ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေမ ၂၄ တြင္ CDMA 800 MHz ဖုန္းဆင္းကတ္ ထပ္ေရာင္းမည္

Thursday, 2 May 2013

ေမ ၂၄ တြင္ CDMA 800 MHz ဖုန္းဆင္းကတ္ ထပ္ေရာင္းမည္


Photo: ေမ ၂၄ တြင္ CDMA 800 MHz ဖုန္းဆင္းကတ္ ထပ္ေရာင္းမည္ 
===================================

ေမ-၀၃

ပထမအႀကိမ္ ၁၅၀၀ တန္ ဖုန္းေရာင္းေပးသည့္ ရက္အတုိင္း ေမ ၂၄ ရက္တြင္ ထပ္မံေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္ ထားေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးမွ သိရသည္။ “ပထမအႀကိမ္ ေရာင္းခဲ့တဲ့ ၂၄ ရက္ကိုပဲ မွန္းထားပါတယ္။
ရက္အတိအက် မျဖစ္ခဲ့ရင္ေတာင္ အဲဒီရက္နီးပါး ျဖစ္မွာပါ” ဟု ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ အႀကီးတန္း အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာ သည္။ ဖုန္းမ်ားေရာင္းခ်ရာတြင္ CDMA 800 MHz ဖုန္းမ်ားကိုသာ MECTEL တံဆိပ္ျဖင့္ အလံုးေရ သံုးသိန္းခြဲ ေရာင္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။ “ဂ်ီနဲ႔ WCDMA ကိုေရာင္းမွာ မဟုတ္ဘူး။ CDMA 800 တစ္သန္းျပည့္တာနဲ႔ ဂ်ီေတြ ေရာင္းမွာပါ” ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။ CDMA 800 ဖုန္းေတြကို ကနဦးေရာင္းျခင္းမွာ MEC TEL ကုမၸဏီသည္ CDMA 800 စနစ္သစ္ စက္ခန္းမ်ားကို ေဒသ အမ်ားအျပားတြင္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး ျဖစ္၍ ယင္းဖုန္းမ်ားကို အရင္ဆံုး ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။ MEC TEL တံဆိပ္ဖုန္းမ်ား အတြက္ ေရဒီယိုစက္ခန္း ၂၈၂ ခန္းတည္ေဆာက္ ထားၿပီး ေရဒီယိုစခန္းမ်ား၏ ဧရိယာအတြင္း ယူေဆာင္အသံုးျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အာဆီယံႏုိင္ငံ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း မုိဘိုင္း ဆက္သြယ္ေရး ဌာနတြင္ မွတ္ပံုတင္၍ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ လက္ရွိတြင္ ျပည္တြင္း၌ ေထာင့္ငါးရာ ဖုန္းမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္းေၾကာင့္ ဖုန္းသံုးစြဲသည့္ သိပ္သည္းဆမွာ ၆ ဒသမ ၀၉ ရွိေနေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးမွ သိရသည္ဟု ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလ ၂ ရက္ေန႔ထုတ္ Popular News ဂ်ာနယ္ တြင္ ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။ 
From...ေခတ္လူငယ္
ပထမအႀကိမ္ ၁၅၀၀ တန္ ဖုန္းေရာင္းေပးသည့္ ရက္အတုိင္း ေမ ၂၄ ရက္တြင္ ထပ္မံေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္ ထားေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးမွ သိရသည္။ “ပထမအႀကိမ္ ေရာင္းခဲ့တဲ့ ၂၄ ရက္ကိုပဲ မွန္းထားပါတယ္။
ရက္အတိအက် မျဖစ္ခဲ့ရင္ေတာင္ အဲဒီရက္နီးပါး ျဖစ္မွာပါ” ဟု ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ အႀကီးတန္း အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာ သည္။ ဖုန္းမ်ားေရာင္းခ်ရာတြင္ CDMA 800 MHz ဖုန္းမ်ားကိုသာ MECTEL တံဆိပ္ျဖင့္ အလံုးေရ သံုးသိန္းခြဲ ေရာင္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။ “ဂ်ီနဲ႔ WCDMA ကိုေရာင္းမွာ မဟုတ္ဘူး။ CDMA 800 တစ္သန္းျပည့္တာနဲ႔ ဂ်ီေတြ ေရာင္းမွာပါ” ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။ CDMA 800 ဖုန္းေတြကို ကနဦးေရာင္းျခင္းမွာ MEC TEL ကုမၸဏီသည္ CDMA 800 စနစ္သစ္ စက္ခန္းမ်ားကို ေဒသ အမ်ားအျပားတြင္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး ျဖစ္၍ ယင္းဖုန္းမ်ားကို အရင္ဆံုး ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။ MEC TEL တံဆိပ္ဖုန္းမ်ား အတြက္ ေရဒီယိုစက္ခန္း ၂၈၂ ခန္းတည္ေဆာက္ ထားၿပီး ေရဒီယိုစခန္းမ်ား၏ ဧရိယာအတြင္း ယူေဆာင္အသံုးျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အာဆီယံႏုိင္ငံ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း မုိဘိုင္း ဆက္သြယ္ေရး ဌာနတြင္ မွတ္ပံုတင္၍ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ လက္ရွိတြင္ ျပည္တြင္း၌ ေထာင့္ငါးရာ ဖုန္းမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္းေၾကာင့္ ဖုန္းသံုးစြဲသည့္ သိပ္သည္းဆမွာ ၆ ဒသမ ၀၉ ရွိေနေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးမွ သိရသည္ဟု ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလ ၂ ရက္ေန႔ထုတ္ Popular News ဂ်ာနယ္ တြင္ ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။
From...ေခတ္လူငယ္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...