ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: AIDS ေရာဂါပုိးထက္ ပုိ၍ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းေသာ ေရာဂါပုိးသစ္ တစ္မ်ဳိး ဆရာဝန္မ်ား ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိ

Wednesday, 8 May 2013

AIDS ေရာဂါပုိးထက္ ပုိ၍ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းေသာ ေရာဂါပုိးသစ္ တစ္မ်ဳိး ဆရာဝန္မ်ား ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိ

AIDS ေရာဂါပုိးထက္ ပုိ၍ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းေသာ ေရာဂါပုိးသစ္ တစ္မ်ဳိး ဆရာဝန္မ်ား ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိ

လိင္မွတစ္ဆင့္ ကူးစက္တတ္ေသာ Gonorrhoea HO41 ပုိးသစ္တစ္မ်ဳိးသည္ ေဆးမတုိးေတာ့ေသာ ေရာဂါပိုးသစ္ တစ္မ်ဳိးျဖစ္ၿပီး AIDS ေရာဂါပုိးထက္ ပုိ၍ ဆုိးရြားေစႏုိင္သည့္ အလားအလာ ရွိေၾကာင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ ဆရာဝန္မ်ားက သတိေပးေျပာၾကား ထားသည္။
အဆုိပါ ေရာဂါပုိးကို လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္က ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရွိ ျပည့္တန္ဆာ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးထံမွ ပထမဆံုး ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ၎ေရာဂါပုိးသည္ ခုခံအားက်ဆင္းမႈကို ပုိ၍ျဖစ္ပြား ႏုိင္ေျခ ရိွေၾကာင္း အေမရိကန္ အမ်ဳိးသား လိင္ က်န္းမာေရး ဆုိင္ရာ ၫြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕မွ ဝီလ်ံစမစ္က သတိေပး ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎ေရာဂါပုိးသစ္ကို ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ကုသႏုိင္မည့္ ေဆးဝါးတစ္မ်ဳိးကို ယခုထိတိုင္ေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသး ေသာ္လည္း စမ္းသပ္ စစ္ေဆးမႈမ်ားကို တုိးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ သြားရန္လို အပ္ေၾကာင္း မစၥတာ စမစ္က ေျပာၾကား ထားသည္။

အဆုိပါ ေရာဂါပုိးသစ္သည္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာႏုိင္ေၾကာင္း၊ အကယ္၍ ေရာဂါပုိးကူးစက္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ လာၿပီးေနာက္ ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ႏုိင္စြမ္းမရွိပါက ၎ေရာဂါပုိးကို ကုသရန္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၇၈ဝ ကုန္က်ႏုိင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း မစၥတာ စမစ္က အခိုင္အမာ ေျပာၾကား ထားသည္။

၎ေရာဂါပုိးသည္ လူအမ်ားအျပားကို လ်င္ျမန္စြာ ကူးစက္ ႏုိင္ေသာေၾကာင့္AIDS ေရာဂါပုိး ထက္ပို၍ ေၾကာက္မက္ ဖြယ္ေကာင္းေၾကာင္း naturopathic ေဆးဝါးဌာနမွ ဆရာဝန္ တစ္ဦးျဖစ္သူ အလန္ခရစ္ စတင္းစန္းက CNBC သတင္း ဌာနသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆုိပါ ေရာဂါပုိးသစ္ ကူးစက္ျခင္းေၾကာင့္ သားအိမ္ မ်ဳိးဥျပြန္ႏွင့္ မ်ဳိးဥအိမ္ လတ္တေလာ နာတာရွည္ ေရာဂါပုိးဝင္ ေရာက္ျခင္း၊ သားအိမ္တြင္ မဟုတ္ေသာ အျခားေနရာ တစ္ခုတြင္ သေႏၶ တည္ျခင္းႏွင့္ သားသမီး မရႏုိင္ျခင္း စေသာ ေရာဂါမ်ားကို ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။


http://www.myawady.com.mm/knowledge/incredibleworld/other-case/item/13166-2013-05-08-10-26-54

လိင္မွတစ္ဆင့္ ကူးစက္တတ္ေသာ Gonorrhoea HO41 ပုိးသစ္တစ္မ်ဳိးသည္ ေဆးမတုိးေတာ့ေသာ ေရာဂါပိုး
သစ္ တစ္မ်ဳိးျဖစ္ၿပီး AIDS ေရာဂါပုိးထက္ ပုိ၍ ဆုိးရြားေစႏုိင္သည့္ အလားအလာ ရွိေၾကာင္း အေမရိကန္
ၿပည္ေထာင္စုမွ ဆရာဝန္မ်ားက သတိေပးေျပာၾကား ထားသည္။
အဆုိပါ ေရာဂါပုိးကို လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္က ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရွိ ျပည့္တန္ဆာ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးထံမွ ပထမဆံုး ရွာ
ေဖြ ေတြ႕ရွိ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ၎ေရာဂါပုိးသည္ ခုခံအားက်ဆင္းမႈကို ပုိ၍ျဖစ္ပြား ႏုိင္ေျခ ရိွေၾကာင္း အေမရိကန္ အမ်ဳိးသား လိင္ က်န္းမာေရး ဆုိင္ရာ ၫြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕မွ ဝီလ်ံစမစ္က သတိေပး ေျပာၾကားခဲ့သည္။
၎ေရာဂါပုိးသစ္ကို ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ကုသႏုိင္မည့္ ေဆးဝါးတစ္မ်ဳိးကိုယခုထိတိုင္ေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္
ၿခင္း မရွိေသး ေသာ္လည္း စမ္းသပ္ စစ္ေဆးမႈမ်ားကို တုိးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ သြားရန္လို အပ္ေၾကာင္း မစၥတာ စမစ္က ေျပာၾကား ထားသည္။

အဆုိပါ ေရာဂါပုိးသစ္သည္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာႏုိင္ေၾကာင္း၊ အကယ္၍ ေရာဂါပုိး
ကူးစက္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ လာၿပီးေနာက္ထိေရာက္စြာကာကြယ္ႏုိင္စြမ္းမရွိပါက၎ေရာဂါပုိးကိုကုသရန္ အေမရိကန္
 ေဒၚလာ သန္း ၇၈ဝ ကုန္က်ႏုိင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း မစၥတာ စမစ္က အခိုင္အမာ ေျပာၾကား ထားသည္။

၎ေရာဂါပုိးသည္ လူအမ်ားအျပားကို လ်င္ျမန္စြာ ကူးစက္ ႏုိင္ေသာေၾကာင့္AIDS ေရာဂါပုိး ထက္ပို၍
ေၾကာက္မက္ ဖြယ္ေကာင္းေၾကာင္း naturopathic ေဆးဝါးဌာနမွ ဆရာဝန္ တစ္ဦးျဖစ္သူ အလန္ခရစ္ စတင္း
စန္းက CNBC သတင္း ဌာနသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆုိပါ ေရာဂါပုိးသစ္ ကူးစက္ျခင္းေၾကာင့္ သားအိမ္ မ်ဳိးဥျပြန္ႏွင့္ မ်ဳိးဥအိမ္ လတ္တေလာ နာတာရွည္ ေရာ
ဂါပုိးဝင္ ေရာက္ျခင္း၊ သားအိမ္တြင္ မဟုတ္ေသာ အျခားေနရာ တစ္ခုတြင္ သေႏၶ တည္ျခင္းႏွင့္ သားသမီး မရႏုိင္ျခင္း စေသာ ေရာဂါမ်ားကို ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။

Myawaddy News

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...