ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: Model and Singer | ခြန္းဆင့္ေနျခည္

Saturday, 30 March 2013

Model and Singer | ခြန္းဆင့္ေနျခည္

Khun Sint Nay Chi - Flaming Violet Studio Shoot (1)
Khun Sint Nay Chi – Flaming Violet Studio ShootKhun Sint Nay Chi - Flaming Violet Studio Shoot (2)
Khun Sint Nay Chi – Flaming Violet Studio Shoot

Khun Sint Nay Chi - Flaming Violet Studio Shoot (3)
Khun Sint Nay Chi – Flaming Violet Studio Shoot

Khun Sint Nay Chi - Flaming Violet Studio Shoot (4)
Khun Sint Nay Chi – Flaming Violet Studio Shoot
Model  and Singer – Khun Sint Nay Chi | ခြန္းဆင့္ေနျခည္
Date of Birth : 5 July
Height : 5′ 6″
Khun Sint Nay Chi is one of popular model from Myanmar. She is also singer and actress. She is really sexy and attractive girl.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...