ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: Facebook ေၾကာင့္၂၄ နာရီအတြင္း ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္တ့ဲ ရန္ကုန္လူသတ္မႈ

Sunday, 14 April 2013

Facebook ေၾကာင့္၂၄ နာရီအတြင္း ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္တ့ဲ ရန္ကုန္လူသတ္မႈ


Photo: Facebook ေၾကာင့္၂၄ နာရီအတြင္း ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္တ့ဲ ရန္ကုန္လူသတ္မႈ 
Sunday, April 14, 201

ၾကာသပေတးေန႔က ျဖစ္ပြားခ့ဲတ့ဲ ရန္ကုန္ျမိဳ႕က လူသတ္မႈတခုမွာ ေသဆုံး
တ့ဲအမ်ဳိးသမီး ဘယ္သူဘယ္၀ါ ဆုိတာကုိ ရဲတပ္ဖဲြ႔က စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္လုိ႔မ
ရ ျဖစ္ခ့ဲပါတယ္။

လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္က MGM ဟုိတယ္ မွာ ျဖစ္ပြားခ့ဲတ့ဲအမႈပါ။
ဟုိတယ္က ေသဆုံးတ့ဲဧည့္သည္ရဲ႕ မွတ္ပုံတင္ကုိ မွတ္တမ္း
တင္ခ့ဲျခင္းမရိွတ့ဲအတြက္ စုံစမ္းရခက္သြားတ့ဲသေဘာပါ။

ရဲအရာရိွက ေသဆုံးသူရဲ႕ ဓာတ္ပုံကုိ Facebook မွာ တင္လုိက္ရာ
မွာေတာ့ ေသဆုံးသူ ဘယ္သူျဖစ္တယ္ ဆုိတာကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခ့ဲတယ္၊
ဒါ့အျပင္ လူသတ္သမားအျဖစ္ သံသယရိွသူကုိပါ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခ့ဲပါတယ္ 
တ့ဲ။ ၂၄ နာရီအတြင္း ဒီ ၂ ခုကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခ့ဲတာပါ တ့ဲ။ 

အရပ္သားအစုိးရလက္ထက္ အင္တာနက္ ျမန္ႏႈန္းတုိးတက္လာတာနဲ႔အမွ် Facebook အသုံးျပဳမႈ ပုိမုိ တြင္က်ယ္လာတ့ဲ အက်ဳိးေက်းဇူးတခု ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီျဖစ္ရပ္ဟာ ျမန္မာျပည္မွာ Facebook ေက်းဇူးေၾကာင့္ လူသတ္မႈကုိ ပထမ
ဆုံး ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခ့ဲတ့ဲအမႈ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႔က အမႈလုိက္ရာမွာ အင္တာနက္ကုိ အရင္ကထက္ ပုိျပီး အသုံးျပဳလာဖြယ္ရိွပါတယ္။

MGM ဟုိတယ္ လူသတ္မႈ ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားရတယ္ ဆုိတ့ဲ အေၾကာင္းရင္း
ကုိ မသိရပါဘူး။

ဧည့္သည္ရဲ႕ မွတ္ပုံတင္ကုိ မွတ္တမ္းတင္ခ့ဲျခင္းမရိွတ့ဲ MGM ဟုိတယ္ကုိ ရဲတပ္ဖဲြ႔က အေရးယူမယ္လုိ႔ ဆုိတယ္။ဒဏ္ရုိက္တ့ဲ အေရးယူမႈမ်ဳိးျဖစ္
မယ္လုိ႔ ယူဆရပါတယ္။

လြန္ခ့ဲတ့ဲ ၂ ႏွစ္ကေတာ့ ဒီဟုိတယ္က လိမ္လည္မႈက်ဴးလြန္မယ့္ ႏုိင္ငံျခား
သား ၂ ဦးကုိ ရဲလက္အပ္နုိင္ခ့ဲပါတယ္။ ကင္မရြန္း ႏုိင္ငံသား ေဘာလုံးသမား ၂ ဦးက ေဒၚလာအတု လုပ္ေပးမယ္ ဆုိျပီး ရန္ကုန္မွာ ေစ်းကြက္ရွာေနတုန္း အဖမ္းခံရတ့ဲအမႈ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေန႔ထုတ္ ေၾကးမုံသတင္းစာမွာ ေတြ႔ရတ့ဲ မူရင္းသတင္းကုိ ကူးယူ
ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ၾကာသပေတးေန႔က ျဖစ္ပြားခ့ဲတ့ဲ ရန္ကုန္ျမိဳ႕က လူသတ္မႈတခုမွာ ေသဆုံး
တ့ဲအမ်ဳိးသမီး ဘယ္သူဘယ္၀ါ ဆုိတာကုိ ရဲတပ္ဖဲြ႔က စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္လုိ႔မ
ရ ျဖစ္ခ့ဲပါတယ္။

လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္က MGM ဟုိတယ္ မွာ ျဖစ္ပြားခ့ဲတ့ဲအမႈပါ။
ဟုိတယ္က ေသဆုံးတ့ဲဧည့္သည္ရဲ႕ မွတ္ပုံတင္ကုိ မွတ္တမ္း
တင္ခ့ဲျခင္းမရိွတ့ဲအတြက္ စုံစမ္းရခက္သြားတ့ဲသေဘာပါ။

ရဲအရာရိွက ေသဆုံးသူရဲ႕ ဓာတ္ပုံကုိ Facebook မွာ တင္လုိက္ရာ
မွာေတာ့ ေသဆုံးသူ ဘယ္သူျဖစ္တယ္ ဆုိတာကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခ့ဲတယ္၊
ဒါ့အျပင္ လူသတ္သမားအျဖစ္ သံသယရိွသူကုိပါ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခ့ဲပါတယ္
တ့ဲ။ ၂၄ နာရီအတြင္း ဒီ ၂ ခုကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခ့ဲတာပါ တ့ဲ။

အရပ္သားအစုိးရလက္ထက္ အင္တာနက္ ျမန္ႏႈန္းတုိးတက္လာတာနဲ႔အမွ် Facebook အသုံးျပဳမႈ ပုိမုိ တြင္က်ယ္လာတ့ဲ အက်ဳိးေက်းဇူးတခု ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီျဖစ္ရပ္ဟာ ျမန္မာျပည္မွာ Facebook ေက်းဇူးေၾကာင့္ လူသတ္မႈကုိ ပထမ
ဆုံး ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခ့ဲတ့ဲအမႈ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႔က အမႈလုိက္ရာမွာ အင္တာနက္ကုိ အရင္ကထက္ ပုိျပီး အသုံးျပဳလာဖြယ္ရိွပါတယ္။

MGM ဟုိတယ္ လူသတ္မႈ ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားရတယ္ ဆုိတ့ဲ အေၾကာင္းရင္း
ကုိ မသိရပါဘူး။

ဧည့္သည္ရဲ႕ မွတ္ပုံတင္ကုိ မွတ္တမ္းတင္ခ့ဲျခင္းမရိွတ့ဲ MGM ဟုိတယ္ကုိ ရဲတပ္ဖဲြ႔က အေရးယူမယ္လုိ႔ ဆုိတယ္။ဒဏ္ရုိက္တ့ဲ အေရးယူမႈမ်ဳိးျဖစ္
မယ္လုိ႔ ယူဆရပါတယ္။

လြန္ခ့ဲတ့ဲ ၂ ႏွစ္ကေတာ့ ဒီဟုိတယ္က လိမ္လည္မႈက်ဴးလြန္မယ့္ ႏုိင္ငံျခား
သား ၂ ဦးကုိ ရဲလက္အပ္နုိင္ခ့ဲပါတယ္။ ကင္မရြန္း ႏုိင္ငံသား ေဘာလုံးသမား ၂ ဦးက ေဒၚလာအတု လုပ္ေပးမယ္ ဆုိျပီး ရန္ကုန္မွာ ေစ်းကြက္ရွာေနတုန္း အဖမ္းခံရတ့ဲအမႈ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေန႔ထုတ္ ေၾကးမုံသတင္းစာမွာ ေတြ႔ရတ့ဲ မူရင္းသတင္းကုိ ကူးယူ
ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...