ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ကမၻာ့ေနရာေဒသ အႏွံ႔အျပား မွာ ေရပန္းစားေနတဲ႕ မယားထမ္း ေျပးပြဲ

Tuesday, 7 May 2013

ကမၻာ့ေနရာေဒသ အႏွံ႔အျပား မွာ ေရပန္းစားေနတဲ႕ မယားထမ္း ေျပးပြဲ

မယားထမ္း ေျပးပြဲ

ေမလ ၈ ရက္ ၂၀၁၃

မယားထမ္း အေျပးျပိဳင္ပြဲ (Wife Carrying Championship) ကုိ စတင္ျပဳ လုပ္တဲ့ ႏိုင္ငံကေတာ့ ဥေရာပတိုက္မွ ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္က စတင္ျပဳလုပ္ျပီး ယေန႔ခ်ိန္မွာေတာ့ ကမၻာ့ေနရာေဒသ အႏွံ႔အျပား မွာ ေရပန္းစားတဲ့ အားကစားတစ္မ်ိဳး ျဖစ္လာပါတယ္။ 

အားကစား ဝင္ျပိဳင္ဖို႔အတြက္ ကိုယ္ထမ္းရမယ့္ အမ်ိဳးသမီးက ဇနီးသည္ မဟုတ္လည္း ရပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္း၊ အိမ္နီးခ်င္၊ အသိမိတ္ေဆြ အမ်ိဳးသမီး လည္း ထမ္းခြင့္ရွိပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးက အသက္ ၁၈ ႏွစ္ အထက္ ရွိရ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကလည္း ၄၅ ကီလိုဂရမ္ အထက္ ျဖစ္ပါတယ္။ 

သြားရတဲ့ ခရီးက ျပိဳင္ပြဲတစ္ခုနဲ႔တစ္ခုမတူပါဘူး။ အမ်ားစုမွာကေတာ့ ကုန္းလမ္း၊ ေရလမ္း၊ ရြွံ ႔လမ္း၊ ေျမျပင္လမ္း တုိ႔ ပါဝင္ျပီး ပင္ပင္ ပန္းပန္းေျပး လႊားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပိဳင္ပြဲအတြင္း ထမ္းထားတဲ့ အမ်ိဳးသမီးကုိ လြတ္ခ် ရင္ေတာ့ ရွံုးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ျပိဳင္ပြဲမွာ ခ်ီးျမင့္တဲ့ ဆုကလည္း ထူးျခားပါတယ္။ ပထမရသူအေနနဲ႔ ထမ္းေျပးတဲ့ အမ်ိဳးသား ရမယ့္ ဆုကေတာ့ အမ်ိဳးသမီးရဲ ႔ကိုယ္အေလးခ်ိန္နဲ႔ ညီမွ်တဲ့ ဘီယာျဖစ္ျပီး အမ်ိဳးသမီးကေတာ့ သူႏိုင္သေလာက္ သယ္သြားခြင့္ ရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီး အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယ၊ တတိယ တို႔လည္း အျခားဆုမ်ား ခ်ီးျမင့္ပါတယ္။ ဒါက ဖင္လန္ႏိုင္ငံက ဆုေပး စနစ္ျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံနဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံ မတူပါဘူး။ 

ယင္းမယားထမ္းအေျပးျပိဳင္ပြဲဟာ ေရပန္းစားလာျပီး ကမၻာ့ခ်ိန္ပီယံရွစ္ပ္ဆုိ တာမ်ိဳးေတာ့ လုပ္ပါတယ္။ ကမၻာအႏွံ႔အျပားက စံုတြဲမ်ား လာေရာက္ ယွဥ္ျပိဳင္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာတို႔ရဲ ႔အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့ အိႏၵိယ မွာေတာင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က စလို႔ စတင္က်င္းပေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ျပိဳင္ပြဲ၍ ရည္ရြယ္ခ်က္ကလည္း အမ်ဳိးသားနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးၾကား ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီး မွု၊ လက္တြဲလုပ္ကိုင္မွုစြမ္းရည္၊ အမ်ိဳးသားတို႔ တာဝန္ယူႏိုင္မွု စြမ္းရည္ တို႔ကို ဂုဏ္ျပဳျခင္း ျဖစ္ျပီး ေပ်ာ္စရာ ပြဲေတာ္တစ္ခု အျဖစ္ က်င္းပလာၾကတာ ကို ေတြ႔ရပါတယ္။ 
---
Ref:unsuafact
ရိုးရာေလး ဗဟုသုတ

YoYarLay

ေမလ ၈ ရက္ ၂၀၁၃
မယားထမ္း အေျပးျပိဳင္ပြဲ (Wife Carrying Championship) ကုိ စတင္ျပဳ လုပ္တဲ့ ႏိုင္ငံကေတာ့ ဥေရာပတိုက္မွ ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္က စတင္ျပဳလုပ္ျပီး ယေန႔ခ်ိန္မွာေတာ့ ကမၻာ့ေနရာေဒသ အႏွံ႔
အျပား မွာ ေရပန္းစားတဲ့ အားကစားတစ္မ်ိဳး ျဖစ္လာပါတယ္။ အားကစား ဝင္ျပိဳင္ဖို႔အတြက္ ကိုယ္ထမ္းရမယ့္ အမ်ိဳးသမီးက ဇနီးသည္ မဟုတ္လည္း ရပါတယ္။သူငယ္ခ်င္း
၊ အိမ္နီးခ်င္၊ အသိမိတ္ေဆြ အမ်ိဳးသမီး လည္း ထမ္းခြင့္ရွိပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးက အသက္ ၁၈ ႏွစ္ အထက္ ရွိ
ရ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကလည္း ၄၅ ကီလိုဂရမ္ အထက္ ျဖစ္ပါတယ္။

သြားရတဲ့ ခရီးက ျပိဳင္ပြဲတစ္ခုနဲ႔တစ္ခုမတူပါဘူး။ အမ်ားစုမွာကေတာ့ ကုန္းလမ္း၊ ေရလမ္း၊ ရြွံ ႔လမ္း၊ ေျမျပင္
လမ္း တုိ႔ ပါဝင္ျပီးပင္ပင္ပန္းပန္းေျပး လႊားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပိဳင္ပြဲအတြင္း ထမ္းထားတဲ့ အမ်ိဳးသမီးကုိ လြတ္
ခ် ရင္ေတာ့ ရွံုးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပိဳင္ပြဲမွာ ခ်ီးျမင့္တဲ့ ဆုကလည္း ထူးျခားပါတယ္။ ပထမရသူအေနနဲ႔ ထမ္းေျပးတဲ့ အမ်ိဳးသား ရမယ့္ ဆုက
ေတာ့ အမ်ိဳးသမီးရဲ ႔ကိုယ္အေလးခ်ိန္နဲ႔ ညီမွ်တဲ့ ဘီယာျဖစ္ျပီး အမ်ိဳးသမီးကေတာ့ သူႏိုင္သေလာက္ သယ္
သြားခြင့္ ရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီး အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယ၊ တတိယ တို႔လည္း အျခားဆုမ်ား ခ်ီးျမင့္ပါတယ္။ ဒါက ဖင္လန္ႏိုင္ငံက ဆုေပး စနစ္ျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံနဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံ မတူပါဘူး။

ယင္းမယားထမ္းအေျပးျပိဳင္ပြဲဟာ ေရပန္းစားလာျပီး ကမၻာ့ခ်ိန္ပီယံရွစ္ပ္ဆုိ တာမ်ိဳးေတာ့ လုပ္ပါတယ္။ ကမၻာ
အႏွံ႔အျပားက စံုတြဲမ်ား လာေရာက္ ယွဥ္ျပိဳင္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာတို႔ရဲ ႔အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့ အိႏၵိယ မွာ
ေတာင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က စလို႔ စတင္က်င္းပေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပိဳင္ပြဲ၍ ရည္ရြယ္ခ်က္ကလည္း အမ်ဳိးသားနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးၾကား ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီး မွု၊ လက္တြဲလုပ္ကိုင္မွုစြမ္းရည္၊ အမ်ိဳးသားတို႔ တာဝန္ယူႏိုင္မွု စြမ္းရည္ တို႔ကို ဂုဏ္ျပဳျခင္း ျဖစ္ျပီး ေပ်ာ္စရာ ပြဲေတာ္တစ္ခု အျဖစ္ က်င္းပလာ
ၾကတာ ကို ေတြ႔ရပါတယ္။
---
Ref:unsuafact
YoYarLay , Rangonnewsdaily

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...