ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦးက လိုက္လံဖမ္းဆီးေသာ ရဲကားကို ရုပ္ရွင္ဆန္ဆန္ ျပန္လည္ခိုးယူေမာင္းႏွင္ျပီး ထြက္ေျပး

Sunday, 24 March 2013

ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦးက လိုက္လံဖမ္းဆီးေသာ ရဲကားကို ရုပ္ရွင္ဆန္ဆန္ ျပန္လည္ခိုးယူေမာင္းႏွင္ျပီး ထြက္ေျပး

ရဲကားႏွစ္စီးကို ခိုးယူခဲ့ျပီး ရုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းဆန္ဆန္ထြက္ေျပးခဲ့သျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္
ေထာင္စုရွိ ျပည္နယ္ႏွစ္ခုကိုျပတ္သန္း၍ လိက္လံဖမ္းဆီးခဲ့ရေသာ ဇနီးေမာင္ႏွံ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...