ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: စိတ္ေဝဒနာရွင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးအား ႐ိုက္ႏွက္ၿပီး ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းကို အင္တာနက္ေပၚတင္သည့္ မိန္းကေလးတစ္စုဖမ္းမိ

Tuesday, 16 April 2013

စိတ္ေဝဒနာရွင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးအား ႐ိုက္ႏွက္ၿပီး ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းကို အင္တာနက္ေပၚတင္သည့္ မိန္းကေလးတစ္စုဖမ္းမိ


Photo: စိတ္ေဝဒနာရွင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးအား ႐ိုက္ႏွက္ၿပီး ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းကို အင္တာနက္ေပၚတင္သည့္ မိန္းကေလးတစ္စုဖမ္းမိ
Wednesday, April 17,2013 
       
စိတ္ေဝဒနာသည္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို ဝိုင္းဝန္း႐ိုက္ႏွက္ၿပီး မွတ္တမ္းတင္႐ိုက္ကူးထားသည့္ ဗီဒီယိုကို အင္တာနက္ေပၚတင္ခဲ့သည့္ မိန္းကေလးတစ္သိုက္ကို ဖမ္းဆီးရမိသည့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခု အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ပင္ဆယ္ေဗးနီးယားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ထိုသို႔႐ိုက္ႏွက္ေနသည့္ ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းကို Facebook ေပၚတြင္ တင္လိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ အိမ္နီးခ်င္းတစ္ဦးက ရဲတပ္ဖြဲ႔ကို ထိုမိန္းကေလးမ်ား၏ လုပ္ရပ္ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းေပးပို႔ခဲ့သည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ လွ်ဳိ႕ဝွက္မွတ္တမ္း ဗီဒီယိုႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးၿပီး မိန္းကေလး ၆ ဦးကို ဖမ္းဆီးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဖမ္းဆီးရမိသည့္ မိန္းကေလး ၄ ဦးသည္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္မွ ၁၇ ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူကို ေႏွာင့္ယွက္မႈ၊ မဆင္မျခင္ ထိခိုက္ေစမႈ၊ ခိုးမႈ၊ လုယက္မႈတို႔ျဖင့္ ဖမ္းဆီးအေရးယူခံရမည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္ နွစ္ဦးကို မၾကာေသးမီကမွ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုမိန္းကေလးမ်ားသည္ အိမ္ေလွခါးတြင္ ထိုင္ေနသည့္ စိတ္ေဝဒနာရွင္ အမ်ိဳးသမီးႀကီးကို ဖိနပ္မ်ားခၽြတ္ကာ ႐ိုက္ႏွက္သည့္အျပင္၊ ကုလားထိုင္ျဖင့္ပါ ႐ိုက္ႏွက္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ ႏွိပ္စက္႐ိုက္ႏွက္ေနျခင္းျဖစ္ရပ္အားလံုးကို မနီးမေဝးရွိ ကုန္စံုဆိုင္တြင္ တပ္ဆင္ထားသည့္ လံုၿခံဳေရးဗီဒီယိုက အစအဆံုး မွတ္တမ္းယူထားခဲ့သည္။

႐ိုက္ႏွက္ျခင္းခံရသည့္ အမ်ိဳးသမီးႀကီးသည္ အသက္ ၄၈ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး စိတ္ေဝဒနာခံစားေနရသူလည္းျဖစ္ သည္။ သူမသည္ ထြက္ေျပးရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း မိန္းကေလးမ်ားက ဖမ္းဆီးတုတ္ေနွာင္ကာ အဆက္ မျပတ္ ႐ိုက္ႏွက္ခဲ့ၾကသည္။ မိန္းကေလးတစ္ဦးက ျဖစ္ရပ္အား ဗီဒီယိုလိုက္႐ိုက္ေနသည္ကိုလည္း လံုၿခံဳေရး ကင္မရာမွတ္တမ္းတြင္ ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။ ယခုျဖစ္ရပ္သည္ လူတစ္ေယာက္ကို နာက်င္ေအာင္လုပ္သည္ဆိုျခင္း ထက္ပိုုသည္ဟု ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ အရာရွိ ဂ်ိမ္းစ္ ႏိုလန္ကေျပာၾကားသည္။

မိန္းကေလးမ်ားသည္ သူတို႔မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ ဗီဒီယိုျပကြက္ကို Facebook ေပၚတင္ၿပီး ႂကြားလံုးထုတ္ ကာ ဂုဏ္ယူခဲ့ၾကသည္။ ရဲမွဴးႏိုလန္က ဤနည္းျဖင့္ သူတို႔ကို လူသိမ်ားေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းသည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ စိတ္ေရာဂါသည္ အမ်ိဳးသမီးကို ေဆးဝါးမ်ားကုသေပးေနၿပီး မည္သူမည္ဝါ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။ 
 ( ေရႊေမာင္ )ေမာကၡႏုိင္ငံတကာသတင္းစိတ္ေဝဒနာသည္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို ဝိုင္းဝန္း႐ိုက္ႏွက္ၿပီး မွတ္တမ္းတင္႐ိုက္ကူးထားသည့္ ဗီဒီယိုကို အင္တာနက္ေပၚတင္ခဲ့သည့္ မိန္းကေလးတစ္သိုက္ကို ဖမ္းဆီးရမိသည့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခု အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ပင္ဆယ္ေဗးနီးယားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ထိုသို႔႐ိုက္ႏွက္ေနသည့္ ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းကို Facebook ေပၚတြင္ တင္လိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ အိမ္နီးခ်င္းတစ္ဦးက ရဲတပ္ဖြဲ႔ကို ထိုမိန္းကေလးမ်ား၏ လုပ္ရပ္ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းေပးပို႔ခဲ့သည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ လွ်ဳိ႕ဝွက္မွတ္တမ္း ဗီဒီယိုႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးၿပီး မိန္းကေလး ၆ ဦးကို ဖမ္းဆီးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဖမ္းဆီးရမိသည့္ မိန္းကေလး ၄ ဦးသည္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္မွ ၁၇ ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူကို ေႏွာင့္ယွက္မႈ၊ မဆင္မျခင္ ထိခိုက္ေစမႈ၊ ခိုးမႈ၊ လုယက္မႈတို႔ျဖင့္ ဖမ္းဆီးအေရးယူခံရမည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္ နွစ္ဦးကို မၾကာေသးမီကမွ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုမိန္းကေလးမ်ားသည္ အိမ္ေလွခါးတြင္ ထိုင္ေနသည့္ စိတ္ေဝဒနာရွင္ အမ်ိဳးသမီးႀကီးကို ဖိနပ္မ်ားခၽြတ္ကာ ႐ိုက္ႏွက္သည့္အျပင္၊ ကုလားထိုင္ျဖင့္ပါ ႐ိုက္ႏွက္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ ႏွိပ္စက္႐ိုက္ႏွက္ေနျခင္းျဖစ္ရပ္အားလံုးကို မနီးမေဝးရွိ ကုန္စံုဆိုင္တြင္ တပ္ဆင္ထားသည့္ လံုၿခံဳေရးဗီဒီယိုက အစအဆံုး မွတ္တမ္းယူထားခဲ့သည္။

႐ိုက္ႏွက္ျခင္းခံရသည့္ အမ်ိဳးသမီးႀကီးသည္ အသက္ ၄၈ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး စိတ္ေဝဒနာခံစားေနရသူလည္းျဖစ္ သည္။ သူမသည္ ထြက္ေျပးရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း မိန္းကေလးမ်ားက ဖမ္းဆီးတုတ္ေနွာင္ကာ အဆက္ မျပတ္ ႐ိုက္ႏွက္ခဲ့ၾကသည္။ မိန္းကေလးတစ္ဦးက ျဖစ္ရပ္အား ဗီဒီယိုလိုက္႐ိုက္ေနသည္ကိုလည္း လံုၿခံဳေရး ကင္မရာမွတ္တမ္းတြင္ ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။ ယခုျဖစ္ရပ္သည္ လူတစ္ေယာက္ကို နာက်င္ေအာင္လုပ္သည္ဆိုျခင္း ထက္ပိုုသည္ဟု ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ အရာရွိ ဂ်ိမ္းစ္ ႏိုလန္ကေျပာၾကားသည္။

မိန္းကေလးမ်ားသည္ သူတို႔မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ ဗီဒီယိုျပကြက္ကို Facebook ေပၚတင္ၿပီး ႂကြားလံုးထုတ္ ကာ ဂုဏ္ယူခဲ့ၾကသည္။ ရဲမွဴးႏိုလန္က ဤနည္းျဖင့္ သူတို႔ကို လူသိမ်ားေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းသည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ စိတ္ေရာဂါသည္ အမ်ိဳးသမီးကို ေဆးဝါးမ်ားကုသေပးေနၿပီး မည္သူမည္ဝါ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။
( ေရႊေမာင္ )ေမာကၡႏုိင္ငံတကာသတင္း

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...