ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေဇကမာၻ ဦးခင္ေရႊကို ပုဒ္မ ၅၀၀ နဲ႔ တရားစြဲလိုက္ၿပီ

Friday, 31 May 2013

ေဇကမာၻ ဦးခင္ေရႊကို ပုဒ္မ ၅၀၀ နဲ႔ တရားစြဲလိုက္ၿပီ


Photo: ေဇကမာၻ ဦးခင္ေရႊကို ပုဒ္မ ၅၀၀ နဲ႔ တရားစြဲလိုက္ၿပီ
Friday, May 31, 2013

နာမည္ႀကီး သူေဌးႀကီး ေဇကမာၻ ဦးခင္ေရႊကို တရားစြဲလိုက္ႏို္င္ၿပီလို႔ မတူကြဲျပား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပါတီ 
ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္တဲ့ ဦးေနမ်ိဳးေ၀က ခုနေလးတင္ သူ႔ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာမွာ အသိေပး ေရးသား လိုက္ပါတယ္။ 

ဦးေနမ်ိဳးေ၀က ေရးသားထားရာမွာ ဒီကေန႔ ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔မွာ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးက အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ရာ မွာ  အခုတရား႐ံုးက ပုဒ္မ ၅၀၀ နဲ႔ တရားစြဲႏုိင္သြားၿပီျဖစ္ၿပီး ထုေခ်ရွင္းလင္းဖို႔အတြက္ ႐ံုးေတာ္ကို လာမယ့္ ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႔ကို ခ်ိန္းဆုိလုိက္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ပုဒ္မ ၅၀၀ ဆုိတာ အသားေရဖ်က္မႈပါ။ မႏွစ္က တုန္းက ဦးေနမ်ိဳးေ၀က လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းမႈေတြ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တရားစြဲဆုိခဲ့ပါေသးတယ္။ 

အဲဒီတုန္းက ဦးေနမ်ိဳးေ၀ကို သူက ပုဒ္မ ၅၀၀ နဲ႔ ျပန္လည္ တရားစြဲဆုိခဲ့ပါတယ္။အခုေတာ့ ဦးေနမ်ိဳးေ၀က  ျပန္လည္ တရားစြဲဆုိထားမႈကို တရား႐ံုးေတာ္က အခုလုိ တရားစြဲဆုိခြင့္ အမိန္႔ ခ်မွတ္လိုက္တာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ဧရာ၀တီblog
နာမည္ႀကီး သူေဌးႀကီး ေဇကမာၻ ဦးခင္ေရႊကို တရားစြဲလိုက္ႏို္င္ၿပီလို႔ မတူကြဲျပား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပါတီ
ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္တဲ့ ဦးေနမ်ိဳးေ၀က ခုနေလးတင္ သူ႔ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာမွာ အသိေပး ေရးသား လိုက္ပါတယ္။
ဦးေနမ်ိဳးေ၀က ေရးသားထားရာမွာ ဒီကေန႔ ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔မွာ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးက အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ရာ မွာ အခုတရား႐ံုးက ပုဒ္မ ၅၀၀ နဲ႔ တရားစြဲႏုိင္သြားၿပီျဖစ္ၿပီး ထုေခ်ရွင္းလင္းဖို႔အတြက္ ႐ံုးေတာ္ကို လာမယ့္ ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႔ကို ခ်ိန္းဆုိလုိက္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ပုဒ္မ ၅၀၀ ဆုိတာ အသားေရဖ်က္မႈပါ။ မႏွစ္က တုန္းက ဦးေနမ်ိဳးေ၀က လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းမႈေတြ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တရားစြဲဆုိခဲ့ပါေသးတယ္။

အဲဒီတုန္းက ဦးေနမ်ိဳးေ၀ကို သူက ပုဒ္မ ၅၀၀ နဲ႔ ျပန္လည္ တရားစြဲဆုိခဲ့ပါတယ္။အခုေတာ့ ဦးေနမ်ိဳးေ၀က ျပန္လည္ တရားစြဲဆုိထားမႈကို တရား႐ံုးေတာ္က အခုလုိ တရားစြဲဆုိခြင့္ အမိန္႔ ခ်မွတ္လိုက္တာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ဧရာ၀တီblog

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...