ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: လက္ႏွစ္ဖက္္စလံုးမရွိသည္ ့သခၤ်ာဆရာမ

Wednesday, 1 May 2013

လက္ႏွစ္ဖက္္စလံုးမရွိသည္ ့သခၤ်ာဆရာမ


Photo: လက္ႏွစ္ဖက္္စလံုးမရွိသည္ ့သခၤ်ာဆရာမ

ေမြးစကတည္းကပင္လက္ႏွစ္ဖက္စလံုးမပါရွိခဲ ့သည္ ့အမ်ဴိးသမီးတစ္ဦးဟာ ေၿခေထာက္ႏွစ္ဖက္ ကုိအသံုးၿပဳၿပီး  စာသင္ႀကားၿပ သနုိင္ၿခင္းၿဖင္ ့လူသားေတြအေနၿဖင္ ့(ဆႏၵရွိမယ္၊ ႀကဳိးစားမယ္ဆုိ
လွ်င္ ) ဘာမဆုိစြမ္းေဆာင္ရရွိနုိင္ေႀကာင္း ကေလးမ်ားအား အားက်အတုယူနုိင္ေစရန္၊ စိတ္ခြန္
အားမ်ားၿဖစ္ေစနုိင္ရန္ ၿပသခဲ ့ပါတယ္...
လိတ္ခ္၀ုဒ္ အရပ္ရွိ၊ အုိဟုိင္ရုိ အလယ္တန္းေက်ာင္းတြင္ သင္ႀကားၿပသေနသည္ ့မစၥဂန္ႏြန္က
သူမရဲ ့ေၿခေခ်ာင္းမ်ားကုိအသံုးၿပဳၿပီး သင္ပုန္းေပၚတြင္စာေရးၿခင္း၊ ကြန္ၿပဴတာတြင္စာရုိက္ၿခင္း
သင္ခန္းစာေလ ့က်င္ ့ခန္းစာရြက္မ်ားအား ေ၀ငွၿခင္းတုိ ့ကုိၿပဳလုပ္နုိင္ပါတယ္...
သခၤ်ာႏွင္ ့သိပၸံဘာသာရပ္မ်ားသင္ႀကားၿပသသည္ ့မစၥဂန္ႏြန္ဟာ မကၠစီကုိရွိမိဘမဲ ့ကေလး
ေက်ာင္းတစ္ခုတြင္ ႀကီးၿပင္းလာခဲ ့ရတာၿဖစ္ၿပီး သူမအသက္ ၇ ႏွစ္အရြယ္မွာ အုိဟုိင္ရုိေဒသမွ
မိသားစုတစ္ခုက ေမြးစားခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...

 လက္မရွိလည္း ရွိတဲ ့ေၿခေထာက္ကုိရေအာင္အသံုးၿပဳပါတယ္...
Inspiring: Mary Gannon, a science teacher who was born without arms, teaches students using her feet
သူမဟာ ယခုစာသင္ေက်ာင္းတြင္ ယာယီဆရာမအၿဖစ္ လြန္ခဲ ့သည္ ့ႏွစ္က စတင္၀င္ေရာက္ခဲ ့
တာၿဖစ္ၿပီး ယခုအခါမွာေတာ ့၆ တန္း၊ ၇တန္း၊ ၈တန္းမ်ားတြင္ အခ်ိန္ၿပည္ ့ဆရာမၿဖစ္ကာ "ေပ်ာ္
ရႊင္ၿခင္းေၿခေထာက္မ်ား " ဟုမည္ရွိသည္ ့လုိင္စင္နံပါတ္ၿပားႏွင္ ့ကားအားေမာင္းကာ ေက်ာင္းသို ့
လာေရာက္ေလ ့ရွိပါတယ္...
" အခုေတာ ့ကြ်န္မက လုပ္ခ်င္တာ၊ စိတ္ပါ၀င္စားတာကုိလုပ္ေနနုိင္ပါၿပီ... ကုိယ္ၿဖစ္ခ်င္တာတစ္
ခုကုိ ဘာပဲၿဖစ္ၿဖစ္ လုပ္မယ္လို ့စိတ္ဆံုးၿဖတ္ခဲ ့ၿပီဆုိယင္ေတာ ့ဘယ္သူတားတားမၿဖစ္ၿဖစ္ေအာင္
လုပ္နုိင္မွာပါ..." လို ့သူမကဆုိပါတယ္...
သူမအား မသန္မစြမ္းသူကုိေခၚတာဟာ မၿပဳသေဘာမေဆာင္တဲ ့၊ ႏွိမ့္ခ်တဲ ့သေဘာမုိ ့ထုိကဲ ့သုိ ့
ေခၚဆုိၿခင္းအား မႀကဳိက္ပါဘူးလို ့သူမကဆုိပါတယ္...

ဆႏၵနဲ ့လံု ့လဇြဲ၀ီရိယသာရွိယင္ ဘာမဆုိၿဖစ္နုိင္တယ္ဆုိတာ ကေလးေတြအတြက္ နမူနာ
ေကာင္းတစ္ေယာက္ၿဖစ္ရတာမုိ ့သူမအေနႏွင္ ့၀မ္းသာပါတယ္...
Determined: She said she was glad to be a good example to students that they can achieve their dreams  

 လက္မရွိေပမယ္ ့လည္း ရွိတဲ ့ေၿခေထာက္နဲ ့ၿဖစ္ေအာင္လုပ္လို ့ရပါတယ္... 
Problem solving: Ms. Gannon writes on the board using a pen between her toes
" ဒါေပမယ္ ့လူေတြအေနႏွင္ ့သူမကုိႀကည္ ့ၿပီး စိတ္ဓါတ္ခြန္အားေတြၿဖစ္မယ္...သူတုိ ့ရဲ ့ဘ၀
ေတြကုိပုိမုိတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္နုိင္မယ္ဆုိယင္ေတာ ့သူမအေနႏွင္ ့မသန္မ
စြမ္းလုိ ့ေခၚခံရလည္းကိစၥမရွိပါဘူးလုိ ့သူမကဆုိပါတယ္..." 
" ၎တုိ ့အေနၿဖင္ ့အခက္အခဲမ်ားကုိ ေအာင္ၿမင္ေအာင္ႀကဳိးပမ္းစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ေႀကာင္း မစၥဂန္
ႏြန္က သက္ေသၿပခဲ ့ပါတယ္လို ့ေက်ာင္းသားမ်ားကဆုိပါတယ္..."
" သခၤ်ာမေတာ္တဲ ့ကြ်န္ေတာ္ ့အတြက္ သခၤ်ာေတာ္ေအာင္၊ ပုစာၦေတြကုိ ေၿဖရွင္းတြက္ခ်က္နုိင္
ေအာင္ ဆရာမက စိတ္ဓါတ္ခြန္အားေတြၿဖစ္ေစပါတယ္..." လုိ ့၆ တန္းေက်ာင္းသား ေဂ်ဒင္ဂြ်န္
ဆင္ က ေၿမေခြးသတင္းဌာနကုိေၿပာၿပခဲ ့ပါတယ္....
ဘာလုိအေၿခအေနပဲၿဖစ္ၿဖစ္၊ ဘာႀကီးပဲၿဖစ္ေနၿဖစ္ေန သင္သာဆႏၵရိွေနပါေစ ( ၿပင္းၿပတဲ ့ဆႏၵ )
ၿဖစ္ေအာင္လုပ္နုိင္တယ္ဆုိတာ သက္ေသပါပဲ လုိ ့လည္း ၈ တန္းေက်ာင္းေသာ ကမ္ဘရီဂရစ္ဖင္
က လိတ္ခ္၀ုဒု္ ပက္ခ်္ သတင္းကိုေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...

 ယခင္ႏွစ္ကေတာ ့ဒီေက်ာင္းမွာ ယာယီအၿဖစ္၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ခဲ ့ၿပီး ယခုအခါေတာ ့
အခ်ိန္ၿပည္ ့၀န္ထမ္း ( ေက်ာင္းဆရာမ ) ၿဖစ္ခဲ ့ပါၿပီ....
Top teacher: She began working at the school last year as a substitute but now has a full time position

 ကားလုိင္စင္နံပါတ္ၿပားကုိက ေပ်ာ္ရႊင္ေနတဲ ့ေၿခေထာက္တစ္စံု...လို ့အမည္ရပါတယ္...
Proud: The number plate on Ms Gannon's car reads 'Happy Feet' 
ဟာ ့ဒင္း အလယ္တန္းေက်ာင္းမွ ဆရာမ်ားကေတာ ့မစၥဂန္ႏြန္ဟာ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္
ေတာ ့စံၿပနမူနာပါပဲဆုိတာ သေဘာတူညီႀကပါတယ္...

" သူမေတာင္ၿဖစ္ေအာင္လုပ္နုိင္ယင္ ငါလည္းၿဖစ္ေအာင္လုပ္နုိင္ရမွာေပါ ့ဆုိတာ လူတုိင္းေတြး
နုိင္ပါတယ္..." လုိ ့လက္ေထာက္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဂ်ဴိးတက္ကက္ ကေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...

( သူငယ္ခ်င္းေတြလဲ ဘဝမွာၾကံဳေတြ႕ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ႕ အခက္ခဲေတြကို အားမေလ်ာ႕ပဲ ရင္ဆိုင္နိုင္ၾကပါေစေနာ္....)

http://on.fb.me/14bZP6P

ေသာ္တာ ေမာင္
ေမြးစကတည္းကပင္လက္ႏွစ္ဖက္စလံုးမပါရွိခဲ ့သည္ ့အမ်ဴိးသမီးတစ္ဦးဟာ ေၿခေထာက္ႏွစ္ဖက္ ကုိအသံုးၿပဳၿပီး စာသင္ႀကားၿပ သနုိင္ၿခင္းၿဖင္ ့လူသားေတြအေနၿဖင္ ့(ဆႏၵရွိမယ္၊ ႀကဳိးစားမယ္ဆုိ
လွ်င္ ) ဘာမဆုိစြမ္းေဆာင္ရရွိနုိင္ေႀကာင္း ကေလးမ်ားအား အားက်အတုယူနုိင္ေစရန္၊ စိတ္ခြန္
အားမ်ားၿဖစ္ေစနုိင္ရန္ ၿပသခဲ ့ပါတယ္...
လိတ္ခ္၀ုဒ္ အရပ္ရွိ၊ အုိဟုိင္ရုိ အလယ္တန္းေက်ာင္းတြင္ သင္ႀကားၿပသေနသည္ ့မစၥဂန္ႏြန္က
သူမရဲ ့ေၿခေခ်ာင္းမ်ားကုိအသံုးၿပဳၿပီး သင္ပုန္းေပၚတြင္စာေရးၿခင္း၊ ကြန္ၿပဴတာတြင္စာရုိက္ၿခင္း
သင္ခန္းစာေလ ့က်င္ ့ခန္းစာရြက္မ်ားအား ေ၀ငွၿခင္းတုိ ့ကုိၿပဳလုပ္နုိင္ပါတယ္...
သခၤ်ာႏွင္ ့သိပၸံဘာသာရပ္မ်ားသင္ႀကားၿပသသည္ ့မစၥဂန္ႏြန္ဟာ မကၠစီကုိရွိမိဘမဲ ့ကေလး
ေက်ာင္းတစ္ခုတြင္ ႀကီးၿပင္းလာခဲ ့ရတာၿဖစ္ၿပီး သူမအသက္ ၇ ႏွစ္အရြယ္မွာ အုိဟုိင္ရုိေဒသမွ
မိသားစုတစ္ခုက ေမြးစားခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...

လက္မရွိလည္း ရွိတဲ ့ေၿခေထာက္ကုိရေအာင္အသံုးၿပဳပါတယ္...
Inspiring: Mary Gannon, a science teacher who was born without arms, teaches students using her feet
သူမဟာ ယခုစာသင္ေက်ာင္းတြင္ ယာယီဆရာမအၿဖစ္ လြန္ခဲ ့သည္ ့ႏွစ္က စတင္၀င္ေရာက္ခဲ ့
တာၿဖစ္ၿပီး ယခုအခါမွာေတာ ့၆ တန္း၊ ၇တန္း၊ ၈တန္းမ်ားတြင္ အခ်ိန္ၿပည္ ့ဆရာမၿဖစ္ကာ "ေပ်ာ္
ရႊင္ၿခင္းေၿခေထာက္မ်ား " ဟုမည္ရွိသည္ ့လုိင္စင္နံပါတ္ၿပားႏွင္ ့ကားအားေမာင္းကာ ေက်ာင္းသို ့
လာေရာက္ေလ ့ရွိပါတယ္...
" အခုေတာ ့ကြ်န္မက လုပ္ခ်င္တာ၊ စိတ္ပါ၀င္စားတာကုိလုပ္ေနနုိင္ပါၿပီ... ကုိယ္ၿဖစ္ခ်င္တာတစ္
ခုကုိ ဘာပဲၿဖစ္ၿဖစ္ လုပ္မယ္လို ့စိတ္ဆံုးၿဖတ္ခဲ ့ၿပီဆုိယင္ေတာ ့ဘယ္သူတားတားမၿဖစ္ၿဖစ္ေအာင္
လုပ္နုိင္မွာပါ..." လို ့သူမကဆုိပါတယ္...
သူမအား မသန္မစြမ္းသူကုိေခၚတာဟာ မၿပဳသေဘာမေဆာင္တဲ ့၊ ႏွိမ့္ခ်တဲ ့သေဘာမုိ ့ထုိကဲ ့သုိ ့
ေခၚဆုိၿခင္းအား မႀကဳိက္ပါဘူးလို ့သူမကဆုိပါတယ္...

ဆႏၵနဲ ့လံု ့လဇြဲ၀ီရိယသာရွိယင္ ဘာမဆုိၿဖစ္နုိင္တယ္ဆုိတာ ကေလးေတြအတြက္ နမူနာ
ေကာင္းတစ္ေယာက္ၿဖစ္ရတာမုိ ့သူမအေနႏွင္ ့၀မ္းသာပါတယ္...
Determined: She said she was glad to be a good example to students that they can achieve their dreams

လက္မရွိေပမယ္ ့လည္း ရွိတဲ ့ေၿခေထာက္နဲ ့ၿဖစ္ေအာင္လုပ္လို ့ရပါတယ္...
Problem solving: Ms. Gannon writes on the board using a pen between her toes
" ဒါေပမယ္ ့လူေတြအေနႏွင္ ့သူမကုိႀကည္ ့ၿပီး စိတ္ဓါတ္ခြန္အားေတြၿဖစ္မယ္...သူတုိ ့ရဲ ့ဘ၀
ေတြကုိပုိမုိတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္နုိင္မယ္ဆုိယင္ေတာ ့သူမအေနႏွင္ ့မသန္မ
စြမ္းလုိ ့ေခၚခံရလည္းကိစၥမရွိပါဘူးလုိ ့သူမကဆုိပါတယ္..."
" ၎တုိ ့အေနၿဖင္ ့အခက္အခဲမ်ားကုိ ေအာင္ၿမင္ေအာင္ႀကဳိးပမ္းစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ေႀကာင္း မစၥဂန္
ႏြန္က သက္ေသၿပခဲ ့ပါတယ္လို ့ေက်ာင္းသားမ်ားကဆုိပါတယ္..."
" သခၤ်ာမေတာ္တဲ ့ကြ်န္ေတာ္ ့အတြက္ သခၤ်ာေတာ္ေအာင္၊ ပုစာၦေတြကုိ ေၿဖရွင္းတြက္ခ်က္နုိင္
ေအာင္ ဆရာမက စိတ္ဓါတ္ခြန္အားေတြၿဖစ္ေစပါတယ္..." လုိ ့၆ တန္းေက်ာင္းသား ေဂ်ဒင္ဂြ်န္
ဆင္ က ေၿမေခြးသတင္းဌာနကုိေၿပာၿပခဲ ့ပါတယ္....
ဘာလုိအေၿခအေနပဲၿဖစ္ၿဖစ္၊ ဘာႀကီးပဲၿဖစ္ေနၿဖစ္ေန သင္သာဆႏၵရိွေနပါေစ ( ၿပင္းၿပတဲ ့ဆႏၵ )
ၿဖစ္ေအာင္လုပ္နုိင္တယ္ဆုိတာ သက္ေသပါပဲ လုိ ့လည္း ၈ တန္းေက်ာင္းေသာ ကမ္ဘရီဂရစ္ဖင္
က လိတ္ခ္၀ုဒု္ ပက္ခ်္ သတင္းကိုေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...

ယခင္ႏွစ္ကေတာ ့ဒီေက်ာင္းမွာ ယာယီအၿဖစ္၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ခဲ ့ၿပီး ယခုအခါေတာ ့
အခ်ိန္ၿပည္ ့၀န္ထမ္း ( ေက်ာင္းဆရာမ ) ၿဖစ္ခဲ ့ပါၿပီ....
Top teacher: She began working at the school last year as a substitute but now has a full time position

ကားလုိင္စင္နံပါတ္ၿပားကုိက ေပ်ာ္ရႊင္ေနတဲ ့ေၿခေထာက္တစ္စံု...လို ့အမည္ရပါတယ္...
Proud: The number plate on Ms Gannon's car reads 'Happy Feet'
ဟာ ့ဒင္း အလယ္တန္းေက်ာင္းမွ ဆရာမ်ားကေတာ ့မစၥဂန္ႏြန္ဟာ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္
ေတာ ့စံၿပနမူနာပါပဲဆုိတာ သေဘာတူညီႀကပါတယ္...

" သူမေတာင္ၿဖစ္ေအာင္လုပ္နုိင္ယင္ ငါလည္းၿဖစ္ေအာင္လုပ္နုိင္ရမွာေပါ ့ဆုိတာ လူတုိင္းေတြး
နုိင္ပါတယ္..." လုိ ့လက္ေထာက္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဂ်ဴိးတက္ကက္ ကေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...

( သူငယ္ခ်င္းေတြလဲ ဘဝမွာၾကံဳေတြ႕ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ႕ အခက္ခဲေတြကို အားမေလ်ာ႕ပဲ ရင္ဆိုင္နိုင္ၾကပါေစေနာ္....)


ေသာ္တာ ေမာင္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...