ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: မင္းသားရဲတုိက္ အာမခံနဲ႕ ျပန္လြြတ္လာျပီ

Friday, 31 May 2013

မင္းသားရဲတုိက္ အာမခံနဲ႕ ျပန္လြြတ္လာျပီ


Photo: မင္းသားရဲတုိက္ အာမခံနဲ႕ ျပန္လြြတ္လာျပီ
Friday, May 31, 2013

ေမလ၃၁ရက္၊ ေန႕လည္ ၃နာရီ ၀န္းက်င္က ရဲတုိက္ဟာ ဗုိလ္တစ္ေထာင္
ရဲစခန္းမွ အာမခံနဲ႕ ျပန္လြတ္လာျပီလုိ႕သိရပါတယ္..စိန္႕ေမရီ ဘုရားေက်ာင္း
သာသနာ့အက်ုဳိးေတာ္ေဆာင္ ဥကၠဌနဲ႕ အတူ လက္ဆြဲႏုတ္ဆက္ေနတာျဖစ္
ပါတယ္..

Sunday Journalေမလ၃၁ရက္၊ ေန႕လည္ ၃နာရီ ၀န္းက်င္က ရဲတုိက္ဟာ ဗုိလ္တစ္ေထာင္ ရဲစခန္းမွ အာမခံနဲ႕ ျပန္လြတ္လာျပီလုိ႕သိရပါတယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး သေကၤတနဲ႕ မင္းသားရဲတုိက္ သူဟာအာမခံနဲ႕ ျပန္လြြတ္လာျပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း လာမယ့္ဇြန္ ၁၀ရက္မွာ ရုံးခ်ိန္း ကို ျပန္လည္ လာေရာက္ဖုိ႕ရွိတယ္လို႕ သိရပါတယ္၊ Sunday Journal photo-Credit သိမ္ေမြ႕ စိန္႕ေမရီ ဘုရားေက်ာင္း သာသနာ့အက်ုဳိးေတာ္ေဆာင္ ဥကၠဌနဲ႕ အတူ လက္ဆြဲႏုတ္ဆက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္၊

Sunday Journal

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...