ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အထူးၾကားျဖတ္သတင္း လက္ပံေတာင္းေဒသရွိ လိပ္ခြံေတာင္ သပိတ္စခန္းအား ေဒသခံမ်ားရဲ႕ ဆႏၵအေလ်ာက္ ကိုယ္တိုင္ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ျပီ

Saturday, 16 March 2013

အထူးၾကားျဖတ္သတင္း လက္ပံေတာင္းေဒသရွိ လိပ္ခြံေတာင္ သပိတ္စခန္းအား ေဒသခံမ်ားရဲ႕ ဆႏၵအေလ်ာက္ ကိုယ္တိုင္ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ျပီ

အထူးၾကားျဖတ္ဖုန္းသတင္း
လက္ပံေတာင္းေဒသရွိ လိပ္ခြံေတာင္ သပိတ္စခန္းအား ေဒသခံမ်ားက ဆႏၵအေလ်ာက္ သပိတ္လံ
========================================
မတ္၊ ၁၆
လက္ပံေတာင္းေၾကးနီစီမံကိန္းရပ္ဆိုင္းေရးအတြက္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုလ်က္ရွိေသာ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားသည္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး နိုဘယ္ဆုရွင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လာေရာက္ခဲ႔ျပီးေနာက္ မိမိတို႔၏ စိတ္ဆႏၵအေလ်ာက္ လိပ္ခြံေတာင္ သပိတ္စခန္းအား ယေန႔ညေန ၅ နာရီအခ်ိန္ခန္႔က သပိတ္စခန္းအားလံခဲ႔ေၾကာင္း မံုရြာတိုင္မ္း အထူးသတင္းေထာက္မွ ဖုန္းသတင္းေပးပို႔လာပါတယ္..။
ေနာက္ဆက္တြဲအေျခအေနမ်ားအား သတင္းဌာနမွ ဆက္သြယ္ေသာ္လည္း ဆက္သြယ္၍မရေသးေၾကာင္း၊ သတင္းကြင္းဆက္ရလ်င္ရျခင္း ဆက္လက္၍ တင္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းတာ၀န္ခံ ေဒါက္တာ တိုင္ေက်ာ္မွ ေျပာၾကားပါတယ္..။
ေသြေခ်ာင္းမစီးဘဲ ျငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင္႔ ယင္းကဲသို႔ အျပဳသေဘာေဆာင္ျခင္အား ျပည္သူအားလံုးနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာမွ အထူးၾကိဳဆိုေၾကာင္း massage မ်ားေပးပို႔လာပါတယ္..။

မတ္၊ ၁၆
လက္ပံေတာင္းေၾကးနီစီမံကိန္းရပ္ဆိုင္းေရးအတြက္ဆႏၵျပေတာင္းဆိုလ်က္ရွိေသာ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားသည္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး နိုဘယ္ဆုရွင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လာေရာက္ခဲ႔ျပီးေနာက္ မိမိတို႔၏ စိတ္ဆႏၵအေလ်ာက္ လိပ္ခြံေတာင္ သပိတ္စခန္းအား ယမန္ေန႔ညေန ၅ နာရီအခ်ိန္ခန္႔က သပိတ္စခန္းအားလံခဲ႔ေၾကာင္း မံုရြာတိုင္မ္း အထူးသတင္းေထာက္မွ ဖုန္းသတင္းေပးပို႔လာပါတယ္..။
ေနာက္ဆက္တြဲအေျခအေနမ်ားအား သတင္းဌာနမွ ဆက္သြယ္ေသာ္လည္း ဆက္သြယ္၍မရေသးေၾကာင္း၊ သတင္းကြင္းဆက္ရလ်င္ရျခင္း ဆက္လက္၍ တင္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းတာ၀န္ခံ ေဒါက္တာ တိုင္ေက်ာ္မွ ေျပာၾကားပါတယ္..။

ေသြေခ်ာင္းမစီးဘဲ ျငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင္႔ ယင္းကဲသို႔ အျပဳသေဘာေဆာင္ျခင္အား ျပည္သူအားလံုးနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာမွ အထူးၾကိဳဆိုေၾကာင္း massage မ်ားေပးပို႔လာပါတယ္..။
မံုရြာတိုင္မ္း
Rangonnewsdaily
RND:  :16.3.2013 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...