ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ပုသိမ္မွ ေခ်ာင္းသာသို႔ သြားေသာ လိုက္ထရပ္ယာဥ္တစ္စီး အရွိန္မ ထိန္းႏိုင္ဘဲ ေခ်ာက္ထဲထိုးက်၊ က်ား/မ ၁၈ ဦး ဒဏ္ရာရရွိ

Sunday, 14 April 2013

ပုသိမ္မွ ေခ်ာင္းသာသို႔ သြားေသာ လိုက္ထရပ္ယာဥ္တစ္စီး အရွိန္မ ထိန္းႏိုင္ဘဲ ေခ်ာက္ထဲထိုးက်၊ က်ား/မ ၁၈ ဦး ဒဏ္ရာရရွိ


Photo: ပုသိမ္မွ ေခ်ာင္းသာသို႔ သြားေသာ လိုက္ထရပ္ယာဥ္တစ္စီး အရွိန္မ
ထိန္းႏိုင္ဘဲ ေခ်ာက္ထဲထိုးက်၊ က်ား/မ ၁၈ ဦး ဒဏ္ရာရရွိ
Sunday, April 14, 201

ဧၿပီလ ၁၃ရက္ေန႔ သႀကၤန္အႀကိဳေန႔က ပုသိမ္မွ ေခ်ာင္းသာသို႔သြားေသာ လိုက္ထရပ္စ္ယာဥ္တစ္စီး မြန္းလြဲ ၁ နာရီ ၁၀ မိနစ္ခန္႔တြင္ ပုသိမ္မွေခ်ာင္း
သာသို႔အသြား ၂၅မိုင္အကြာ ေျခာက္ေကာင္ေက်းရြာအနီး၌ေခ်ာက္ထဲထိုး
က်သြားရာ ခရီးသည္ က်ား/မ ၁၈ဦး ဒဏ္ရာရရွိသြားေၾကာင္း၊ ေခ်ာင္းသာ
သို႔ သြားေရာက္အပန္းေျဖလိုသူမ်ား စုေပါင္းငွားရမ္းလာေသာ ကားျဖစ္ႏိုင္
ေၾကာင္း ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရံုး တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး
က ေျပာသည္။

အဆိုပါ ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားကို ေခ်ာင္းသာေဆးရံုသို႔ ပို႔ေဆာင္ကုသလ်က္ရွိျပီး ယခုယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈတြင္ အေသအေပ်ာက္ မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါသတင္းကိစၥကို ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႕အတြင္းေရးမွဴး
ရံုးသို႔ ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းေသာ္လည္း ဖုန္းလက္ခံေျဖၾကားမည့္
သူမရွိေၾကာင္း သိရသည္။
ဧၿပီလ ၁၃ရက္ေန႔ သႀကၤန္အႀကိဳေန႔က ပုသိမ္မွ ေခ်ာင္းသာသို႔သြားေသာ လိုက္ထရပ္စ္ယာဥ္တစ္စီး မြန္းလြဲ ၁ နာရီ ၁၀ မိနစ္ခန္႔တြင္ ပုသိမ္မွေခ်ာင္း
သာသို႔အသြား ၂၅မိုင္အကြာ ေျခာက္ေကာင္ေက်းရြာအနီး၌ေခ်ာက္ထဲထိုး
က်သြားရာ ခရီးသည္ က်ား/မ ၁၈ဦး ဒဏ္ရာရရွိသြားေၾကာင္း၊ ေခ်ာင္းသာ
သို႔ သြားေရာက္အပန္းေျဖလိုသူမ်ား စုေပါင္းငွားရမ္းလာေသာ ကားျဖစ္ႏိုင္
ေၾကာင္း ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရံုး တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး
က ေျပာသည္။

အဆိုပါ ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားကို ေခ်ာင္းသာေဆးရံုသို႔ ပို႔ေဆာင္ကုသလ်က္ရွိျပီး ယခုယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈတြင္ အေသအေပ်ာက္ မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါသတင္းကိစၥကို ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႕အတြင္းေရးမွဴး
ရံုးသို႔ ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းေသာ္လည္း ဖုန္းလက္ခံေျဖၾကားမည့္
သူမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...