ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: သမီးျဖစ္သူ၏ ဘဝခရီးလမ္း အတြက္ ေဒၚလာ ၁၉၅ သန္း လက္ဖြဲ႔ခဲ့သည့္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံမွ အာဂ ဖခင္

Thursday, 25 April 2013

သမီးျဖစ္သူ၏ ဘဝခရီးလမ္း အတြက္ ေဒၚလာ ၁၉၅ သန္း လက္ဖြဲ႔ခဲ့သည့္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံမွ အာဂ ဖခင္


Photo: သမီးျဖစ္သူ၏ ဘဝခရီးလမ္း အတြက္ ေဒၚလာ ၁၉၅ သန္း လက္ဖြဲ႔ခဲ့သည့္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံမွ အာဂ ဖခင္
Thursday ,April25 ,2013

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးသည္ သမီး ျဖစ္သူ၏ မဂၤလာပြဲတြင္ သတို႔သားႏွင့္ သတို႔သမီးတုိ႔ အတြက္ ခန္းဝင္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ မဂၤလာ စရိတ္အတြက္ ယြမ္ တစ္ဘီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၉၅ သန္း)သံုး စြဲခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဝူက်ဴယန္ေဘာင္ ဆုိသူ အဆိုပါ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္သည္ သမီးျဖစ္သူ၏ မဂၤလာပြဲတြင္ ေရႊေသတၱာ ေလး လံုးကို အနီေရာင္ ဖဲႀကိဳး စည္းေႏွာင္၍ လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ခဲ့သည္။ သတို႔သမီး၏ အမည္ကို ေဖာ္ျပ ထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း အဆိုပါ စံုတြဲသည္ ကေလးဘဝမွ စတင္ သိကြၽမ္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး အလယ္တန္းေက်ာင္း ကတည္း က အတန္းေဖာ္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ သတင္းဌာန မ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္ကို ကိုးကား၍ South China Morning Post သတင္းစာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္

ျမ၀တီ
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးသည္ သမီး ျဖစ္သူ၏ မဂၤလာပြဲတြင္ သတို႔သားႏွင့္ သတို႔သမီးတုိ႔ အတြက္ ခန္းဝင္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ မဂၤလာ စရိတ္အတြက္ ယြမ္ တစ္ဘီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၉၅ သန္း)သံုး စြဲခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဝူက်ဴယန္ေဘာင္ ဆုိသူ အဆိုပါ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္သည္ သမီးျဖစ္သူ၏ မဂၤလာပြဲတြင္ ေရႊေသတၱာ ေလး လံုးကို အနီေရာင္ ဖဲႀကိဳး စည္းေႏွာင္၍ လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ခဲ့သည္။ သတို႔သမီး၏ အမည္ကို ေဖာ္ျပ ထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း အဆိုပါ စံုတြဲသည္ ကေလးဘဝမွ စတင္ သိကြၽမ္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး အလယ္တန္းေက်ာင္း ကတည္း က အတန္းေဖာ္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ သတင္းဌာန မ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္ကို ကိုးကား၍ South China Morning Post သတင္းစာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္

ျမ၀တီ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...