ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: သၾကၤန္တြင္း ယာဥ္စီးခမ်ားပိုမိုေတာင္းခံပါကတိုင္ၾကားလွ်င္ အေရးယူမည္

Wednesday, 20 March 2013

သၾကၤန္တြင္း ယာဥ္စီးခမ်ားပိုမိုေတာင္းခံပါကတိုင္ၾကားလွ်င္ အေရးယူမည္

သၾကၤန္တြင္း ယာဥ္စီးခမ်ားပိုမိုေတာင္းခံပါကတိုင္ၾကားလွ်င္
အေရးယူမည္
Wednesday, March 20, 2013

သၾကၤန္ရက္အတြင္း ယာဥ္စီးခႏႈန္းထားမ်ား ပိုမိုေကာက္ခံ
သည္ဟု တိုင္ၾကားလာပါကအေရးယူသြားမည္ျဖစ္ၿပီး
တိုင္ၾကားျခင္း မရွိပါက ပိုေကာက္ေသာ္လည္း
အေရးယူ၍ မရေၾကာင္း မထသ(ဗဟို)မွ တာဝန္ရွိသူ
တစ္ဦးထံမွ သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ယာဥ္စီးခေတြကို ပိုမေတာင္း
ခိုင္းပါဘူး။ယာဥ္လိုင္းအားလံုး ပံုမွန္အတိုင္းပဲ ယာဥ္စီးခ
ေတာင္းရမယ္ဆိုတဲ့ စာကိုလည္းသႀကၤန္ရက္ မတိုင္ခင္ ထုတ္ျပန္ေပးသြားမွာပါ” ဟု မထသ(ဗဟို)မွ အတြင္းေရးမွဴး
ဦးဘျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

သႀကၤန္ရက္မ်ားတြင္ ယာဥ္စီးခမ်ား ပိုမိုမေတာင္းခံရန္ တားျမစ္ထားေသာ္လည္းဘာသာေရးပြဲေတာ္ က်င္းပခ်ိန္
ျဖစ္သည့္အတြက္ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္တားျမစ္ရန္မွာ
မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ သႀကၤန္ရက္မ်ားတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား
မထြက္ပါက လိုင္းကားစီးကာ လည္ပတ္လိုသည့္ ခရီးသည္
မ်ားအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ယင္းကာလ
အတြင္း ထြက္သည့္ ကားမ်ား၏ပ်က္ဆီးဆံုးရံႈးမႈမ်ားအတြက္
ကားခပိုမိုေတာင္းခံျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းမထသ(ဗဟို)မွ ဒုဥကၠဌ ဦးလွေသာင္းျမင့္က သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

“ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ သၾကၤန္ေရာက္တိုင္း လမ္းေလွ်ာက္လိုက္ ကားတက္စီးလိုက္လုပ္ေနၾကပဲ။ ကားခက ပံုမွန္ထက္ ႏွစ္ဆ
ေတာ့ ေပးရတယ္။ ရန္ကုန္မွာ ဒါကထံုးစံလိုျဖစ္ေနၿပီ။ သိပ္မထူးဆန္းေတာ့ပါဘူး” ဟု အသက္ ၂၆ ႏွစ္အရြယ္ရွိ
ကိုရန္ႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ယာဥ္စီးခ ပိုမိုေကာက္ခံျခင္းကို တိုင္ၾကားလာမည္
ဆိုပါက ဒဏ္ေငြ၃၀၀၀၀ က်ပ္တိတိ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခင္ႏွစ္မ်ားကအေရးယူတုိင္ၾကားမွဳမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း အနည္း ငယ္မွ်သာ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ရည္မြန္
The Myanma Age

Wednesday, March 20, 2013
သၾကၤန္ရက္အတြင္း ယာဥ္စီးခႏႈန္းထားမ်ား ပိုမိုေကာက္ခံ သည္ဟု တိုင္ၾကားလာပါကအေရးယူသြားမည္ျဖစ္ၿပီး တိုင္ၾကားျခင္း မရွိပါက ပိုေကာက္ေသာ္လည္း အေရးယူ၍ မရေၾကာင္း မထသ(ဗဟို)မွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးထံမွ သိရသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ယာဥ္စီးခေတြကို ပိုမေတာင္း ခိုင္းပါဘူး။ယာဥ္လိုင္းအားလံုး ပံုမွန္အတိုင္းပဲ ယာဥ္စီးခ ေတာင္းရမယ္ဆိုတဲ့ စာကိုလည္းသႀကၤန္ရက္ မတိုင္ခင္ ထုတ္ျပန္ေပးသြားမွာပါ” ဟု မထသ(ဗဟို)မွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဘျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

သႀကၤန္ရက္မ်ားတြင္ ယာဥ္စီးခမ်ား ပိုမိုမေတာင္းခံရန္ တားျမစ္ထားေသာ္လည္းဘာသာေရးပြဲေတာ္ က်င္းပခ်ိန္ ျဖစ္သည့္အတြက္ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္တားျမစ္ရန္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ သႀကၤန္ရက္မ်ားတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား မထြက္ပါက လိုင္းကားစီးကာ လည္ပတ္လိုသည့္ ခရီးသည္
မ်ားအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ယင္းကာလ အတြင္း ထြက္သည့္ ကားမ်ား၏ပ်က္ဆီးဆံုးရံႈးမႈမ်ားအတြက္ ကားခပိုမိုေတာင္းခံျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းမထသ(ဗဟို)မွ ဒုဥကၠဌ ဦးလွေသာင္းျမင့္က သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

“ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ သၾကၤန္ေရာက္တိုင္း လမ္းေလွ်ာက္လိုက္ ကားတက္စီးလိုက္လုပ္ေနၾကပဲ။ ကားခက ပံုမွန္ထက္ ႏွစ္ဆ ေတာ့ ေပးရတယ္။ ရန္ကုန္မွာ ဒါကထံုးစံလိုျဖစ္ေနၿပီ။ သိပ္မထူးဆန္းေတာ့ပါဘူး” ဟု အသက္ ၂၆ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ကိုရန္ႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ယာဥ္စီးခ ပိုမိုေကာက္ခံျခင္းကို တိုင္ၾကားလာမည္ ဆိုပါက ဒဏ္ေငြ၃၀၀၀၀ က်ပ္တိတိ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခင္ႏွစ္မ်ားကအေရးယူတုိင္ၾကားမွဳမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း အနည္း ငယ္မွ်သာ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ရည္မြန္
The Myanma Age,Rangonnewsdaily
RND:  :20.3.2013
 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...