ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဖုန္းဆင္းကတ္ အလြဲသံုးေရာင္းခ်မႈ ထိေရာက္စြာ အေရးယူမည္

Wednesday, 24 April 2013

ဖုန္းဆင္းကတ္ အလြဲသံုးေရာင္းခ်မႈ ထိေရာက္စြာ အေရးယူမည္

 က်ပ္ ၁၅၀၀ တန္ ဖုန္းဆင္းကတ္မ်ား ေရာင္းခ်ေပးရာတြင္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အဖြဲ႔မွ ေငြေၾကးႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ခ်ထားေပးမႈမ်ား ရွိလာပါက ထိေရာက္စြာ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔မွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။ “ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြက တစ္ဆင့္ ျပည္သူကို ခ်ေပးတာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ျပည္သူအတြက္ ခ်ထားေပးတဲ့ လမ္းေၾကာင္းက လြဲဖယ္ၿပီး တစ္ခုခုျဖစ္လာရင္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ႐ုံးလုပ္တဲ့ တစ္ဦးဦးကို အေရးယူမယ္။ ျဖစ္လာရင္ေတာ့ အျပဳတ္ပဲ။ ျပည္သူကို သတ္မွတ္ေၾကးထက္ တစ္ျပားတစ္ခ်ပ္မွ အကုန္အက်ခံဖို႔ လုပ္ထားတာ မဟုတ္ပါဘူး” ဟု အထက္ပါပုဂၢိဳလ္က ေျပာသည္။ ဖုန္းဆင္းကတ္မ်ားကို ေရာင္းခ်ေပးရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရပ္ကြက္အလုိက္ လူဦးေရ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္၍ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ခြဲတမ္းခ်ကာ စီမံထားေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ျပည္သူမွ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးသို႔ တိုင္ၾကားတင္ျပေနမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင္း တုိင္ၾကားမႈမ်ားကို စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၁၅၀၀ တန္ ဖုန္းဆင္းကတ္မ်ားကို ဧၿပီ ၂၄ ရက္မွစ၍ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အလုိက္ ဆင္းကတ္ေပါင္း ၃၅၀၀၀၀ ခန္႔ကို စတင္ခ်ထားေပးၿပီ ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြက္ ဆင္းကတ္ ၁၁၇၀၀၀ ခ်ထားေပးေၾကာင္း၊ လက္ရွိ ခ်ထားေပးေသာ ကတ္မ်ားမွ ေလးပံုတစ္ပံုကို အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေပးရန္လ်ာထားၿပီး ဝန္ထမ္းစာရင္းတြင္ အရာရွိအဆင့္မ်ား ပါဝင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆုိပါ ဖုန္းလုိင္း တစ္သိန္းေက်ာ္ကို ရန္ကုန္စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ခုႏွစ္ေသာင္း ခုႏွစ္ရာ့ငါးဆယ္ (၇၀၇၅၀) ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား အတြက္မူ ႏွစ္ေသာင္းကိုးေထာင့္ငါးဆယ္ (၂၉၀၅၀) ခြဲတမ္းခြဲထားေၾကာင္း သိရသည္။ ရန္ကုန္စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္ျပင္ပရွိ ျပည္သူမ်ားအတြက္မူ တစ္ေသာင္းခုႏွစ္ေထာင့္ႏွစ္ရာ (၁၇၂၀၀) သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ “လူဦးေရနဲ႔ ဖုန္းအလံုးေရ တြက္ခ်က္ၿပီးေပးဖို႔ သက္ဆုိင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရက ေဆာင္ရြက္တာပါ။ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးကေတာ့ ဒီစနစ္ထဲမွာ မပါဝင္ပါဘူး” ဟု ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့ေၾကာင္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၅ ရက္ေန႔ထုတ္ Popular News ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ေခတ္လူငယ္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...