ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: Comment ေတြမွာလိုက္ခ်ေနတဲ့ Facebook Virus Warning !!!!! (သတိၿပဳရန္)

Friday, 1 March 2013

Comment ေတြမွာလိုက္ခ်ေနတဲ့ Facebook Virus Warning !!!!! (သတိၿပဳရန္)

Comment ေတြမွာလိုက္ခ်ေနတဲ့ Facebook Virus Warning !!!!!

ပံုစံကေတာ့ Auto သေဘာမ်ိဳး ကူးစက္ခံရသူ မသိပဲ တျခားေနရာေတြ မွာ ဗိုင္းရပ္လင့္ေတြလိုက္ခ်တဲ့ပံုစံမ်ိဳးပါ ။ စာသားကေတာ့ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါတယ္ ။ 

ပံုအလယ္မွာျပထားတဲ့လင့္တစ္ခုေတြ႔မယ္ 

အဲဒီလင့္ကိုႏွိပ္တဲ့အခါ video file တစ္ခုေပၚလာမယ္ Click on play to watch! ဆိုျပီး စာေရးထားတယ္ ။ 

Video အေပၚကိုႏွိပ္လိုက္တဲ့အခါ အဲဒီ video ဖိုင္ေပ်ာက္သြားျပီး Verify You Are Human ဆိုျပီးေပၚလာတယ္ ။ ျပီးေတာ့Generate code လုပ္ခိုင္းတယ္ကိုယ့္ေဖ့ဘုတ္ address bar ကို Copy paste ျပန္လုပ္ခိုင္းတယ္ ။ 

လံုး၀ (လံုး၀ ) မလုပ္မိပါေစနဲ႔ ။ 

Virus ဆိုတာထက္ အေကာင့္ေတြခိုးယူတဲ့ Phishing link ျဖစ္ေနမွာစိုးလို႔ပါ ။ အခုက profile ေတြေရာ page ေတြမွာပါ အဲဒီဗုိင္းရပ္အကူးခံရတဲ့လူေတြက သူတို႔ကိုယ္တိုင္ေတာင္မသိပဲ လင့္ေတြလိုက္ခ်ေနတာေတြ႔ရပါတယ္ ။ 

ဒီသတင္းေလးကို share ေပးၾကပါဦး ။ 

သက္တန္႔ခ်ိဳ
1st March 2013

ပံုစံကေတာ့ Auto သေဘာမ်ိဳး ကူးစက္ခံရသူမသိပဲတျခားေနရာေတြ မွာဗိုင္းရပ္လင့္ေတြလိုက္ခ်တဲ့ပံုစံမ်ိဳး
ပါ ။ စာသားကေတာ့ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါတယ္ ။ ပံုအလယ္မွာျပထားတဲ့လင့္တစ္ခုေတြ႔မယ္ အဲဒီလင့္ကိုႏွိပ္တဲ့အခါ video file တစ္ခုေပၚလာမယ္ Click on play to watch! ဆိုျပီး စာေရးထားတယ္ ။

Video အေပၚကိုႏွိပ္လိုက္တဲ့အခါ အဲဒီ video ဖိုင္ေပ်ာက္သြားျပီး Verify You Are Human ဆိုျပီးေပၚလာတယ္ ။ ျပီးေတာ့Generate code လုပ္ခိုင္းတယ္ကိုယ့္ေဖ့ဘုတ္ address bar ကို Copy paste ျပန္လုပ္ခိုင္းတယ္ ။

လံုး၀ (လံုး၀ ) မလုပ္မိပါေစနဲ႔ ။


Virus ဆိုတာထက္ အေကာင့္ေတြခိုးယူတဲ့ Phishing link ျဖစ္ေနမွာစိုးလို႔ပါ ။ အခုက profile ေတြေရာ page ေတြမွာပါ အဲဒီဗုိင္းရပ္အကူးခံရတဲ့လူေတြက သူတို႔ကိုယ္တိုင္ေတာင္မသိပဲ လင့္ေတြလိုက္ခ်ေနတာေတြ႔ရပါတယ္ ။

ဒီသတင္းေလးကို share ေပးၾကပါဦး ။

သက္တန္႔ခ်ိဳ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...