ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: Malaysia ႏိုင္ငံ Sarawak ႏွင့္ Kuching ျမိဳ႕မ်ားမွာ က်င္းပျပဳလုပ္မယ့္ ASEAN ႏိုင္ငံတကာရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ကို ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ကိုယ္စားျပဳျပီး ၅ ဦး သြားေရာက္မည္

Wednesday, 27 March 2013

Malaysia ႏိုင္ငံ Sarawak ႏွင့္ Kuching ျမိဳ႕မ်ားမွာ က်င္းပျပဳလုပ္မယ့္ ASEAN ႏိုင္ငံတကာရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ကို ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ကိုယ္စားျပဳျပီး ၅ ဦး သြားေရာက္မည္


Malaysia ႏိုင္ငံ Sarawak ႏွင့္ Kuching ျမိဳ႕မ်ားမွာ က်င္းပျပဳလုပ္မယ့္ ASEAN ႏိုင္ငံတကာရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ကို ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ကိုယ္စားျပဳျပီး ၅ ဦး သြားေရာက္မွာ ျဖစ္ၿပီး ဒါရိုက္တာ ဦးေအာင္လြင္ က Jury (ဒိုင္) အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔က မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာသြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ျပိဳင္ပြဲ၀င္ ကားမွာ ဒါရုိက္တာ ဦးေအာင္ကိုလတ္ ၏ "ကယန္းအလွ" ျဖစ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူအားေဖ်ာ္ေျဖျပသရ

န္အတြက္ " အေမ့ေက်းဇူးဆပ္ဖူးခ်င္တယ္" ႏွင့္ "ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမ်ားစြာ" ဇာတ္ကား ၂ ကား ေရြးခ်ယ္ထားသည္။ က်န္အဖြဲ႔၀င္ ၄ ဦးက မတ္လ ၂၈ ရက္ မနက္8:30 လုိက္သြားၾကမည္ဟု သိရသည္။
ဓာတ္ပုံ- ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ရုပ္ရွင္အစည္းအရုံး ေဖ့စ္ဘုတ္မွ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...