ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေမလအတြက္ (၇)ရက္သားသမီး ေဗဒင္

Thursday, 2 May 2013

ေမလအတြက္ (၇)ရက္သားသမီး ေဗဒင္


Photo: # ေမလအတြက္ (၇)ရက္သားသမီး ေဗဒင္
Thursday,May02,2013

# တနဂၤေႏြ သားသမီးမ်ား

အိုးအိမ္၊ အလုပ္၊ ေနရာဌာန အေျပာင္းအလဲ တစ္ခုခုရွိႏုိင္သည္။ အေျပာင္းအလဲအတြက္ လူပန္းစိတ္ပန္းျဖစ္မည္။ မယူခ်င္ေသာ တာ၀န္မ်ား ယူရတတ္သည္။ မိမိႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ဘက္မ်ားကို အႏိုင္ယူႏိုင္မည္။ ခင္မင္ရင္ႏွီးေနေသာ မိတ္ေဆြတစ္ဦး ႏွင့္ မိတ္ပ်က္တတ္သည္။ ေရႊ အ၀ယ္မွား/အေရာင္းမွား တတ္သည္။ သတင္းမွား ေကာလာဟလတစ္ခုေၾကာင့္ စိတ္ဒုကၡေရာက္ရမည္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လက္ေအာက္လူအခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။ လက္ေအာက္လူ ဒုကၡေပးတတ္သည္။ လူမ်ဳိးျခား ဘာသာျခား ဒုကၡေပးတတ္သည္။ သို႔ေသာ္ အေကာင္းဖက္ကို ဦးတည္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားမည့္လ, ျဖစ္သည္။

ယၾတာျပဳလိုက – တန္ခိုးႀကီး ဘုရားတစ္ဆူတြင္ ေရႊသကၤန္းျဖစ္ေစ (ေရႊသကၤန္း အလွဴေငြျဖစ္ေစ) ကပ္လွဴလိုက္ပါ။ ယခုလတစ္လလံုး “၀က္သား” မစားပါႏွင့္။ က်န္းမာေရး ထိခိုက္တတ္သည္။

.

# တနလၤာ သားသမီးမ်ား

ရုတ္တရက္ က်န္းမာေရး ညံ့သြားတတ္သည္။ ေဆးရံုေဆးခန္း ေရာက္တတ္သည္။ ေခြးကိုက္ခံရတတ္သည္။ ေရႊထည္၀င္ေရာက္တတ္ၿပီး ၀င္လွ်င္ေကာင္းသည္။ မိမိလုပ္ငန္းကို ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ၊ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရတတ္သည္။ အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္း ၀င္မည္။ သို႕ေသာ္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ား ကိုင္တြယ္ရာတြင္ သတိထားပါ။ ထိခိုက္ရွနာျဖစ္တတ္သည္။ မိမိေဆြမ်ဳိး (သို႔) ရင္းႏွီးသူမ်ားအတြင္း နာေရးကိစၥ ေပၚမည္။ ေဆြမ်ဳိး ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား ဒုကၡေပးမည္။ ေငြေၾကးလက္ထဲမၿမဲျဖစ္ေနတတ္သည္။ ေခ်းငွားထားေသာ ေငြေၾကးဆံုးရံႈးကိန္း ရွိတတ္သည္။ သို႕မဟုတ္ ျပန္ေပးရမည့္ေငြအတြက္ ကတိပ်က္တတ္သည္။ ေငြေၾကးျပႆနာ တစ္ခုခု တက္ႏုိင္ေသာ လ, ျဖစ္သည္။ ကားမေတာ္တဆျဖစ္မႈ (အေသးစား) ႀကံဳဖြယ္ရွိသည္။ အနည္းငယ္ သတိထားရမည့္ လ, ျဖစ္သည္။

ယၾတာ ျပဳလုပ္လိုပါက – ေစ်းမွ အသတ္ခံရေတာ့မည့္ “ၾကက္အရွင္” တစ္ေကာင္အား ၀ယ္ယူၿပီး ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းတြင္ လွဴဒါန္းလိုက္ပါ။ မရလွ်င္ “ငါးအရွင္ သက္ေစ႔” ၀ယ္ယူၿပီး ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား အတြင္းလႊတ္ၿပီး ဇီ၀ိတဒါနျပဳလုပ္လိုက္ပါ။

.

# အဂၤါ သားသမီးမ်ား

အခက္အခဲမ်ားၾကားမွ မိမိရည္မွန္းခ်က္ ၊ အႀကံအစည္ ေအာင္ျမင္မည္။ သူေတာ္ေကာင္း နတ္ေကာင္းမကိန္း ရွိသည္။ ကြဲကြာေနေသာ မိသားစု ေဆြမ်ဳိးသားျခင္းမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ဆံုေတြ႕ရမည္။ မိမိ၏ အလုပ္၊ စီမံကိန္းအခ်ဳိ႕ တိုးလို႕တန္းလန္း ျဖစ္ေနတတ္သည္။ တစ္စံုတစ္ခုေသာ ကိစၥအတြက္ မိမိ ကိုယ္က်ဳိး၊ ရပိုင္ခြင့္ကို စြန္႕လႊတ္ရကိန္း ရွိသည္။ တရားဘာ၀နာမ်ား အားထုတ္လိုစိတ္ျဖစ္ေပၚေနမည္။ စီးပြား လာဘ္လာဘမ်ား ပိတ္ေနတတ္သည္။ ေငြေၾကး အ၀င္ထက္ အထြက္မ်ားေနမည္။ လူလိမ္လူေကာက္ ႏွင့္ ေတြ႕ႀကံဳကိန္း ရွိသည္။ ေရႊအေရာင္းမွား/အ၀ယ္မွား ျဖစ္တတ္သည္။ သားသမီးရွိသူမ်ား သားသမီးအတြက္ စိတ္ပူရကိန္း ရွိသည္။ သဘာ၀ ေဘးဥပဒ္တစ္ခုႀကံဳႏုိင္၍ သတိျပဳေနထိုင္ပါ။

ယၾတာျပဳလုပ္လိုပါက – မီးေဘး ၊ ေရေဘး သင့္ေနေသာ သူမ်ားအား အလွဴေငြ တတ္ႏိုင္သေလာက္ လွဴဒါန္း လိုက္ပါ။ ေငြေၾကးအလြန္ၾကပ္ၿပီး ဒုကၡအလြန္ေရာက္ေနေသာ မိတ္ေဆြတစ္ဦးအား မိမိတတ္ႏိုင္သေလာက္ ေငြေၾကးအခ်ဳိ႕ ကူညီေပးကမ္းလိုက္ပါ။

.

# ဗုဒၶဟူး သားသမီးမ်ား

စိတ္ကူးသစ္ အႀကံအစည္သစ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္။ ထူးျခားစြာ တိုးတက္ေအာင္ျမင္ကိန္း ရွိသည္။ လုပ္ငန္းအၿပိဳင္အဆိုင္အားလံုးအေပၚတြင္ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရမည္။ ငယ္ရြယ္သူမ်ား အခ်စ္ေရးကိစၥ ကံေကာင္းမႈ ရွိမည္။ မိမိ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ခု အေပၚတြင္ လူအမ်ား၏ ေလးစားမႈကို ခံရမည္။ လူမႈေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုကို ထဲထဲ၀င္၀င္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ႀကံဳရမည္။ ျမင့္ျမတ္ေသာ အလွဴဒါနတစ္ခု ျပဳရဖြယ္ရွိသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ သူမ်ားတြင္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ေသာ လိင္ကိစၥ အရႈပ္အေထြးတစ္ခုႏွင့္ ႀကံဳႏိုင္သည္။ မလြတ္မကင္းေသာ သူမ်ား ႏွင့္ ညိစြန္းတတ္ဖြယ္ရွိသည္။ ေရွာင္ႏိုင္မေရွာင္ႏုိင္မွာ သင့္အေပၚတြင္ တည္သည္။ ယခုလအတြင္း အေသးစား ထိခိုက္မႈ တစ္ခု ႀကံဳႏုိင္သည္။

ယၾတာျပဳလုပ္လိုပါက – မိဘမဲ့ေဂဟာတစ္ခုတြင္ အဟာရဒါန တစ္ခုျပဳလိုက္ပါ။ သို႕မဟုတ္ ကိုယ္အဂၤါခ်ဳိ႕ယြင္းေနေသာ ေတာင္းရမ္းစားသူတစ္ဦးအား ေငြေၾကးအခ်ဳိ႕ ေပးကမ္းကူညီလိုက္ပါ။

.

# ၾကာသပေတး သားသမီးမ်ား

ထူးျခားစြာ တိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈ ရွိမည့္ လ, ျဖစ္သည္။ မိမိရည္ရြယ္ခ်က္ ၊ အႀကံအစည္မ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ လူအမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈကို ရရွိမည္။ ေကာင္းေသာ အလုပ္၊ ေနရာ ၊ အိုးအိမ္ ၊ ဌာနမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕ကိန္း ရွိသည္။ တိုးတက္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ဳိးျဖစ္မည္။ မေျပမလည္ ျဖစ္ေနေသာ အိမ္တြင္းေရး ကိစၥမ်ား ၊ လူမႈေရး ကိစၥမ်ားကို သူ႕ဖက္ကိုယ့္ဖက္ မွ်တေအာင္ ညႇိႏိႈင္းယူျခင္းျဖင့္ အဆင္ေျပႏိုင္မည္။ ရုတ္တရက္ ေပါက္ကြဲတတ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား အႏၲရာယ္ သတိျပဳပါ။ အလုပ္အကိုင္ ၊ ေငြေၾကးစီးပြားကိစၥမ်ား အလိုအေလွ်ာက္ အဆင္ေျပလာႏိုင္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ အႏုပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္မွ သူမ်ားအတြက္ လူအမ်ား၏ အားေပးမႈကို တခဲနက္ ရႏိုင္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ ကံေကာင္းေသာ လ, တစ္လ ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ယၾတာျပဳလုပ္လိုပါက – မိမိေမြးေန႕တြင္ ၾကာသပေတးနံဘုရားတြင္ ေရသက္ေစ႔ သပၸါယ္လွဴဒါန္းလိုက္ပါ။ ထို႕ေနာက္ မိမိေမြးေန႕တစ္ခု၌ပင္ နံနက္ေစာေစာ ေနမင္းႀကီးထြက္ေပၚလာစအခ်ိန္တြင္ ေနမင္းႀကီးကိုၾကည့္၍ “ေမာရသုတ္” ကို (၉)ႀကိမ္တိတိရြတ္ဆိုပါ။ မရြတ္တတ္လွ်င္ MP3 တြင္ ထည့္ၿပီး (၉)ေခါက္ဖြင့္ၿပီး အာရံုျပဳနာၾကားေပးပါ။ (ေမာရသုတ္ MP3 ကို အင္တာနက္ေပၚတြင္ Download လုပ္ယူႏုိင္ပါသည္)

.

# ေသာၾကာ သားသမီးမ်ား

ေသာၾကာသားသမီးမ်ားအတြက္ ကံဇာတာ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေနမည့္ လ, ျဖစ္သည္။ ႀကံတုိင္းေအာင္ ေဆာင္တိုင္းေျမာက္မည့္ ကာလျဖစ္သည္။ ႀကံစည္ထားေသာ အႀကံအစည္မ်ား ၊ စီမံကိန္းမ်ား စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္။ ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အလြန္ကံေကာင္းႏုိင္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ မၿပီးျပတ္ႏုိင္ျဖစ္ေနေသာ အလုပ္ကိစၥမ်ား အၿပီးသတ္ႏိုင္မည္။ ဘာသာေရးဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး (သို႔) ၀ိဇၹာလိုင္းမွ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ မ,စ မႈကို ရရွိမည္။ အလုပ္ပင္ပန္းသည့္ ဒဏ္ေၾကာင့္ က်န္းမာေရး အနည္းငယ္ ထိခိုက္ဖြယ္ ရွိေသာ္လည္း စိုးရိမ္စရာ မရွိပါ။ ကာလၾကာရွည္ တရားတေဘာင္ရင္ဆိုင္ေနရသူမ်ား အႏိုင္ရမည့္ ကာလျဖစ္သည္။ ကံဇာတာ အထူးေကာင္းမြန္မည့္ လ, တစ္လ ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ယၾတာျပဳလုပ္လိုပါက – ေမြးေန႕ေသာၾကာေန႔တိုင္း (၈)ပါးသီလ ေဆာက္တည္ေပးပါ။ ထို႕ေနာက္ မိမိ အိမ္ ၊ လမ္းအတြင္း သီလရွင္စာသင္တိုက္မ်ားမွ အလွဴခံလာတိုင္း ေငြေၾကးကုသိုလ္ယူ လွဴဒါန္းေပးပါ။

.

# စေန သားသမီးမ်ား

သင့္၏ ကုိယ္က်င့္တရားကို ထိန္းသိမ္းရမည့္ ကာလျဖစ္သည္။ ေကာင္းတာလုပ္လွ်င္ နာမည္ေက်ာ္ၾကား လူေလးစားခံရမည့္ ကိန္းရွိသလို မေကာင္းတာလုပ္လွ်င္လည္း ကံဇာတာ နိမ့္ဆင္းသြားတတ္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈ ႏွင့္ ကတိက၀တ္တည္မႈကို အထူးထိန္းသိမ္းရမည့္ လ, ျဖစ္သည္။ အိမ္တြင္းေရး ပဋိပကၡျဖစ္ႏိုင္သည္။ အလုပ္ခြင္အတြင္း ႏွင့္ လူမႈေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္းတြင္လည္း မေျပမလည္ ပဋိပကၡမႈမ်ား ႀကံဳႏိုင္သည္။ အျမင့္မွ လိမ့္က်တတ္သည္။ ေရေဘးအႏၲရာယ္ သတိထားပါ။ ကံေကာင္းျခင္း ႏွင့္ ကံဆိုးျခင္း အားၿပိဳင္မည့္ ကာလျဖစ္သည္။ လူမႈေရးလုပ္ငန္းကို ေတာက္ေလွ်ာက္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား ဘုန္းကံႀကီးမား ဂုဏ္သိကၡာတက္မည့္ ကာလျဖစ္သည္။ သဘာ၀ ေဘးဥပဒ္ သတိျပဳပါ။

ယၾတာျပဳလုပ္လိုပါက – လူမႈေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးပါ။ (နာေရး ကူညီမႈ အသင္းမ်ဳိးဆိုလွ်င္ ပိုေကာင္းပါသည္) ပိဋကတ္စာေပမ်ား သင္ၾကားေနေသာ ရဟန္းတစ္ဦးအား စာအုပ္စာေပ စာေရးကရိယာမ်ား လွဴဒါန္းလိုက္ပါ။

.

# ရာဟု သားသမီးမ်ား

စိတ္ကူးေကာင္း အႀကံဉာဏ္ေကာင္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ တိုးတက္ေအာင္ျမင္မည့္ ကာလျဖစ္သည္။ ခရီးသြားလာျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥအားလံုး ေကာင္းမြန္တိုးတက္မည္။ မိမိ လုပ္ငန္းခြင္ ၊ စီးပြားေရးနယ္ပယ္တြင္ ဆရာႀကီးတစ္ဆူအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရတတ္သည္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခား ခရီးမ်ား သြားလာရတတ္သည္။ ႀကံတိုင္းေအာင္ ေဆာင္တိုင္းေျမာက္ႏိုင္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္း ႏွင့္ ေနရာဌာန အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အလုပ္ ၊ စီးပြား ၊ ေငြေၾကး ကိစၥမ်ားတြင္ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း က်န္းမာေရး ရုတ္တရက္ ထိခိုက္တတ္ဖြယ္ရွိသည္။ သို႕မဟုတ္ ကိုယ္လက္အဂၤါ ထိခိုက္မႈ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေရခ်ဳိးမွားၿပီး ေလျဖတ္တတ္ေသာ အႏၲရာယ္ရွိ၍ ညေနပိုင္းတြင္ ေရခ်ဳိးျခင္း သတိျပဳပါ။ ေသြးတိုးရွိသူမ်ား အစားမမွားရန္ႏွင့္ ေသြးထိန္းေဆး ပံုမွန္စားသံုးရန္ လိုပါလိမ့္မည္။

ယၾတာျပဳလုပ္လိုပါက – ကိုယ္အဂၤါ တစ္ခုခု ခ်ဳိ႕တဲ့ေနမႈေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ားအား ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ကူညီလိုက္ပါ။ စုစုေပါင္း လူ(၄)ဦး တိတိျဖစ္လွ်င္ ပိုေကာင္းပါသည္။ ယခုလတစ္လလံုး (4)ဂဏန္း ႏွင့္ (8)ဂဏန္းကို အထူးေရွာင္ပါ။

(၇)ရက္သားသမီးအားလံုး ေဘးကင္းရန္ကြာ ခ်မ္းသာၾကပါေစသတည္း။
ေဒါက္တာတင္ဗိုလ္ဗိုလ္ (ကြန္ပ်ဴေဗဒသုခုမ)
ေဗဒင္၀ါသနာအိုး

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းေတြကို အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ တစ္ေနရာထဲမွာ သိခ်င္ရင္ Myanmar Online Newsကို Like လုပ္ထားပါ
# တနဂၤေႏြ သားသမီးမ်ား

အိုးအိမ္၊ အလုပ္၊ ေနရာဌာန အေျပာင္းအလဲ တစ္ခုခုရွိႏုိင္သည္။ အေျပာင္းအလဲအတြက္ လူပန္းစိတ္ပန္းျဖစ္မည္။ မယူခ်င္ေသာ တာ၀န္မ်ား ယူရတတ္သည္။ မိမိႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ဘက္မ်ားကို အႏိုင္ယူႏိုင္မည္။ ခင္မင္ရင္ႏွီးေနေသာ မိတ္ေဆြတစ္ဦး ႏွင့္ မိတ္ပ်က္တတ္သည္။ ေရႊ အ၀ယ္မွား/အေရာင္းမွား တတ္သည္။ သတင္းမွား ေကာလာဟလတစ္ခုေၾကာင့္ စိတ္ဒုကၡေရာက္ရမည္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လက္ေအာက္လူအခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။ လက္ေအာက္လူ ဒုကၡေပးတတ္သည္။ လူမ်ဳိးျခား ဘာသာျခား ဒုကၡေပးတတ္သည္။ သို႔ေသာ္ အေကာင္းဖက္ကို ဦးတည္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားမည့္လ, ျဖစ္သည္။

ယၾတာျပဳလိုက – တန္ခိုးႀကီး ဘုရားတစ္ဆူတြင္ ေရႊသကၤန္းျဖစ္ေစ (ေရႊသကၤန္း အလွဴေငြျဖစ္ေစ) ကပ္လွဴလိုက္ပါ။ ယခုလတစ္လလံုး “၀က္သား” မစားပါႏွင့္။ က်န္းမာေရး ထိခိုက္တတ္သည္။

.

# တနလၤာ သားသမီးမ်ား

ရုတ္တရက္ က်န္းမာေရး ညံ့သြားတတ္သည္။ ေဆးရံုေဆးခန္း ေရာက္တတ္သည္။ ေခြးကိုက္ခံရတတ္သည္။ ေရႊထည္၀င္ေရာက္တတ္ၿပီး ၀င္လွ်င္ေကာင္းသည္။ မိမိလုပ္ငန္းကို ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ၊ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရတတ္သည္။ အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္း ၀င္မည္။ သို႕ေသာ္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ား ကိုင္တြယ္ရာတြင္ သတိထားပါ။ ထိခိုက္ရွနာျဖစ္တတ္သည္။ မိမိေဆြမ်ဳိး (သို႔) ရင္းႏွီးသူမ်ားအတြင္း နာေရးကိစၥ ေပၚမည္။ ေဆြမ်ဳိး ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား ဒုကၡေပးမည္။ ေငြေၾကးလက္ထဲမၿမဲျဖစ္ေနတတ္သည္။ ေခ်းငွားထားေသာ ေငြေၾကးဆံုးရံႈးကိန္း ရွိတတ္သည္။ သို႕မဟုတ္ ျပန္ေပးရမည့္ေငြအတြက္ ကတိပ်က္တတ္သည္။ ေငြေၾကးျပႆနာ တစ္ခုခု တက္ႏုိင္ေသာ လ, ျဖစ္သည္။ ကားမေတာ္တဆျဖစ္မႈ (အေသးစား) ႀကံဳဖြယ္ရွိသည္။ အနည္းငယ္ သတိထားရမည့္ လ, ျဖစ္သည္။

ယၾတာ ျပဳလုပ္လိုပါက – ေစ်းမွ အသတ္ခံရေတာ့မည့္ “ၾကက္အရွင္” တစ္ေကာင္အား ၀ယ္ယူၿပီး ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းတြင္ လွဴဒါန္းလိုက္ပါ။ မရလွ်င္ “ငါးအရွင္ သက္ေစ႔” ၀ယ္ယူၿပီး ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား အတြင္းလႊတ္ၿပီး ဇီ၀ိတဒါနျပဳလုပ္လိုက္ပါ။

.

# အဂၤါ သားသမီးမ်ား

အခက္အခဲမ်ားၾကားမွ မိမိရည္မွန္းခ်က္ ၊ အႀကံအစည္ ေအာင္ျမင္မည္။ သူေတာ္ေကာင္း နတ္ေကာင္းမကိန္း ရွိသည္။ ကြဲကြာေနေသာ မိသားစု ေဆြမ်ဳိးသားျခင္းမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ဆံုေတြ႕ရမည္။ မိမိ၏ အလုပ္၊ စီမံကိန္းအခ်ဳိ႕ တိုးလို႕တန္းလန္း ျဖစ္ေနတတ္သည္။ တစ္စံုတစ္ခုေသာ ကိစၥအတြက္ မိမိ ကိုယ္က်ဳိး၊ ရပိုင္ခြင့္ကို စြန္႕လႊတ္ရကိန္း ရွိသည္။ တရားဘာ၀နာမ်ား အားထုတ္လိုစိတ္ျဖစ္ေပၚေနမည္။ စီးပြား လာဘ္လာဘမ်ား ပိတ္ေနတတ္သည္။ ေငြေၾကး အ၀င္ထက္ အထြက္မ်ားေနမည္။ လူလိမ္လူေကာက္ ႏွင့္ ေတြ႕ႀကံဳကိန္း ရွိသည္။ ေရႊအေရာင္းမွား/အ၀ယ္မွား ျဖစ္တတ္သည္။ သားသမီးရွိသူမ်ား သားသမီးအတြက္ စိတ္ပူရကိန္း ရွိသည္။ သဘာ၀ ေဘးဥပဒ္တစ္ခုႀကံဳႏုိင္၍ သတိျပဳေနထိုင္ပါ။

ယၾတာျပဳလုပ္လိုပါက – မီးေဘး ၊ ေရေဘး သင့္ေနေသာ သူမ်ားအား အလွဴေငြ တတ္ႏိုင္သေလာက္ လွဴဒါန္း လိုက္ပါ။ ေငြေၾကးအလြန္ၾကပ္ၿပီး ဒုကၡအလြန္ေရာက္ေနေသာ မိတ္ေဆြတစ္ဦးအား မိမိတတ္ႏိုင္သေလာက္ ေငြေၾကးအခ်ဳိ႕ ကူညီေပးကမ္းလိုက္ပါ။

.

# ဗုဒၶဟူး သားသမီးမ်ား

စိတ္ကူးသစ္ အႀကံအစည္သစ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္။ ထူးျခားစြာ တိုးတက္ေအာင္ျမင္ကိန္း ရွိသည္။ လုပ္ငန္းအၿပိဳင္အဆိုင္အားလံုးအေပၚတြင္ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရမည္။ ငယ္ရြယ္သူမ်ား အခ်စ္ေရးကိစၥ ကံေကာင္းမႈ ရွိမည္။ မိမိ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ခု အေပၚတြင္ လူအမ်ား၏ ေလးစားမႈကို ခံရမည္။ လူမႈေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုကို ထဲထဲ၀င္၀င္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ႀကံဳရမည္။ ျမင့္ျမတ္ေသာ အလွဴဒါနတစ္ခု ျပဳရဖြယ္ရွိသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ သူမ်ားတြင္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ေသာ လိင္ကိစၥ အရႈပ္အေထြးတစ္ခုႏွင့္ ႀကံဳႏိုင္သည္။ မလြတ္မကင္းေသာ သူမ်ား ႏွင့္ ညိစြန္းတတ္ဖြယ္ရွိသည္။ ေရွာင္ႏိုင္မေရွာင္ႏုိင္မွာ သင့္အေပၚတြင္ တည္သည္။ ယခုလအတြင္း အေသးစား ထိခိုက္မႈ တစ္ခု ႀကံဳႏုိင္သည္။

ယၾတာျပဳလုပ္လိုပါက – မိဘမဲ့ေဂဟာတစ္ခုတြင္ အဟာရဒါန တစ္ခုျပဳလိုက္ပါ။ သို႕မဟုတ္ ကိုယ္အဂၤါခ်ဳိ႕ယြင္းေနေသာ ေတာင္းရမ္းစားသူတစ္ဦးအား ေငြေၾကးအခ်ဳိ႕ ေပးကမ္းကူညီလိုက္ပါ။

.

# ၾကာသပေတး သားသမီးမ်ား

ထူးျခားစြာ တိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈ ရွိမည့္ လ, ျဖစ္သည္။ မိမိရည္ရြယ္ခ်က္ ၊ အႀကံအစည္မ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ လူအမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈကို ရရွိမည္။ ေကာင္းေသာ အလုပ္၊ ေနရာ ၊ အိုးအိမ္ ၊ ဌာနမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕ကိန္း ရွိသည္။ တိုးတက္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ဳိးျဖစ္မည္။ မေျပမလည္ ျဖစ္ေနေသာ အိမ္တြင္းေရး ကိစၥမ်ား ၊ လူမႈေရး ကိစၥမ်ားကို သူ႕ဖက္ကိုယ့္ဖက္ မွ်တေအာင္ ညႇိႏိႈင္းယူျခင္းျဖင့္ အဆင္ေျပႏိုင္မည္။ ရုတ္တရက္ ေပါက္ကြဲတတ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား အႏၲရာယ္ သတိျပဳပါ။ အလုပ္အကိုင္ ၊ ေငြေၾကးစီးပြားကိစၥမ်ား အလိုအေလွ်ာက္ အဆင္ေျပလာႏိုင္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ အႏုပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္မွ သူမ်ားအတြက္ လူအမ်ား၏ အားေပးမႈကို တခဲနက္ ရႏိုင္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ ကံေကာင္းေသာ လ, တစ္လ ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ယၾတာျပဳလုပ္လိုပါက – မိမိေမြးေန႕တြင္ ၾကာသပေတးနံဘုရားတြင္ ေရသက္ေစ႔ သပၸါယ္လွဴဒါန္းလိုက္ပါ။ ထို႕ေနာက္ မိမိေမြးေန႕တစ္ခု၌ပင္ နံနက္ေစာေစာ ေနမင္းႀကီးထြက္ေပၚလာစအခ်ိန္တြင္ ေနမင္းႀကီးကိုၾကည့္၍ “ေမာရသုတ္” ကို (၉)ႀကိမ္တိတိရြတ္ဆိုပါ။ မရြတ္တတ္လွ်င္ MP3 တြင္ ထည့္ၿပီး (၉)ေခါက္ဖြင့္ၿပီး အာရံုျပဳနာၾကားေပးပါ။ (ေမာရသုတ္ MP3 ကို အင္တာနက္ေပၚတြင္ Download လုပ္ယူႏုိင္ပါသည္)

.

# ေသာၾကာ သားသမီးမ်ား

ေသာၾကာသားသမီးမ်ားအတြက္ ကံဇာတာ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေနမည့္ လ, ျဖစ္သည္။ ႀကံတုိင္းေအာင္ ေဆာင္တိုင္းေျမာက္မည့္ ကာလျဖစ္သည္။ ႀကံစည္ထားေသာ အႀကံအစည္မ်ား ၊ စီမံကိန္းမ်ား စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္။ ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အလြန္ကံေကာင္းႏုိင္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ မၿပီးျပတ္ႏုိင္ျဖစ္ေနေသာ အလုပ္ကိစၥမ်ား အၿပီးသတ္ႏိုင္မည္။ ဘာသာေရးဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး (သို႔) ၀ိဇၹာလိုင္းမွ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ မ,စ မႈကို ရရွိမည္။ အလုပ္ပင္ပန္းသည့္ ဒဏ္ေၾကာင့္ က်န္းမာေရး အနည္းငယ္ ထိခိုက္ဖြယ္ ရွိေသာ္လည္း စိုးရိမ္စရာ မရွိပါ။ ကာလၾကာရွည္ တရားတေဘာင္ရင္ဆိုင္ေနရသူမ်ား အႏိုင္ရမည့္ ကာလျဖစ္သည္။ ကံဇာတာ အထူးေကာင္းမြန္မည့္ လ, တစ္လ ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ယၾတာျပဳလုပ္လိုပါက – ေမြးေန႕ေသာၾကာေန႔တိုင္း (၈)ပါးသီလ ေဆာက္တည္ေပးပါ။ ထို႕ေနာက္ မိမိ အိမ္ ၊ လမ္းအတြင္း သီလရွင္စာသင္တိုက္မ်ားမွ အလွဴခံလာတိုင္း ေငြေၾကးကုသိုလ္ယူ လွဴဒါန္းေပးပါ။

.

# စေန သားသမီးမ်ား

သင့္၏ ကုိယ္က်င့္တရားကို ထိန္းသိမ္းရမည့္ ကာလျဖစ္သည္။ ေကာင္းတာလုပ္လွ်င္ နာမည္ေက်ာ္ၾကား လူေလးစားခံရမည့္ ကိန္းရွိသလို မေကာင္းတာလုပ္လွ်င္လည္း ကံဇာတာ နိမ့္ဆင္းသြားတတ္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈ ႏွင့္ ကတိက၀တ္တည္မႈကို အထူးထိန္းသိမ္းရမည့္ လ, ျဖစ္သည္။ အိမ္တြင္းေရး ပဋိပကၡျဖစ္ႏိုင္သည္။ အလုပ္ခြင္အတြင္း ႏွင့္ လူမႈေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္းတြင္လည္း မေျပမလည္ ပဋိပကၡမႈမ်ား ႀကံဳႏိုင္သည္။ အျမင့္မွ လိမ့္က်တတ္သည္။ ေရေဘးအႏၲရာယ္ သတိထားပါ။ ကံေကာင္းျခင္း ႏွင့္ ကံဆိုးျခင္း အားၿပိဳင္မည့္ ကာလျဖစ္သည္။ လူမႈေရးလုပ္ငန္းကို ေတာက္ေလွ်ာက္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား ဘုန္းကံႀကီးမား ဂုဏ္သိကၡာတက္မည့္ ကာလျဖစ္သည္။ သဘာ၀ ေဘးဥပဒ္ သတိျပဳပါ။

ယၾတာျပဳလုပ္လိုပါက – လူမႈေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးပါ။ (နာေရး ကူညီမႈ အသင္းမ်ဳိးဆိုလွ်င္ ပိုေကာင္းပါသည္) ပိဋကတ္စာေပမ်ား သင္ၾကားေနေသာ ရဟန္းတစ္ဦးအား စာအုပ္စာေပ စာေရးကရိယာမ်ား လွဴဒါန္းလိုက္ပါ။

.

# ရာဟု သားသမီးမ်ား

စိတ္ကူးေကာင္း အႀကံဉာဏ္ေကာင္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ တိုးတက္ေအာင္ျမင္မည့္ ကာလျဖစ္သည္။ ခရီးသြားလာျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥအားလံုး ေကာင္းမြန္တိုးတက္မည္။ မိမိ လုပ္ငန္းခြင္ ၊ စီးပြားေရးနယ္ပယ္တြင္ ဆရာႀကီးတစ္ဆူအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရတတ္သည္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခား ခရီးမ်ား သြားလာရတတ္သည္။ ႀကံတိုင္းေအာင္ ေဆာင္တိုင္းေျမာက္ႏိုင္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္း ႏွင့္ ေနရာဌာန အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အလုပ္ ၊ စီးပြား ၊ ေငြေၾကး ကိစၥမ်ားတြင္ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း က်န္းမာေရး ရုတ္တရက္ ထိခိုက္တတ္ဖြယ္ရွိသည္။ သို႕မဟုတ္ ကိုယ္လက္အဂၤါ ထိခိုက္မႈ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေရခ်ဳိးမွားၿပီး ေလျဖတ္တတ္ေသာ အႏၲရာယ္ရွိ၍ ညေနပိုင္းတြင္ ေရခ်ဳိးျခင္း သတိျပဳပါ။ ေသြးတိုးရွိသူမ်ား အစားမမွားရန္ႏွင့္ ေသြးထိန္းေဆး ပံုမွန္စားသံုးရန္ လိုပါလိမ့္မည္။

ယၾတာျပဳလုပ္လိုပါက – ကိုယ္အဂၤါ တစ္ခုခု ခ်ဳိ႕တဲ့ေနမႈေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ားအား ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ကူညီလိုက္ပါ။ စုစုေပါင္း လူ(၄)ဦး တိတိျဖစ္လွ်င္ ပိုေကာင္းပါသည္။ ယခုလတစ္လလံုး (4)ဂဏန္း ႏွင့္ (8)ဂဏန္းကို အထူးေရွာင္ပါ။

(၇)ရက္သားသမီးအားလံုး ေဘးကင္းရန္ကြာ ခ်မ္းသာၾကပါေစသတည္း။
ေဒါက္တာတင္ဗိုလ္ဗိုလ္ (ကြန္ပ်ဴေဗဒသုခုမ)
ေဗဒင္၀ါသနာအိုး

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...