ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အိႏၵိယမွ အုပ္စုဖြဲ႕မုဒိမ္းက်င့္မႈ တရားခံတစ္ဦး ေသေၾကာင္းႀကံစည္သြား

Monday, 11 March 2013

အိႏၵိယမွ အုပ္စုဖြဲ႕မုဒိမ္းက်င့္မႈ တရားခံတစ္ဦး ေသေၾကာင္းႀကံစည္သြား


Photo: အိႏၵိယမွ အုပ္စုဖြဲ႕မုဒိမ္းက်င့္မႈ တရားခံတစ္ဦး ေသေၾကာင္းႀကံစည္သြား
Monday, March 11, 2013

အိႏၵိယႏုိင္ငံ၊ နယူးေဒလီၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ မိန္းကေလးငယ္ တစ္ဦးအား အုပ္စုဖြဲ႕ မုဒိမ္းက်င့္မႈ သံသယ တရားခံမ်ားအနက္ အဓိက အက်ဆံုး စြပ္စြဲခံရသူမွာ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ေသေၾကာင္းႀကံသြားၿပီဟု သိရွိရသည္။ အသက္(၂၃)ႏွစ္အရြယ္ ေဆးေက်ာင္းသူ မိန္းကေလးကို လူ(၆)ဦးမွ် စုေပါင္းကာ ေမာင္းႏွင္ေနသည့္ ဘတ္စ္ကား တစ္စင္းေပၚတြင္ မုဒိမ္းက်င့္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဝိုင္းဝန္းရိုက္ႏွက္ ႏွိပ္စက္ကာ ကားေပၚမွ 
ပစ္ခ်မႈတစ္ခု ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ အဆုိပါ လူမဆန္ေသာ လုပ္ရပ္အေပၚ တစ္ကမာၻလံုးက အာရံုစိုက္မိလာသည့္ေနာက္ အိႏိၵယ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ မသကၤာသည့္ တရားခံမ်ားကို ဖမ္းဆီးထားခဲ့သည္။ မိန္းကေလးမွာဒဏ္ရာမ်ား ျပင္းထန္လြန္းသည့္အတြက္ ေသဆံုး
သြားၿပီးေနာက္ ယင္းအမႈသည္ မုဒိမ္းမႈအျပင္ လူသတ္မႈ အေနျဖင့္ပါ
ျပစ္မႈေျမာက္လာသည္။

Planet Myanmar Networkအိႏၵိယႏုိင္ငံ၊ နယူးေဒလီၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ မိန္းကေလးငယ္ တစ္ဦးအား အုပ္စုဖြဲ႕ မုဒိမ္းက်င့္မႈ သံသယ တရားခံမ်ားအနက္ အဓိက အက်ဆံုး စြပ္စြဲခံရသူမွာ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ေသေၾကာင္းႀကံသြားၿပီဟု သိရွိရသည္။ အသက္(၂၃)ႏွစ္အရြယ္ ေဆးေက်ာင္းသူ မိန္းကေလးကို လူ(၆)ဦးမွ် စုေပါင္းကာ ေမာင္းႏွင္ေနသည့္ ဘတ္စ္ကား တစ္စင္းေပၚတြင္ မုဒိမ္းက်င့္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဝိုင္းဝန္းရိုက္ႏွက္ ႏွိပ္စက္ကာ ကားေပၚမွ
ပစ္ခ်မႈတစ္ခု ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ အဆုိပါ လူမဆန္ေသာ လုပ္ရပ္အေပၚ တစ္ကမာၻလံုးက အာရံုစိုက္မိလာသည့္ေနာက္ အိႏိၵယ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ မသကၤာသည့္ တရားခံမ်ားကို ဖမ္းဆီးထားခဲ့သည္။ မိန္းကေလးမွာဒဏ္ရာမ်ား ျပင္းထန္လြန္းသည့္အတြက္ ေသဆံုး
သြားၿပီးေနာက္ ယင္းအမႈသည္ မုဒိမ္းမႈအျပင္ လူသတ္မႈ အေနျဖင့္ပါ
ျပစ္မႈေျမာက္လာသည္။

Planet Myanmar Network

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...