ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဘဟားမားက ေရေအာက္လည္ပတ္ေရး ခရီးစဥ္

Saturday, 16 March 2013

ဘဟားမားက ေရေအာက္လည္ပတ္ေရး ခရီးစဥ္


Photo: ဘဟားမားက ေရေအာက္လည္ပတ္ေရး ခရီးစဥ္

Saturday, March 16, 2013

ဘဟားမား ကြ်န္းႏိုင္ငံမွာ ေရေအာက္ ေလ့လာခ်င္သူမ်ားအတြက္
ဖန္တီး ေပးထားတဲ့ တစ္ေယာက္စီး ေရငုပ္သေဘၤာမ်ား အသံုးျပဳေနမွုကို ယခုလို ျမင္ေတြ႔ရပါတယ္။

အေပၚကေန Life line (သက္ကယ္)ၾကိဳးဆြဲထားျပီး တစ္ေယာက္စီး ေရငုပ္ သေဘာၤ တစ္ခုတိုင္းစီနဲ႔ တြဲလို႔ထားပါတယ္။ ေအာက္ဆီဂ်င္ဓာတ္ေငြအလံု
အေလာက္ပါရွိတဲ့ ေလအိုးနဲ႔ တစ္ေယာက္စီး ေရငုပ္သေဘၤာက ေခါင္းပဲ လံုျပီး က်န္တာအားလံုး ေရနဲ႔ တိုက္ရုိက္ထိပါတယ္။ သႏၱာေက်ာက္တန္းနဲ႔ ပင္လယ္ သဘာဝေလ့လာလိုသူမ်ားအတြက္ စီစဥ္ဖန္တီးေပးထားျခင္း ျဖစ္ ပါတယ္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ တစ္ေယာက္စီး ေရငုပ္သေဘၤာ Submersible နဲ႔ လည္ပတ္ ခြင့္ ေပးတဲ့အတြက္ ဘဟားမားက သႏၱာေက်ာက္တန္းနဲ႔ ေရသဘာဝ အလွအပမ်ားသုိ႔ လာေရာက္ ေလ့လာသူမ်ားျပားေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Ref: cbsonews
ရိုးရာေလး သဘာဝအလွ
ဘဟားမား ကြ်န္းႏိုင္ငံမွာ ေရေအာက္ ေလ့လာခ်င္သူမ်ားအတြက္
ဖန္တီး ေပးထားတဲ့ တစ္ေယာက္စီး ေရငုပ္သေဘၤာမ်ား အသံုးျပဳေနမွုကို ယခုလို ျမင္ေတြ႔ရပါတယ္။

အေပၚကေန Life line (သက္ကယ္)ၾကိဳးဆြဲထားျပီး တစ္ေယာက္စီး ေရငုပ္ သေဘာၤ တစ္ခုတိုင္းစီနဲ႔ တြဲလို႔ထားပါတယ္။ ေအာက္ဆီဂ်င္ဓာတ္ေငြအလံု
အေလာက္ပါရွိတဲ့ ေလအိုးနဲ႔ တစ္ေယာက္စီး ေရငုပ္သေဘၤာက ေခါင္းပဲ လံုျပီး က်န္တာအားလံုး ေရနဲ႔ တိုက္ရုိက္ထိပါတယ္။ သႏၱာေက်ာက္တန္းနဲ႔ ပင္လယ္ သဘာဝေလ့လာလိုသူမ်ားအတြက္ စီစဥ္ဖန္တီးေပးထားျခင္း ျဖစ္ ပါတယ္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ တစ္ေယာက္စီး ေရငုပ္သေဘၤာ Submersible နဲ႔ လည္ပတ္ ခြင့္ ေပးတဲ့အတြက္ ဘဟားမားက သႏၱာေက်ာက္တန္းနဲ႔ ေရသဘာဝ အလွအပမ်ားသုိ႔ လာေရာက္ ေလ့လာသူမ်ားျပားေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Ref: cbsonews
ရိုးရာေလး သဘာဝအလွ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...