ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: သည္ကေလးကို ေသခ်ာ train ေပးရင္ ရာစုႏွစ္တခုရဲ႔ အေက်ာ္အေမာ္ ျဖစ္လာနုိင္ပါတယ္။ video ၾကည့္ၾကည္႔ပါ ပါရမီရွင္ေလး ျဖစ္ပါတယ္။

Wednesday, 20 March 2013

သည္ကေလးကို ေသခ်ာ train ေပးရင္ ရာစုႏွစ္တခုရဲ႔ အေက်ာ္အေမာ္ ျဖစ္လာနုိင္ပါတယ္။ video ၾကည့္ၾကည္႔ပါ ပါရမီရွင္ေလး ျဖစ္ပါတယ္။

သုတစြယ္စံုက်မ္း

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...