ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: MGM HOTEL လူသတ္မႈ တရားခံအား ၂၄ နာရီအတြင္း ေဖာ္ထုတ္ ဖမ္းဆီးရမိ

Friday, 12 April 2013

MGM HOTEL လူသတ္မႈ တရားခံအား ၂၄ နာရီအတြင္း ေဖာ္ထုတ္ ဖမ္းဆီးရမိ၁၁.၄.၂၀၁၃ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီအခ်ိန္တြင္ MGM HOTEL အခန္းအမွတ္၊ ၈၀၄ တြင္ ျဖစ္ပြားသည့္ ေသသူအမည္ မသိ၊ သတ္သူ အမည္ မသိ လူသတ္မႈအား ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ေသသူသိ၍ သတ္သူ တရားခံအား ၂၄ နာရီအတြင္း ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးရမိေၾကာင္း သတင္း ရရိွပါသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...