ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္း စားရင္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔မ်ားနင့္ ၀င္ေရာက္စစ္ေဆး အေရးယူေပးႏုိင္ရန္ တင္ၿပအပ္ ပါသည္

Sunday, 24 March 2013

သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္း စားရင္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔မ်ားနင့္ ၀င္ေရာက္စစ္ေဆး အေရးယူေပးႏုိင္ရန္ တင္ၿပအပ္ ပါသည္

ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး ေ၀ါၿမိဳ႔နယ္ ေညာင္ခါးရွည္ စံၿပေက်းရြာေန
လုပ္သားၿပည္သူမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ေက်းရြာ
မီးလင္းေရးေကာ္မတီတခ်ဳိ႔သည္ လွ်ပ္စစ္မီး တိုးခ်ဲ႔ လုပ္ကိုင္ရန္
အတြက္ဟုဆိုကာ (၂၀၀၉) ခုႏွစ္မွစတင္၍ မီတာရွိေသာ အိမ္တစ္လံုးလွ်င္
(၂၆၀၀၀)က်ပ္၊ (၂၉၀၀၀) က်ပ္ႏွုန္းထား အမ်ိဳးမ်ိဳးၿဖင့္ မီတာရွိအိမ္ေၿခ
(၁၁၅၀)လံုး အတြက္ ခန္႔မွန္း ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း (၂၈၆)သိန္းေက်ာ္

ေကာက္ခံခဲ႔ပါသည္။ ေကာက္ခံေသာေငြမ်ား အတြက္ စာရင္းရွင္းတန္း ၿပဳလုပ္ေပးရန္
ေတာင္းဆိုသည့္အခ်ိန္တြင္ ေငြေပးေခ်ေၿပစာ အတု၊ လယ္ခ်ာ အတု
လုပ္ငန္းစာရင္းအတုမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာသူ ေက်းရြာသားမ်ားကို လွည္႔ၿဖား၍
စားရင္းရွင္းလင္းရန္ ပူးေပါင္း ၾကံစည္လ်က္ရွိပါသည္။ ေက်းရြာသူေက်းရြာသား
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ စုေဆာင္းထားေသာ
ေခြ်းနည္းစာမ်ားကိုအလြဲသံုစား
ၿပဳမူအႏိုင္းက်င့္မွဴကို
သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္း စားရင္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔မ်ားနင့္
၀င္ေရာက္စစ္ေဆး အေရးယူေပးႏုိင္ရန္ တင္ၿပအပ္ ပါသည္

ပဲခူးတိုင္းေ၀ါၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္ခါးရွည္
စံျပရြာသူ၊ ရြာသားမ်ား(တိုင္ၾကားစာ).....

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...