ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: "တစ္ကုိယ္ေတာ္ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ မလုပ္ျဖစ္ရတဲ့အေၾကာင္း ရဲေလး စာနယ္ဇင္းရွင္း"

Friday, 5 April 2013

"တစ္ကုိယ္ေတာ္ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ မလုပ္ျဖစ္ရတဲ့အေၾကာင္း ရဲေလး စာနယ္ဇင္းရွင္း"


တစ္ကုိယ္ေတာ္ေဖ်ာ္ေျဖပြဲမလုပ္ျဖစ္ရတဲ့အေၾကာင္းရင္းမွာ က်န္းမာေရးႏွင့္ တျခားအေၾကာင္းရာေတြေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ ပြဲက်င္းပခြင့္ပိတ္ခံရျခင္းေၾကာင့္ မလုပ္ျဖစ္ရေၾကာင္းစာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲကို ယေန႔ ေန႔လယ္ ၁ နာရီခြဲ ခန္႔တြင္ မန္းေလးၿမိဳ႕စြမ္းဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ရဲေလးရဲ႕တစ္ကိုယ္ေတာ္ေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို ယခုလ ၆ရက္ေန႔ ၆နာရီ စြမ္းဟုိတယ္ျမက္ခင္းျပင္ တြင္ က်င္းပရန္ လ်ာထားၿပီး မတ္လ ၁၈ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမိန္႔ရခဲ့သည္။ ပြဲက်င္းပရန္ ၄ရက္အလို
ဧၿပီလ ၂ ရက္ေန႔မွ ပြင့္က်င္းပျခင္းပိတ္ပင္ခံရေၾကာင္း ရဲေလးက ေျပာသည္။ နယ္ေျမတည္ျငိမ္ေအး ခ်မ္းသာယာေရးလိုအပ္ခ်က္အရ လံုျခံဳေရးအျပည့္၀လုပ္ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိတာ ေၾကာင့္
ပိတ္ပင္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကာစာတြင္ပါရွိသည္။

အဆုိပါပိတ္ပင္ခံရျခင္းေၾကာင့္ အဆိုေတာ္ရဲေလးသည္ အဆိုေတာ္မ်ား ခရီးသြားလာစရိတ္၊ ဟုိတယ္ဘိုကင္ခ၊ LED ပညာရွင္မ်ားငွါးရမ္းခမ်ား၊ ႀကိဳတင္ေရာင္းခ်ထားသည့္လက္မွတ္ခမ်ားႏွင့္တျခားေသာစရိတ္မ်ားဆံုးရႈံးခဲ့ေၾကာင္း ရဲေလးက ေျပာသည္။

တျခားဟာေတြဆံုးရႈံးတာထက္ အႏုပညာခြန္အားေတြဆံုးရႈံးတာကို ပုိဆုိးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္သၾကၤန္ၿပီးေလာက္ထိ နာလန္ျပန္ထူႏိုင္မွာ မဟုတ္ေသးဘူးလို႔ ရဲေလးက ေျပာသည္။

ႀကိဳတင္လက္မွတ္၀ယ္ယူထားသူမ်ားအေနျဖင့္ 09-91046525သုိ႔ ဆက္သြယ္ကာ ျပန္လည္ ထုတ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း နယ္ေျမတည္ျငိမ္မႈရွိမွ မႏၱေလးပရိသတ္ႀကီးအား ျပန္လည္ေဖ်ာ္ေျဖေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရဲေလးကေျပာသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...