ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: လက္ကိုင္ဖုန္း ေသနတ္ ေပၚေပါက္ေန သျဖင့္ တင္းၾကပ္စြာ စစ္ေဆးေန

Monday, 25 March 2013

လက္ကိုင္ဖုန္း ေသနတ္ ေပၚေပါက္ေန သျဖင့္ တင္းၾကပ္စြာ စစ္ေဆးေန

လက္ကိုင္ ဖုန္းေသနတ္ မ်ား ေပၚေပါက္ေန သျဖင့္ ေလ ဆိပ္ႏွင့္ သေဘၤာ ဆိပ္မ်ား တြင္ စနစ္တက် စစ္ေဆး အေရး ယူ ေဆာင္ရြက္သြား ရန္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ ႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႕မွ ၫႊန္ၾကားထားေၾကာင္းသိရ သည္။

 ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလမွစ၍ လက္ ကိုင္ဖုန္းေသနတ္မ်ား ေပၚေပါက္ ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသျဖင့္ ေလ ဆိပ္ ႏွင့္သေဘၤာဆိပ္ရွိ ႏိုင္ငံျခား အဝင္အထြက္ဂိတ္မ်ားတြင္ စနစ္ တက်ရွာေဖြစစ္ေဆးရန္ေလေၾကာင္း ဦးစီး ဌာနႏွင့္ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာ ဏာပိုင္သို႔ အေၾကာင္းၾကားထား ေၾကာင္း သိရ သည္။

လက္ကိုင္ဖုန္း ေသနတ္တစ္ခု 
ျပည္ပ အဝင္ အ ထြက္ေတြက ပံုမွန္စစ္ေဆးေနတာပဲ။ ခုခ်ိန္ထိ ေတာ့ လက္ကိုင္ဖုန္းေသနတ္ေတြ ေတာ့ ဖမ္း မိတယ္လုိ႔ မၾကားရဘူး။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို အေသးစိတ္ စစ္ရတာ။ နည္းပညာေရာ ပစၥည္းပါ တိုးတက္လာ တဲ့ေခတ္ဆိုေတာ့ အတိုင္းထက္အလြန္ စစ္ရတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဟိုဘက္ႏုိင္ငံမွာလည္း အစစ္အေဆးမရွိဘဲ ဒီကိုေရာက္ မလာႏုိင္ပါဘူး ”ဟု ေလဆိပ္ရွိ စစ္ ေဆးေရးအရာရွိတစ္ဦး ကဆိုသည္။

လက္ကိုင္ဖုန္း ေသနတ္ ဖြဲ႔စည္းပံု

  ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသ ႀကီးအတြင္း တြင္ ေလဆိပ္၊ ေရဆိပ္မ်ားသာ မက ၿမိဳ႕တြင္း ကား လမ္းေၾကာမ်ား တြင္လည္း ေရွာင္တခင္ ရွာေဖြစစ္ ေဆးျခင္း၊ ပိတ္ဆို႔စစ္ေဆးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး ဓား၊ စေက ဘာ၊ နံခ်ပ္ကူစသည့္ လူကိုအႏၲ ရာယ္ ျဖစ္ေစ ႏုိင္ေသာ ကိရိယာမ်ား ကိုင္ေဆာင္ျခင္းရွိ၊ မရွိအေသးစိတ္ စစ္ေဆးလ်က္ရွိ ေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့ သို႔ ပစၥည္းမ်ား ေတြ႕ရွိပါက လက္ နက္ဥပေဒအရ ထိေရာက္စြာအေရး ယူရန္စီမံခ်က္ ခ်ထားေၾကာင္း သိရ သည္။
from- mgkyautkhae.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...