ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေကာင္းကင္ ကၽြမ္းဘားမယ္ တစ္ဦး ရင္သပ္ ႐ႈေမာဖြယ္ ကၽြမ္းဘား ျပကြက္ကို ျပသ

Wednesday, 1 May 2013

ေကာင္းကင္ ကၽြမ္းဘားမယ္ တစ္ဦး ရင္သပ္ ႐ႈေမာဖြယ္ ကၽြမ္းဘား ျပကြက္ကို ျပသ


Photo: ေကာင္းကင္ ကၽြမ္းဘားမယ္ တစ္ဦး ရင္သပ္ ႐ႈေမာဖြယ္ ကၽြမ္းဘား ျပကြက္ကို ျပသ


ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ ပဲရစ္ၿမိဳ႕ရွိ ေရာ့စ္နီဆူဘြား အရပ္မွ ေကာင္းကင္ ကၽြမ္းဘားမယ္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ေရာ့ဇ္အိန္း ဂီလီယန္သည္ ေလထီး ခုန္ခ်သူႏွင့္ အတူ လိုက္ပါ၍ ေ၀ဟင္အျမင့္ မီတာ ၆၀၀ ခန႔္၌ ေလထီး ႀကိဳးေပၚတြင္ ၾကည့္႐ႈသူ ပရိသတ္မ်ား အံ့အား သင့္ေစမည့္ ရင္သပ္ ႐ႈေမာဖြယ္ ကၽြမ္းဘား ထုိးျခင္းကို အႏၲရာယ္ ကင္းစြာျဖင့္ ျပသ ႏုိင္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
အဆုိပါ ျပကြက္ကို ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ အတြင္းရွိ Annecy ေရကန္ကို ေလထီးျဖင့္ ျဖတ္သန္း ေနခ်ိန္၌ ျပသခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပကြက္ကို ျပသခဲ့ ခ်ိန္တြင္ ဂီလီယန္သည္ ဦးထုပ္ကိုပင္ မေဆာင္းဘဲ ေလထီးခုန္သူ ဂီးလ္စကီနီဒါ၏ ၃ ဒသမ ၅ မီတာ အရွည္ရွိေသာ ႀကိဳးေပၚ၌ သူမ၏ ကိုယ္ခႏၶာကို တြဲေလာင္းခ်၍ ျပသခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။


http://bit.ly/14YotKW
ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ ပဲရစ္ၿမိဳ႕ရွိ ေရာ့စ္နီဆူဘြား အရပ္မွ ေကာင္းကင္ ကၽြမ္းဘားမယ္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ေရာ့ဇ္အိန္း ဂီလီယန္သည္ ေလထီး ခုန္ခ်သူႏွင့္ အတူ လိုက္ပါ၍ ေ၀ဟင္အျမင့္ မီတာ ၆၀၀ ခန႔္၌ ေလထီး ႀကိဳးေပၚတြင္ ၾကည့္႐ႈသူ ပရိသတ္မ်ား အံ့အား သင့္ေစမည့္ ရင္သပ္ ႐ႈေမာဖြယ္ ကၽြမ္းဘား ထုိးျခင္းကို အႏၲရာယ္ ကင္းစြာျဖင့္ ျပသ ႏုိင္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
အဆုိပါ ျပကြက္ကို ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ အတြင္းရွိ Annecy ေရကန္ကို ေလထီးျဖင့္ ျဖတ္သန္း ေနခ်ိန္၌ ျပသခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပကြက္ကို ျပသခဲ့ ခ်ိန္တြင္ ဂီလီယန္သည္ ဦးထုပ္ကိုပင္ မေဆာင္းဘဲ ေလထီးခုန္သူ ဂီးလ္စကီနီဒါ၏ ၃ ဒသမ ၅ မီတာ အရွည္ရွိေသာ ႀကိဳးေပၚ၌ သူမ၏ ကိုယ္ခႏၶာကို တြဲေလာင္းခ်၍ ျပသခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။


http://bit.ly/14YotKW

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...