ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: မတ္လ (၂၇) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္၊ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ျမပုဏၰမာ ရဲ့ ျပည္သူ႔အသံ ရင္ျပင္အျငိမ့္ - ဗီဒီယို အပိုင္း ၁

Thursday, 4 April 2013

မတ္လ (၂၇) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္၊ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ျမပုဏၰမာ ရဲ့ ျပည္သူ႔အသံ ရင္ျပင္အျငိမ့္ - ဗီဒီယို အပိုင္း ၁

 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...