ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ႏွစ္ေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္က ေအးခဲေနသည့္ ေရၫွိပင္မ်ား ျပန္လည္ရွင္သန္

Thursday, 30 May 2013

ႏွစ္ေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္က ေအးခဲေနသည့္ ေရၫွိပင္မ်ား ျပန္လည္ရွင္သန္


အက္မြန္တန္၊ ေမ ၂၈
အာတစ္ေဒသတြင္ ေႏြရာသီ၌ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ခန္႔က ေအးခဲေနသည့္ ေရၫွိပင္မ်ားကို ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ျပန္လည္ ရွင္သန္ေစရန္ ေမြးျမဴႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ကေနဒါေျမာက္ပိုင္း အဲလက္စ္မဲ သိပၸံစခန္းက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
အယ္လ္ဘာတား တကၠသိုလ္က ဇီဝေဗဒပညာရွင္ဖာဂီသည္ ေလးမီတာခန္႔ရွည္သည့္ ေရခဲျပင္ျပတ္ေ႐ြ႕ေၾကာင္းႀကီးတစ္ခုကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခဲ့ရာ မေမၽွာ္လင့္ဘဲ ေရခဲျပင္ေအာက္တြင္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀၀ ခန္႔ကတည္းက ႐ႊံ႕မ်ား အုပ္မိေနခဲ့
သည့္ ေရၫွိပင္မ်ားကို ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
သိပၸံပညာရွင္ ဖာဂီသည္ ထိုေရၫွိမ်ားကို ဓာတ္ခြဲခန္းသို႔ယူၿပီး စစ္ေဆးၾကည့္ရာ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၅၅၀ မွ ၁၈၅၀ ခုႏွစ္အတြင္း ေရခဲေခတ္တြင္ ရွင္သန္ခဲ့သည့္အပင္မ်ားဟု သုံးသပ္ခဲ့သည္။
ဖာဂီက ထိုေရၫွိမ်ားကို ဖန္ခြက္တစ္ခုအတြင္းထည့္ၿပီး ေျမဆီမ်ားႏွင့္ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးကာ သူမ႐ုံးခန္းအတြင္း ထားရွိခဲ့သည္။ ရက္သတၱပတ္ ေျခာက္ပတ္ခန္႔အၾကာတြင္ ထိုအပင္ငယ္ေလးမ်ားသည္ အစိမ္းေရာင္သမ္းလာၿပီး ျပန္လည္ရွင္သန္လာခဲ့ ေၾကာင္း အံ့ၾသဖြယ္ရာေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။
သူတို႔က ေရၫွိပင္မ်ားကို အုပ္စု ၂၄ စုခြဲၿပီး ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ရာတြင္ ၇ အုပ္စုအတြင္း ျပန္လည္ရွင္သန္လာႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္ ဟု ဖာဂီကဆိုသည္။
ေရၫွိပင္မ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္း သန္း ၄၀၀ ခန္႔အထိ အသက္ရွင္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေရၫွိပင္မ်ားနည္းတူ အျခားအပင္မ်ားကိုလည္း ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ၿပီး ရွင္သန္ေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေရၫွိဆဲလ္မ်ားသည္ အလြန္ႀကံ႕ခိုင္သန္စြမ္းသျဖင့္ ယခုလို ျပန္လည္ရွင္သန္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သူမကဆိုသည္။
ယခုေတြ႕ရွိခ်က္သည္ အဂၤါၿဂိဳဟ္သို႔ သက္ရွိမ်ားပို႔လႊတ္ေရးအစီအစဥ္အား အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေအးခဲျခင္းျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွင္သန္ႏိုင္သည္ဆိုေသာ သေဘာတရားသည္ လူတိုင္းသိၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အပင္မ်ိဳးစိတ္မ်ား၏ ရွင္သန္ ႏိုင္စြမ္းကို ေလ့လာျခင္းျဖင့္ လူသားတို႔ရွင္သန္ႏိုင္ေရးကိုလည္း အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ေၾကာင္း သူမကေျပာၾကားခဲ့သည္။
ေမာကၡ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...