ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: စိတ္ၾကီးတဲ့ စြမ္းဇာနည္ ကုိ ဇလြန္ပရိတ္သတ္က ၀ုိင္းရုိက္ျပီး ဇာတ္စင္ နဲ ့ဇာတ္အဖဲြ ့ပိုင္ ကားမ်ားပါ ဖ်က္ဆီး

Wednesday, 27 March 2013

စိတ္ၾကီးတဲ့ စြမ္းဇာနည္ ကုိ ဇလြန္ပရိတ္သတ္က ၀ုိင္းရုိက္ျပီး ဇာတ္စင္ နဲ ့ဇာတ္အဖဲြ ့ပိုင္ ကားမ်ားပါ ဖ်က္ဆီး

စြမ္းဇာနည္ ဇလြန္အၿဖစ္အပ်က္...

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...