ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဗုဒၶ၏ ဦးေခါင္းရိုးေတာ္ ေဟာင္ေကာင္တြင္ အပူေဇာ္ခံ

Wednesday, 20 March 2013

ဗုဒၶ၏ ဦးေခါင္းရိုးေတာ္ ေဟာင္ေကာင္တြင္ အပူေဇာ္ခံ

ဗုဒၶ၏ ဦးေခါင္းရိုးေတာ္ ေဟာင္ေကာင္တြင္ အပူေဇာ္ခံ

20.3.2013

ဗုဒၶ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဦးေခါင္းရိုး ဓါတ္ေတာ္မွာ ဗုဒၶဟူးေန႔က ေဟာင္ေကာင္
ကၽြန္းတြင္ ပထမဆံုး အၾကိမ္အျဖစ္ လူပရိသတ္မ်ား ၾကည္ညိဳႏိုင္ရန္ ထားရွိ အပူေဇာ္ ခံခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ဆယ္ရက္တာ ၾကာျမင့္မည့္ အဆိုပါ အပူေဇာ္
ခံပြဲတြင္ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ မကာအိုသို႔ ျပည္မၾကီးမွ ပထမဆံုး အၾကိမ္အျဖစ္ၾကြ
ခ်ီ အပူေဇာ္ခံျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ယင္းဓါတ္ေတာ္မွာ ေဟာင္ေကာင္သို႔ ဗုဒၶဟူးေန႔ ညေန ၃ နာရီအခ်ိန္က ေရာက္
ရွိခဲ့ျပီး ေဟာင္ေကာင္ ႏုိင္ငံတကာ ေလဆိပ္တြင္ သံဃာမ်ား ျခံရံျပီး သုတ္ေတာ္
မ်ား ရြတ္ဖတ္ ပူေဇာ္ခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါ ဓါတ္ေတာ္ၾကဳတ္ကို ၁.၂၈ မီတာအျမင့္
ရွိသည့္ အာေသာက ေစတီ ပံုေတာ္ျဖင့္ ရံ ျပီး က်ည္ကာမွန္ျဖင့္ ထည့္သြင္းကာ ပူေဇာ္ထားျခင္း ျဖစ္ကာ ဓါတ္ေတာ္မွာ ၾကာပန္းပံုေပၚတြင္ စံပၸါယ္ေနျခင္း ျဖစ္
သည္။
ယခုလို အပူေဇာ္ခံၾကြခ်ီမႈတြင္လူေပါင္း၃သိနး္ခန္႔လာေရာက္ဖူးေျမာ္ႏိုင္ေၾကာင္း
လည္း ခန္႔မွန္းထားကာ ျပည္မၾကီးမွ ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ားမွလည္း လက္
မွတ္ေပါင္း ၂ေသာင္းေက်ာ္ ၾကိဳတင္ မွာၾကားထားျပီး ျဖစ္သည္ဟု xinhua သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
PALAUNG NATIONAL SOCIETY - JAPAN
Re-Post By ACM 20-3-2013
ေအးခ်မ္းမြန္ Credit & Copy From >> Shan News<< Thankဗုဒၶ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဦးေခါင္းရိုးဓါတ္ေတာ္မွာဗုဒၶဟူးေန႔က ေဟာင္ေကာင္ကၽြန္းတြင္ပထမဆံုး အၾကိမ္အျဖစ္
လူပရိသတ္မ်ား ၾကည္ညိဳႏိုင္ရန္ ထားရွိ အပူေဇာ္ ခံခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ဆယ္ရက္တာ ၾကာျမင့္မည့္ အဆို
ပါ အပူေဇာ္ ခံပြဲတြင္ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ မကာအိုသို႔ ျပည္မၾကီးမွ ပထမဆံုး အၾကိမ္အျဖစ္ၾကြ ခ်ီ အပူေဇာ္ခံ
ၿခင္းလည္း ျဖစ္သည္။
ယင္းဓါတ္ေတာ္မွာ ေဟာင္ေကာင္သို႔ ဗုဒၶဟူးေန႔ ညေန ၃ နာရီအခ်ိန္က ေရာက္ ရွိခဲ့ျပီး ေဟာင္ေကာင္ ႏုိင္ငံ
တကာ ေလဆိပ္တြင္သံဃာမ်ား ျခံရံျပီးသုတ္ေတာ္မ်ားရြတ္ဖတ္ ပူေဇာ္ခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါ ဓါတ္ေတာ္ၾကဳတ္
ကို ၁.၂၈ မီတာအျမင့္ ရွိသည့္ အာေသာက ေစတီ ပံုေတာ္ျဖင့္ ရံ ျပီး က်ည္ကာမွန္ျဖင့္ ထည့္သြင္းကာ ပူေဇာ္
ထားျခင္း ျဖစ္ကာ ဓါတ္ေတာ္မွာ ၾကာပန္းပံုေပၚတြင္ စံပၸါယ္ေနျခင္း ျဖစ္ သည္။

ယခုလို အပူေဇာ္ခံၾကြခ်ီမႈတြင္လူေပါင္း၃သိနး္ခန္႔လာေရာက္ဖူးေျမာ္ႏိုင္ေၾကာင္းလည္းခန္႔မွန္းထားကာ ျပည္
မၾကီးမွ ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ားမွလည္းလက္ မွတ္ေပါင္း၂ေသာင္းေက်ာ္ ၾကိဳတင္ မွာၾကားထားျပီး ျဖစ္သည္
ဟု xinhua သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

PALAUNG NATIONAL SOCIETY - JAPAN
Shan News,Rangonnewsdaily

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...