ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: လူကို ေသြးစုပ္ဖုတ္ေကာင္လို ေျပာင္းလဲမည့္ လက္နက္ ရုရွားတြင္ ရွိ

Friday, 22 March 2013

လူကို ေသြးစုပ္ဖုတ္ေကာင္လို ေျပာင္းလဲမည့္ လက္နက္ ရုရွားတြင္ ရွိ


Photo: လူကို ေသြးစုပ္ဖုတ္ေကာင္လို ေျပာင္းလဲမည့္ လက္နက္ ရုရွားတြင္ ရွိ
Friday, March 22, 2013

ေနာက္တယ္ထင္ေနတာ၊ Daily mail နဲ႔ nbc တုိ႔လို သတင္းဌာန ၾကီးေတြက ေတာင္ အတိအလင္းေရးသားေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ရုရွား အစိုးရအဖြဲ႔ကလည္း မဖံုးကြယ္ပဲ တရားဝင္ေၾကညာပါတယ္။

တကယ္ပဲ လူကို ေသြးစုပ္ဖုတ္ေကာင္ လိုေျပာင္းလဲသြားေစမယ့္ ေၾကာက္ မက္ဖြယ္ လက္နက္ကို ရုရွားတို႔ ပိုင္ဆိုင္ထားျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ စတင္ေၾကညာတုန္းက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လကျဖစ္ျပီး ယခုဆုိရင္ တစ္ႏွစ္ျပည့္ပါျပီ။ ေသနတ္ရဲ ႔ အလုပ္လုပ္ပံုက ဒီလို ျဖစ္ပါတယ္။

ပစ္လိုက္တဲ့အခါ မိုက္ခရိုေဝ့တစ္မ်ိဳးကို ကိုယ္တြင္းကို စီးဆင္းသြားျပီး ကိုယ္ အပူခ်ိန္ကို ျမင့္တက္ေစပါတယ။္ သူ႔အတြက္ေတာ့ တကယ္ငရဲပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ အာရံုေၾကာ အလုပ္လုပ္မွုလည္းပံုမွန္ မဟုတ္ေတာ့ပဲ ကိုယ္တိုင္ ဟာလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ဘူးလို႔ ဆုိပါတယ္။

ယင္းေသနတ္ အပစ္ခံရျပီးရင္ အားလံုးက တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္နည္း ေသေၾကာင္းၾကံပါတယ္။ ေသြးစုပ္ဖုတ္ေကာင္ဆုိလုိ႔ လိုက္ျပီး ေသြးစုပ္ေနမွာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ Body လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေျပာင္းလဲျပီး နီးစပ္ရာ ပစၥည္းတစ္ခုခုနဲ႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သတ္ေသမွာပါ။ Happening ရုပ္ရွင္ထဲကလို အဆိပ္ေငြ႔ လိုေတာင္
ျဖစ္ေနပါတယ္။

လက္နက္က ႏ်ဴကလိယစြမ္းအင္သံုး တိုက္ခိုက္ျခင္း မျပဳရန္ တိုက္ပြဲေတြမွာ အသံုးျပဳတယ္လို႔ ရည္ရြယ္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ႏ်ဴကလိယ စြမ္းအင္သံုး လက္နက္ေတြထက္ေတာင္ ပိုမို ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္မယ္လို႔ 
သမၼတ ပူတင္ကုိယ္တုိင္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

မူရင္း သတင္း -

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2123415/Putin-targets-foes-zombie-gun-attack-victims-central-nervous-system.html

http://cosmiclog.nbcnews.com/_news/2012/04/06/11061093-reality-check-on-russias-zombie-ray-gun-program?lite
--
Aung Kham (TSJ team)

http://blog.techspace.com.mm/2013/03/blog-post_21.html

-
TechSpace Journalေနာက္တယ္ထင္ေနတာ၊ Daily mail နဲ႔ nbc တုိ႔လို သတင္းဌာန ၾကီးေတြက ေတာင္ အတိအလင္းေရးသားေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ရုရွား အစိုးရအဖြဲ႔ကလည္း မဖံုးကြယ္ပဲ တရားဝင္ေၾကညာပါတယ္။

တကယ္ပဲ လူကို ေသြးစုပ္ဖုတ္ေကာင္ လိုေျပာင္းလဲသြားေစမယ့္ ေၾကာက္ မက္ဖြယ္ လက္နက္ကို ရုရွားတို႔ ပိုင္ဆိုင္ထားျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ စတင္ေၾကညာတုန္းက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လကျဖစ္ျပီး ယခုဆုိရင္ တစ္ႏွစ္ျပည့္ပါျပီ။ ေသနတ္ရဲ ႔ အလုပ္လုပ္ပံုက ဒီလို ျဖစ္ပါတယ္။

ပစ္လိုက္တဲ့အခါ မိုက္ခရိုေဝ့တစ္မ်ိဳးကို ကိုယ္တြင္းကို စီးဆင္းသြားျပီး ကိုယ္ အပူခ်ိန္ကို ျမင့္တက္ေစပါတယ။္ သူ႔အတြက္ေတာ့ တကယ္ငရဲပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ အာရံုေၾကာ အလုပ္လုပ္မွုလည္းပံုမွန္ မဟုတ္ေတာ့ပဲ ကိုယ္တိုင္ ဟာလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ဘူးလို႔ ဆုိပါတယ္။

ယင္းေသနတ္ အပစ္ခံရျပီးရင္ အားလံုးက တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္နည္း ေသေၾကာင္းၾကံပါတယ္။ ေသြးစုပ္ဖုတ္ေကာင္ဆုိလုိ႔ လိုက္ျပီး ေသြးစုပ္ေနမွာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ Body လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေျပာင္းလဲျပီး နီးစပ္ရာ ပစၥည္းတစ္ခုခုနဲ႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သတ္ေသမွာပါ။ Happening ရုပ္ရွင္ထဲကလို အဆိပ္ေငြ႔ လိုေတာင္
ျဖစ္ေနပါတယ္။

လက္နက္က ႏ်ဴကလိယစြမ္းအင္သံုး တိုက္ခိုက္ျခင္း မျပဳရန္ တိုက္ပြဲေတြမွာ အသံုးျပဳတယ္လို႔ ရည္ရြယ္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ႏ်ဴကလိယ စြမ္းအင္သံုး လက္နက္ေတြထက္ေတာင္ ပိုမို ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္မယ္လို႔
သမၼတ ပူတင္ကုိယ္တုိင္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

မူရင္း သတင္း -

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2123415/Putin-targets-foes-zombie-gun-attack-victims-central-nervous-system.html

http://cosmiclog.nbcnews.com/_news/2012/04/06/11061093-reality-check-on-russias-zombie-ray-gun-program?lite
--
Aung Kham (TSJ team)


-
TechSpace Journal

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...