----------------------------------------------------------------
Ref: wikipedia.org
ႏႈိင္းရင့္ေႏြ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...