ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ကမၻာေက်ာ္ Angry Birds ဂိမ္းအသစ္ ထြက္ျပီ

Thursday, 2 May 2013

ကမၻာေက်ာ္ Angry Birds ဂိမ္းအသစ္ ထြက္ျပီ

Angry Birds ဂိမ္းအသစ္ ထြက္ျပီ
==================

ဖင္လန္အေျခစိုက္ ဂိမ္းကုမၸဏီ Rovio သည္ ယင္းတုိ႔၏ ေငြတြင္းၾကီးျဖစ္သည့္ Angry Birds ဂိမ္းအား Angry Birds Friends ဟု အသစ္ထပ္မံ ထုတ္လုပ္လိုက္ျပီျဖစ္ကာ အခမဲ့ ရယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

Angry Birds Friends ဂိမ္းအား iOS ႏွင့္ Android သံုး ဖုန္းမ်ားအတြက္ ထုတ္လုပ္ထားျပီး ထူးျခားခ်က္ အေနျဖင့္ Facebook ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ မိမိ၏ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္မည္ဟု သိရွိရသည္။

ထုိ႔အျပင္ တနလၤာေန႔တိုင္းတြင္လည္း ျပိဳင္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေပးမယ္ျဖစ္ကာ ဂိမ္းတြင္း အဆင့္မ်ားလည္း ထပ္မံထည့္သြင္း ေပးသြားမည္ဟု သိရွိရသည္။

Download Link >>>https://dl.dropboxusercontent.com/s/k4ad5qhe1h0lvxr/%5Bfeirox.com%5D%20Angry%20Birds%20Friends.apk?token_hash=AAEMYTZz7T7BuIyB32B2YPK3uv0yeGt5Un1vRp8K7SJAYQ

credit: Myanmar Consumer Guide

ဖင္လန္အေျခစိုက္ ဂိမ္းကုမၸဏီ Rovio သည္ ယင္းတုိ႔၏ ေငြတြင္းၾကီးျဖစ္သည့္ Angry Birds ဂိမ္းအား Angry Birds Friends ဟု အသစ္ထပ္မံ ထုတ္လုပ္လိုက္ျပီျဖစ္ကာ အခမဲ့ ရယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ Angry Birds Friendsဂိမ္းအားiOS ႏွင့္Android သံုး ဖုန္းမ်ားအတြက္ ထုတ္လုပ္ထားျပီး ထူးျခားခ်က္ အေနျဖင့္
 Facebook ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ မိမိ၏ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္မည္ဟု သိရွိရသည္။

ထုိ႔အျပင္ တနလၤာေန႔တိုင္းတြင္လည္း ျပိဳင္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေပးမယ္ျဖစ္ကာ ဂိမ္းတြင္း အဆင့္မ်ားလည္း ထပ္မံ
ထည့္သြင္း ေပးသြားမည္ဟု သိရွိရသည္။

Download Link >>>https://dl.dropboxusercontent.com/s/k4ad5qhe1h0lvxr/%5Bfeirox.com%5D%20Angry%20Birds%20Friends.apk?token_hash=AAEMYTZz7T7BuIyB32B2YPK3uv0yeGt5Un1vRp8K7SJAYQ

credit: Myanmar Consumer Guide

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...