ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အိျႏၵိယႏိုင္ငံ ေတာ္ရိုင္းတိရစာၦန္ ဆင္တစ္ေကာင္ ရထားတိုက္ေသခဲ့

Thursday, 14 March 2013

အိျႏၵိယႏိုင္ငံ ေတာ္ရိုင္းတိရစာၦန္ ဆင္တစ္ေကာင္ ရထားတိုက္ေသခဲ့


Photo: အိျႏၵိယႏိုင္ငံ ေတာ္ရိုင္းတိရစာၦန္ ဆင္တစ္ေကာင္ ရထားတိုက္ေသခဲ့

ပံုမွာျမင္ရတာကေတာ့ ၾကမ္းတမ္းလွတဲ့ရင္နင့္ဖြယ္ရာပါပဲ။
အိျႏၵိယရထားပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီး ပါ၀မ္ကူမာဘန္ဆယ္ ရဲ့ေျပာျပခ်က္အရ ဆင္ေတြသြားလာဖို႔လမ္းေၾကာင္းေတြ သစ္ေတာေရးရာဌာနက သတ္မွတ္ၿပီးသားပါတဲ့၊ အရွိန္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မယ့္နည္းလမ္းေတြလဲ ျပဌန္းထားပါတယ္၊ ေနာက္ၿပီး ရထားေမာင္းသူကို ၾကိဳတင္သတိေပးႏိုင္မယ့္ ဆိုင္းဘုတ္ေတြလဲ ေပးထားပါတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။
အိျႏၵိယသတင္းစာဌာနတစ္ခုျဖစ္တဲ့ The Times of India မွာေဖာ္ျပထားတာကေတာ့ 2010 ခုႏွစ္ကစၿပီး ရထားတိုက္သတ္လို႔ေသတဲ့ဆင္အေရအတြက္ ၄၉ ေကာင္ရွိၿပီလို႔သိရပါတယ္။
MTHN(UNIM) ref; by www.zinyawnews.com
source: globalpost
NaingLinn ဘာသာျပန္ပံုမွာျမင္ရတာကေတာ့ ၾကမ္းတမ္းလွတဲ့ရင္နင့္ဖြယ္ရာပါပဲ။
အိျႏၵိယရထားပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီး ပါ၀မ္ကူမာဘန္ဆယ္ ရဲ့ေျပာျပခ်က္အရ ဆင္ေတြသြားလာဖို႔လမ္းေၾကာင္းေတြ သစ္ေတာေရးရာဌာနက သတ္မွတ္ၿပီးသားပါတဲ့၊ အရွိန္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မယ့္နည္းလမ္းေတြလဲ ျပဌန္းထားပါတယ္၊ ေနာက္ၿပီး ရထားေမာင္းသူကို ၾကိဳတင္သတိေပးႏိုင္မယ့္ ဆိုင္းဘုတ္ေတြလဲ ေပးထားပါတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။
အိျႏၵိယသတင္းစာဌာနတစ္ခုျဖစ္တဲ့ The Times of India မွာေဖာ္ျပထားတာကေတာ့ 2010 ခုႏွစ္ကစၿပီး ရထားတိုက္သတ္လို႔ေသတဲ့ဆင္အေရအတြက္ ၄၉ ေကာင္ရွိၿပီလို႔သိရပါတယ္။
MTHN(UNIM) ref;
byzinyawnews source: globalpost
NaingLinn ဘာသာျပန္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...