ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေတာင္ဥကၠလာ ၄ ရပ္ကြက္တြင္ ပုတ္ပၸြေနသည့္ အမ်ိဳးသမီး ႐ုပ္အေလာင္းေတြ႕ရွိ

Tuesday, 5 March 2013

ေတာင္ဥကၠလာ ၄ ရပ္ကြက္တြင္ ပုတ္ပၸြေနသည့္ အမ်ိဳးသမီး ႐ုပ္အေလာင္းေတြ႕ရွိ

ေတာင္ဥကၠလာ ၄ ရပ္ကြက္တြင္ ပုတ္ပၸြေနသည့္ အမ်ိဳးသမီး ႐ုပ္အေလာင္းေတြ႕ရွိ
Tuesday, 05 March 2013

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊(၄)ရပ္ကြက္၊
ေကတုမာလာ (၄) လမ္းထိပ္ရွိ ငမိုးရိပ္ေခ်ာင္းလက္တက္
ေရေပါက္ၾကည့္ ေခ်ာင္းအတြင္း ပုတ္ပၸြေနသည့္ အမ်ိဳးသမီး႐ုပ္အေလာင္း တစ္ခုကို မတ္လ ၃ ရက္ေန႔ ညေန ၅ နာရီခြဲ ခန္႔က ေတြ႕ရွိခဲ့သည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မႈး႐ုံးထံမွ စုံးစမ္းသိရွိရသည္။

အဆိုပါ႐ုပ္အေလာင္းကိုပက္လက္အေနအထားျဖင့္ ေခ်ာင္းအစပ္ရွိ လမုပင္၊ ခရာပင္မ်ားၾကား ႏႈံးမ်ားေပၚတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ဆံပင္မ်ားကၽြတ္၍ ဦးေခါင္းမွ ဦးေရျပားမ်ားမရွိေတာ့ဘဲ၊ မ်က္ႏွာမွာပုတ္ပြကာ႐ုပ္ပ်က္ေနၿပီး၊ အတြင္းခံအက်ႌအျဖဴေရာင္ႏွင့္ အနီေရာင္ေဘာင္း ဘီတိုတို႔ျဖင္ေတြ႕ရွိကာ အရပ္မွာ ၄ ေပ ၃ လက္မ ခန္႔ ရွိၿပီး အသက္အ႐ြယ္ကိုခန္႔မွန္း၍ မရေၾကာင္း ေတာင္ဥကၠလာပရဲစခန္းထံမွ စုံးစမ္းသိရွိရသည္။

အသက္အ႐ြယ္မွာ အေလာင္း၏ အ႐ြယ္ႏွင့္ ရင္သားမ်ားကိုခန္႔မွန္း၍ အပ်ိဳေပါက္ ၁၄ ႏွစ္အ႐ြယ္ခန္႔ ဟုခန္႔မွန္းေၾကာင္း အလာင္းကို မ်က္ျမင္ေတြ႕ရွိသည့္အဆိုပါလမ္းအတြင္းေနထိုင္သူမ်ား၏
ေျပာၾကားခ်က္အရသိရသည္၊

The Voice Weekly

Tuesday, 05 March 2013
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊(၄)ရပ္ကြက္ ေကတုမာလာ (၄) လမ္းထိပ္ရွိ ငမိုးရိပ္ေခ်ာင္းလက္တက္ ေရေပါက္ၾကည့္ ေခ်ာင္းအတြင္း ပုတ္ပၸြေနသည့္ အမ်ိဳးသမီး႐ုပ္အေလာင္း တစ္ခုကို မတ္လ ၃ ရက္ေန႔ ညေန ၅ နာရီခြဲ ခန္႔က ေတြ႕ရွိခဲ့သည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မႈး႐ုံးထံမွ စုံးစမ္းသိရွိရသည္။ အဆိုပါ႐ုပ္အေလာင္းကိုပက္လက္အေနအထားျဖင့္ ေခ်ာင္းအစပ္ရွိ လမုပင္၊ ခရာပင္မ်ားၾကား ႏႈံးမ်ားေပၚတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ဆံပင္မ်ားကၽြတ္၍ ဦးေခါင္းမွ ဦးေရျပားမ်ားမရွိေတာ့ဘဲ၊ မ်က္ႏွာမွာပုတ္ပြကာ႐ုပ္ပ်က္ေနၿပီး၊ အတြင္းခံအက်ႌအျဖဴေရာင္ႏွင့္ အနီေရာင္ေဘာင္း ဘီတိုတို႔ျဖင္ေတြ႕ရွိကာ အရပ္မွာ ၄ ေပ ၃ လက္မ ခန္႔ ရွိၿပီး အသက္အ႐ြယ္ကိုခန္႔မွန္း၍ မရေၾကာင္း ေတာင္ဥကၠလာပရဲစခန္းထံမွ စုံးစမ္းသိရွိရသည္။

အသက္အ႐ြယ္မွာ အေလာင္း၏ အ႐ြယ္ႏွင့္ ရင္သားမ်ားကိုခန္႔မွန္း၍ အပ်ိဳေပါက္ ၁၄ ႏွစ္အ႐ြယ္ခန္႔ ဟုခန္႔မွန္းေၾကာင္း အလာင္းကို မ်က္ျမင္ေတြ႕ရွိသည့္အဆိုပါလမ္းအတြင္းေနထိုင္သူမ်ား၏
ေျပာၾကားခ်က္အရသိရသည္၊

 
RND: 5.3.2013
The Voice Weekly

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...