ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: နံပါတ္ ေဗဒင္ (ကြန္ပ်ဴတာအတြက္)

Wednesday, 13 March 2013

နံပါတ္ ေဗဒင္ (ကြန္ပ်ဴတာအတြက္)

 မိမိေမြးေန႕ေလးကို အကြက္ေလးထဲမွာ ရိုက္ထည့္ေပးလိုက္ပါ ဥပမာ
၉.၁.၁၉၉၄ ေမြးသူဆိုရင္ ၉ လို႕ရိုက္ထည့္ေပးလိုက္ပါ တြက္ေပးပါလိမ့္မယ္Photobucket


သာလြန္ေအာင္
from- winkabarkyaw

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...